Ympäristön vaaliminen -vastuullisuusohjelma:

Aloitteemme kohti ekologisempaa maailmaa

Vihreät arvot – konkreettisilla teoilla kohti ympäristöystävällisempää rakentamista

Koska uskomme, että yrityksillä on vastuu luonnon monimoisuuden säilyttämisestä ja ilmastomuutoksen vastaisista toimista, olemme nostaneet ympäristöystävällisyyden perusarvoksemme. Kun aloitimme muutostyön kohti ympäristöystävällisempää toimintaa, emme vakuuttuneet hiilikompensaatioista ja muista ilmastokonsulttien sanahelinästä, vaan halusimme aidoilla teoilla vähentää omaa ympäristökuormitustamme.

Siksi olemme investoineet merkittävästi korvaamalla tehtaalla öljyn maalämmöllä, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä 330 tonnia vuosittain. Toinen konkreettinen teko on ollut aurinkopaneelien asentaminen katolle ja ne kattavat yli 10 % vuosittaisesta energiatuotannosta. Kone- ja laiteinvestoinneissa ja tuotteiden suunnittelussa energiantehokkuus on avainsana. Tavoitteemme on myös lisätä muovin kierrätettävyyttä koko tuotteen elinkaaren aikana. VILPE Oy:n johtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO 9001:2015 -laatustandardin ja ISO 14001:2015 -ympäristöstandardin mukaan.

Kestävät ja energiatehokkaat tuotteet vähentävät negatiivisia ympäristövaikutuksia

Keskitymme pääasiassa kolmeen alueeseen kehittäessämme tuotteistamme ympäristöystävällisempiä. Ensinnäkin, suunnittelemamme tuotteet ovat todella pitkäikäisiä. Luontoa säästyy, kun ei tarvitse valmistaa jatkuvasti hajonneiden tuotteiden tilalle uusia. Tuotteemme ovat pitkäikäisiä niiden valmistusmateriaalin takia. Nykypäivänä muovi voidaan mieltää kiistanalaiseksi, mutta on kuitenkin tärkeää tiedostaa erot eri muovityyppien välillä. Muovi, jota me käytämme tuotteisiimme, mahdollistaa sen, että tuote kestää aktiivisessa käytössä jopa 30 vuotta. Muovi on myöskin kierrätettävää ja kemiallisesti neutraalia.

Toiseksi, me valvomme huolellisesti tuotteidemme valmistusprosesseja, jotta ne olisivat mahdollisimman ekologisia. Yksi niistä asioista, jonka teemme valvoaksemme tuotteidemme vaikutusta ilmastoon, on esimerkiksi tuotteiden MIPS-arvojen (Material Input per Service Unit) laskeminen. MIPS-luku laskee, kuinka paljon luonnonvaroja käytetään kaikkiaan esimerkiksi tietyn tuotteen tuottamiseen. Lisäksi olemme kehittäneet tuotannon prosesseja, joiden avulla pystymme hyötykäyttämään lähes kaiken (99,3%) raaka-aineesta tehtaassamme.

Kolmanneksi, me kehitämme jatkuvasti tuotteistamme ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä. Tämän takia keskitymme pienentämään VILPE-tuotteiden painehäviötä, mikä vähentää tuotteiden energiankulutusta – näin säästyy rahaa ja samalla tuotteen negatiiviset ympäristövaikutukset vähenevät. Esimerkiksi VILPE FLOW -poistoputkilla on 40 prosenttia alhaisempi painehäviö verrattuna FLOW-tuotteita edeltäviin malleihin. Tämä puolestaan voi vähentää ilmanvaihtokoneen energiankulutusta jopa 12 prosenttia.

Ympäristöystävällinen energiantuotanto ja älykkäät valaistusratkaisut pääkonttorissamme

Vihreät arvot: viime vuosien aikana olemme tehneet konkreettisia tekoja pääkonttorin ympäristöystävällisyyden eteen.

  • Tehtaan öljylämmitys on korvattu maalämmöllä, mikä vähentää CO2-päästöjä 330 tonnia vuosittain. Samalla tuotantokoneista syntyvä hukkalämpö pystytään hyödyntämään tehokkaasti kiinteistön lämmityksessä. Lue lisää.
  • Tehtaamme katolla on esimerkiksi yksi Länsi-Suomen suurimmista aurinkovoimalaitoksista, jossa on 1040 aurinkopaneelia ja jonka maksimiteho on 286 kWp. Aurinkovoimalaitos kattaa noin 10 prosenttia tehtaan vuosittaisesta energiantuotannosta.
  • Olemme myös investoineet älykkäisiin LED-valaistusratkaisuihin pääkonttorissamme säästääksemme vielä enemmän energiaa.

Kun maalämpö, aurinkovoimala ja led-valaistus lasketaan yhteen, VILPEn investoinnit energiankulutuksen vähentämiseksi ovat olleet 1,32 miljoonaa euroa

Ympäristösertifikaatti

VILPEn johtamisjärjestelmä on arvioitu ja sertifioitu SGS ISO 14001:2015 ympäristöstandardin mukaisesti. Kyseinen sertifikaatti kattaa VILPE-tuotteiden kehityksen, suunnittelun, valmistuksen ja myynnin.

VILPE myymät ja valmistamat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan käytön jälkeen toimittaa SER-keräyspisteeseen

VILPE Oy huolehtii valmistamiensa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuusta kuulumalla tuottajayhteisö SELT ry:hyn. VILPE Oy:n myymät ja valmistamat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan käytön jälkeen toimittaa SER-keräyspisteeseen. Näin pystymme varmistamaan tuotteidemme uudelleenkäytön, kierrätyksen ja jätehuollon myös elinkaaren lopussa.

Lue lisää: