Radonin poisto – näin torjut radonia

Radon on sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka päätyy asuntoihin talojen alla olevasta maaperästä. Radon lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään, ja helpointa sen torjunta on rakennusvaiheessa.

Mikäli radonin torjuntaa ei ole huomioitu rakennusvaiheessa, ensimmäinen askel radonin torjumiseksi on radonmittaus, sillä radonia ei voi havaita aistein. Radonmittauksia tehdään kylmänä vuodenaikana eli marras-huhtikuussa kotiin tilattavalla radonmittauspurkilla.

Jos mittauksen perusteella sisätiloissa on liikaa radonia, oikea korjaustapa valitaan talosi lattiarakenteen/alapohjan perusteella.

Asuntojen radonkorjaus

Radonpoisto: tuulettumaton maavarainen lattiarakenne

Voit käyttää radonin koneelliseen poistoon VILPE ECo 110- tai VILPE ECo 110 FLOW -huippuimuria (radonimuri), jos talossasi on tuulettumaton maanvarainen lattiarakenne. Katolle asennetaan VILPE ECo 110- tai ECO FLOW 110 -huippuimuri, joka liitetään alapohjasta ullakkotilaan johdettuun muovikanavaan. Lattiarakenteen alla olevat imukanavat (salaojaputket) puolestaan liitetään yhteen viemäriputken avulla.

Radonpoisto: tuulettuva alapohja (rossipohja)

Jos talossasi on tuulettuva alapohja eli rossipohja, saat koneellisen radonpoiston käyttämällä VILPE ECo110- tai ECo 110 FLOW -huippuimuria. Lisäksi alapohjaan tarvitaan VILPE Ross -tuuletuspaalut tuloilmaputkiksi. Huippuimuri liitetään alapohjasta ullakkotilaan johdettuun muovikanavaan. Ross-paalujen ja huippuimurin avulla ilma kiertää paremmin talon alapohjassa, ja radon poistuu katon kautta imurin avulla.

Huom. Ross-tuuletuspaalu voi toimia myös yksistään tuulettaen talon ryömintätilaa. Ilman kierto ja siten myös radonin poisto on kuitenkin tehokkainta, kun katon huippuimuri tai tuuletusputki on osana radonin poistojärjestelmää.

Voit toteuttaa tuulettuvan alapohjan radonin poiston myös painovoimaisena. Tällöin asennat huippuimurin sijaan katolle eristetyn hatullisen VILPE-tuuletusputken. Halutessasi voit koneellistaa painovoimaisen järjestelmän jälkikäteen, jos painovoimainen radonin poisto ei ollut riittävän tehokas.

Radonimuri

Esimerkkinä VILPE P- ja S-sarjan radonimureita.

Radonimurin avulla kohteeseen saadaan koneellinen radonpoisto. Radonimuriksi sopivat VILPE-huippuimurit, joiden kanavakoko 110 mm.  

VILPE ECo 110 FLOW -radonimuri sopii kohteisiin, joissa on taloautomaatiojärjestelmä tai tarvetta seurata pyörimisnopeuden signaaleja (tacho-pulssitieto). Voit ohjata sitä VILPE ECo potentiometrin tai taloautomaatiojärjestelmän avulla 0-10 V jännitteellä. Imurissa on ulkoinen huoltokytkin ja tasavirtamoottori (EC).

VILPE ECo 110 -radonimuria puolestaan säädetään sadehatun sisällä olevasta potentiometristä, eikä siitä saa moottorin pyörimisnopeustietoja. Erikoissuojattu moottori on esisäädetty (3V) tehtaalla. Tuotteessa on tasavirtamoottori (EC).

Huom. Radonimurit eivät sovellu huoneilmanvaihtoon palomääräyksien takia.