#ämpäristöteko 5.6.2018: SK Tuote järjesti muovinkeräyksen
 

SK Tuote Oy järjesti yhteistyössä Primo Finlandin sekä Uponorin ja Stormossenin kanssa #ämpäristöteko -pilottihankkeen Vaasassa. Kyseisen päivän aikana järjestimme yrityksessämme avoimien ovien päivän aamupäivästä sekä jalkauduimme iltapäiväksi kaupunkiin keräämään kotitalouksien vanhoja muoviesineitä kuten kanistereita, pulkkia, lumikolia, kukkaruukkuja jne. Päivän aikana kerätty muovi toimitettiin yhteistyössä Stormossenin kanssa Fortumin Riihimäen kierrätyslaitokselle, jota kautta muovi saa uuden elämän.

Tapahtuman järjestäminen maailman ympäristöpäivänä nivoutui Muoviteollisuus ry:n tiedotuskampanjaan, jolla pyritään korjaamaan muovin saamaa negatiivista, yksipuolista ja pääosin virheellisiin faktoihin perustuvaa medianäkyvyyttä. Muovivalmistus on erittäin energiatehokas tapa tuottaa erilaisia hyödykkeitä, ja muovin korvaaminen muilla materiaaleilla lisäisi ympäristöjalanjälkeämme huomattavasti. Kaikki ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että luontoon muovi ei kuulu. SK Tuote Oy oli mukana #ämpäristöteko -pilottihankkeessa, koska haluamme olla oman alamme edelläkävijä ja arvostamme suuresti luontoa ja pyrimme aina minimoimaan ympäristövaikutuksiamme.

Lisätietoa viestintäkampanjasta löytyy osoitteesta: https://www.muovikuuluukiertoon.fi/

Muovi