Ilmanvaihto

Pientalon ilmanvaihto

A) Uudiskohde

Uudiskohteiden ilmanvaihtoon pientaloissa valitaan lähes aina ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla energiamääräysten takia. Valitse ilmanvaihtokoneeseen sopivat päätelaitteet VILPEn valikoimasta.

Huom. Mikäli rakennat esim. uutta autotallia tai vapaa-ajanasuntoa, tutustu tapaan tehdä niiden ilmanvaihdosta automaattinen ja tarpeen mukaan säätyvä huippuimurin ja huippuimurin automaattisen ohjausjärjestelmän avulla. https://ecoideal.fi/

VILPE FLOW -poistoputket

VILPE FLOW -poistoputket ovat erinomainen valinta ilmanvaihtokoneen jäteilman ulospuhallushajottimiksi rakennuksen katolle. FLOW-tuotteet käytettynä yhdessä VILPE Intake -ratkaisun kanssa vähentävät ilmanvaihtokoneen sähkönkulutusta jopa 12 % verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin. https://www.vilpe.com/fi/ratkaisut/flow/flow-energia.html

Näissä poistoputkissa on erittäin matala painehäviö. Intensiivisen ilmavirtatestauksen ja viimeistellyn muotoilun ansiosta FLOW-tuotteissa on ainutlaatuisen hyvä vedenerottuvuus ja suoraan ylöspäin kohdistettu ilmavirtaus. Tämä varmistaa entistäkin paremmin sen, että kosteus pysyy ulkona ja likainen ilma poistuu sisältä suoraan kohti taivasta eivätkä hiukkaset likaa kattoa tai julkisivua.

VILPE Säleikkö

VILPE Säleikkö sopii ilmanvaihtokoneen ulko- tai jäteilmasäleiköksi. Tuotteella on pieni painehäviö ja erinomainen ilmatekninen muotoilu.

Kun säleikköä käytetään koneellisessa ilmanvaihdossa, tarvitaan putkiyhde ilmanvaihtokanavan ja säleikön yhdistämiseen. Se valitaan ilmanvaihtokoneen liitäntäkoon mukaan. Jos ilmanvaihtokoneessa on esim. 125 mm:n liitännät, tarvitaan putkiyhde 125 mm ja säleikkö 240×240 mm, koska 125 mm:n putkiyhde on saatavilla vain tälle säleikkökoolle.

VILPE Intake -tuloputki

VILPE Intake on tarkoitettu käytettäväksi katolle asennettavana ilmanvaihtolaitteistojen ilmanottolaitteena. Se sopii liitettäväksi Ø 160 mm ilmanvaihtokanavaan.

Tuotteen ainutlaatuinen hattu on suunniteltu siten, että se erottelee sadepisarat sisään otettavasta ilmasta. Muotoilu varmistaa myös, että hatun aiheuttamat painehäviöt ovat mahdollisimman pienet.

B) Saneerauskohde

Oli saneerauskohteessa sitten painovoimainen ilmanvaihto tai koneellinen poistoilmanvaihto, niin VILPEn valikoimasta löydät laadukkaat tuotteet ilmanvaihdon parantamiseen.

Koneellisen poistoilmanvaihdon päivittäminen automaattiseksi ja tarpeenmukaiseksi

Koneellisen poistoilmanvaihdon voi saneerata automaattiseksi ja tarpeenmukaiseksi Wive-korvausilmaventtiilien, VILPE-huippuimurin ja huippuimurin automaattisen ohjausjärjestelmän VILPE ECo Ideal Wirelessin avulla. Järjestelmän anturit mittaavat huoneilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuuksia ja ohjausyksikkö säätää niiden lähettämän tiedon perusteella vesikatolla olevan ECo FLOW-huippuimurin tehoa. Mikäli kohteessa on VILPE E-sarjan (AC eli vaihtovirtamoottorilla varustettu) huippuimuri, se pitää päivittää ECo FLOW -imuriin. Raikkaan tuloilman riittävyys tilassa varmistetaan seiniin asennettavien VILPE Wive -tuloilmaventtiilien ja huoneesta toiseen johtavien siirtoilmareittien avulla.

ECo Ideal Wireless on erinomainen tapa saneerata ilmanvaihto kustannustehokkaasti. Sillä on lyhyt takaisinmaksuaika verrattuna monimutkaisempiin ilmanvaihtojärjestelmiin. ECo Ideal Wireless sopii vanhempiin omakotitaloihin, sillä jälkiasentaminen on helppoa ja nopeaa. Langaton viestintätapa vähentää asennuksessa tarvittavien kaapelointien määrää. Mikäli rakennuksessa on kanavistot jo valmiina, järjestelmä ei edellytä uusien rakentamista, vaan kaikki rakenteet voidaan jättää ennalleen. Asennuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevia kanavistoja ja ilmanvaihtohormeja. Ainoastaan järjestelmän ohjausyksikkö ja VILPE ECo FLOW -huippuimuri edellyttävät sähkökytkentöjä.

Huom. ECo Ideal Wireless -järjestelmä sopii myös autotallin tai vapaa-ajanasunnon ilmanvaihtoon.

Painovoimaisen ilmanvaihdon päivittäminen automaattiseksi ja tarpeenmukaiseksi

Painovoimaisen ilmanvaihdon voi saneerata automaattiseksi ja tarpeenmukaiseksi uusien Wive-korvausilmaventtiilien, uuden huippuimurin ja huippuimurin automaattisen ohjausjärjestelmän VILPE ECo Ideal Wirelessin avulla. Järjestelmän anturit mittaavat huoneilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuuksia ja ohjausyksikkö säätää niiden lähettämän tiedon perusteella vesikatolla olevan ECo FLOW-huippuimurin tehoa. Raikkaan tuloilman riittävyys tilassa varmistetaan seiniin asennettavien VILPE Wive -tuloilmaventtiilien ja huoneesta toiseen johtavien siirtoilmareittien avulla.

ECo Ideal Wireless erinomainen tapa saneerata ilmanvaihto kustannustehokkaasti. Sillä on lyhyt takaisinmaksuaika verrattuna monimutkaisempiin ilmanvaihtojärjestelmiin. ECo Ideal Wireless sopii vanhempiin omakotitaloihin, sillä jälkiasentaminen on helppoa ja nopeaa. Langaton viestintätapa vähentää asennuksessa tarvittavien kaapelointien määrää. Mikäli rakennuksessa on kanavistot jo valmiina, järjestelmä ei edellytä uusien rakentamista, vaan kaikki rakenteet voidaan jättää ennalleen. Asennuksessa voidaan hyödyntää olemassa olevia kanavistoja ja ilmanvaihtohormeja. Ainoastaan järjestelmän ohjausyksikkö ja VILPE ECo FLOW-huippuimuri edellyttävät sähkökytkentöjä.

Huom. ECo Ideal Wireless -järjestelmä sopii myös autotallin tai vapaa-ajanasunnon ilmanvaihtoon.

Uusien korvausilmaventtiilien asentaminen painovoimaisen ilmanvaihdon kohteeseen

Painovoimaista ilmanvaihtoa voi LVI-asiantuntijan kohdekohtaisen harkinnan perustella parantaa pelkästään Wive-korvausilmaventtiilien avulla. Kohteen sisäilma paranee korvausilmaventtiilien määrää lisäämällä. Yleisen suosituksen mukaan korvausilmaventtiileitä pitäisi olla yksi jokaista 20 m2:ä kohden.

VILPE Wive -korvausilmaventtiilin voi asentaa vanhan venttiilin tilalle tai kokonaan uudeksi korvausilman reitiksi. Asentaminen on yksinkertaista, sillä mitään kytkentöjä ei vaadita. Saatavilla on termostaatilla varustettu venttiili tai venttiili ilman termostaattia. Termostaatilla varustettu venttiili sopii kohteisiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Venttiili mukautuu ulkoilman lämpötilan mukaan, joten sitä ei tarvitse erikseen säätää.

Kerrostalon ilmanvaihto

A) Huoneistokohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto

Ulkoilman otto julkisivun kautta ja jäteilman ulospuhallus vesikaton yläpuolelle

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on mitoitettava niin, että oleskelutiloihin voidaan johtaa terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun edellyttämä ulkoilmavirta. Samalla oleskelutilojen sisäilmasta poistetaan terveydelle haitalliset aineet, liika kosteus ja muut ilman epäpuhtaudet.

Yksi tapa tuoda ulkoilma ilmanvaihtokoneelle on ulkoseinän kautta VILPE Säleikön ja putkikoon mukaan valitun putkiyhteen avulla.  Putkiyhde valitaan ilmanvaihtokanavan koon mukaan. Jos ulkoilmakanava on esim. 125 mm:n kokoinen, tarvitaan Putkiyhde 125 mm ja säleikkö 240×240 mm, koska 125 mm:n putkiyhde on saatavilla vain tälle säleikkökoolle. Monitoimi-ulkosäleiköllä on pieni painehäviö ja erinomainen ilmatekninen muotoilu, mikä pienentää ilmanvaihtokoneen energiankulutusta.

Ulospuhallusilma johdetaan ulos niin, että rakennuksille tai ympäristölle ei aiheudu haittaa ja samalla rakennusmääräysten ohjeistukset otetaan huomioon. Ulospuhallusilma on johdettava rakennuksen vesikaton yläpuolelle, jos ilmanvaihtojärjestelmän toiminta ei edellytä muuta.

Ulospuhallukseen sopivat VILPE FLOW -poistoputket. Matalan painehäviön ansiosta ne vähentävät ilmanvaihtokoneen energiankulutusta. Intensiivisen ilmavirtatestauksen ja viimeistellyn muotoilun ansiosta FLOW-tuotteissa on ainutlaatuisen hyvä vedenerottuvuus ja suoraan ylöspäin kohdistettu ilmavirtaus. Tämä varmistaa entistäkin paremmin sen, että kosteus pysyy ulkona ja likainen ilma poistuu sisältä suoraan kohti taivasta eivätkä hiukkaset likaa kattoa tai julkisivua.

Ulko- ja jäteilma seinän kautta (seinäpuhallus)

Mikäli kohteessa on ilmanvaihtojärjestelmäksi valittu huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet, sekä ulkoilma että jäteilma voidaan johtaa rakennuksen seinässä olevan seinäpuhalluselementin kautta. Tämän mahdollisti 1.1.2018 voimaan tullut ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

Seinäpuhallukseen sopiva tuote on VILPE IO -seinäelementti. VILPE IO täyttää uuden sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasetuksen vaatimukset seinäpuhalluslaitteelle. Tuotteen etu on säädettävyys. Sitä voi käyttää kaikenkokoisissa asunnoissa, koska ilmavirtausta voidaan helposti säätää mukana tulevalla supistusosalla. Tämän lisäksi VILPE IO:n puhallusosan kätisyyttä voidaan helposti vaihtaa, ja siten tuote mukautuu sekä vasemman- että oikeanpuolisiin puhallus- ja imusuuntiin.

Lisätarvikkeena on saatavilla supistusosa, jonka avulla jäteilman saa kohdistettua esimerkiksi sivulle, mikäli se on ilmavirralle tehtyjen simulaatioiden perusteella tarpeellista. Nämä supistusosat voidaan räätälöidä aina kohteen mukaan.

VILPE IO:n alareunan muotoilun ansiosta sadevesi valuu suoraan alas eikä rakennuksen seinään, joten riski seinän likaantumisesta pienenee. Poistoilman sekoittumista tuloilmaan pyritään vähentämään ohjaamalla poistoilmavirta kauas seinäpinnoista. VILPE IO on saatavilla neljässä eri kanavakoossa: Ø 125, 160, 200 ja 250 mm. Tuotetta voidaan käyttää sekä uudis- että saneerauskohteissa.

B) Keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihto

Keskitetyssä tulo- ja poistoilmanvaihtoratkaisussa on suunnittelijan määrittelemä porrashuonekohtainen tai talokohtainen ilmanvaihtokone, joka sijoitetaan konehuoneeseen vesikatolle tai sen alapuolelle. VILPE- valikoimaan kuuluu nyt kerrostalokokoluokkaan sopivia ja vesikatolle asennettavia poistohajottajia kattoläpivienteineen.

Jäteilman ulospuhallus suurkohteissa:
VILPE FLOW 315/400S- ja 500/630S-ilmanvaihdon poistot

FLOW 315/400S- ja 500/630S -ilmanvaihdon poistot ovat erinomaisia suurten kohteiden ilmanvaihtoon. Kanavakoot ovat Ø 315, 400, 500 ja 630 mm. Polyeteenistä valmistetut 315-630S-tuotteet ovat kevyitä. Se helpottaa asentamista, sillä asentamisen tai tuotteiden siirtämisen pystyy tekemään muutaman asentajan voimin. Kuten muissakin FLOW-tuotteissa, myös näissä on matala painehäviö ja erinomainen vedenerotuskyky.

Hiljainen ja tehokas kärynpoisto keittiöön

Keittiön kärynpoistoon on eri vaihtoehtoja: liesikuvun ja huippuimurin yhdistelmä tai liesituuletin, jossa on joko integroitu moottori tai ilmaa kierrättävä suodatin. Näistä vaihtoehdoista tehokkaampi ja hiljaisempi on liesikuvun ja huippuimurin yhdistelmä.

Katolla oleva huippuimurin moottori imee tehokkaasti käryt katon kautta ulos. Liesikuvun ja huippuimurin yhdistelmä on hiljaisempi, koska vesikatolla sijaitsevan huippuimurin moottorin käyntiäänet eivät kantaudu keittiöön samalla tavalla kuin liesituulettimessa. Usein liesituulettimen sammuttaminen tuokin keittiöön ihanan hiljaisuuden ruoanlaiton jälkeen.

Kun kärynpoisto halutaan hoitaa tehokkaasti ja hiljaisesti, on liesikuvun ja huippuimurin yhdistelmä selvästi paras ratkaisu. Huippuimurin ohjaus on helppoa, sillä se on kytketty liesikupuun. Liesikuvun ja huippuimurin yhdistelmän voi asentaa uudis- tai saneerauskohteisiin.

  1. Valitse keittiöön sopiva liesikupu.
  2. Valitse liesikuvun ohjaukseen sopiva huippuimuri kanavakoon (125, 160 tai 200 mm) ja ohjausjärjestelmän perusteella. Sekä huippuimurissa että liesikuvussa pitää olla joko EC- tai AC-ohjaus. Huom. EC-mallin huippuimurit ovat noin 40 % tehokkaampia kuin AC-huippuimurit.

Lue lisää VILPEn ratkaisusta.

Radonin poisto ja alapohjan tuuletus

Sisäilmassa ei saa olla terveydelle vaarallisia aineita, kuten radonia. Sisäilman radon on peräisin talon alla olevasta maaperästä, ja sen voi havaita ainoastaan erikoismittalaitteilla. Radonia ilmenee asuinrakennuksissa, kun sisä- ja ulkolämpötilojen ero aiheuttaa alipaineen, joka imee radonpitoista ilmaa maaperästä lämpimiin sisätiloihin rakennusten alta.
Radonin esiintyminen vaihtelee alueittain, joten tarkista radonriski ja radonin torjuntaan mahdollisesti liittyvät vaatimukset paikkakuntakohtaisesti.

Painovoimainen radontuuletus

Radon poistetaan painovoimaisesti asentamalla eristetty 110 mm:n VILPE-tuuletusputki katolle ja tuuletusputken päälle VILPE FLOW 160 -hattu. Tuuletusputki johtaa talon alle rakennetun radonputkiston ullakkotilaan ja sieltä katolle. Jos talossa on tuulettuva alapohja, voi lisäksi käyttää VILPE Ross -paaluja. Painovoimainen järjestelmä on mahdollista koneellistaa jälkikäteen VILPE ECo110-imurin avulla.

Koneellinen radontuuletus

Radon poistetaan koneellisesti VILPE ECo 110 FLOW – tai VILPE ECo 110 -huippuimurin avulla. ECo FLOW -huippuimuri sopii radontuuletukseen, jos kohteessa on taloautomaatiojärjestelmä tai tarvetta seurata pyörimisnopeuden signaaleja (tacho-pulssitieto). ECo-huippuimuria puolestaan säädetään potentiometristä, eikä siitä ole saatavilla pyörimisnopeuden signaaleja. Jos talossa on tuulettuva alapohja, voi lisäksi käyttää VILPE Ross -paaluja.

Ross