VILPEn maalämpövoimala on käytössä

VILPEn tehtaalla Mustasaaressa käytetään maalämpöä.
  • Maalämmön avulla toimiva jäähdytysjärjestelmä tuotannon laitteille ja muoteille otettiin käyttöön 1. heinäkuuta 2021
  • Maalämmön avulla toimiva lämmitysjärjestelmä tehdasrakennukselle otettiin käyttöön 1. syyskuuta 2021
  • Maalämpövoimalan jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä vähentävät fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian tarvetta  
  • CO2-päästöt ovat vähentyneet yli 40 tonnia neljässä kuukaudessa
  • Kun järjestelmää optimoidaan lisää, se tuottaa enemmän energiaa ja vähentää päästöjä

Useiden kuukausien asennustyön jälkeen VILPE maalämpövoimalan jäähdytysjärjestelmä tuotannon koneille ja muoteille saatiin toimintaan 1. heinäkuuta 2021. Lämmitysjärjestelmä puolestaan otettiin käyttöön 1. syyskuuta 2021.

VILPEn tehtaalla on käytössä maalämpövoimala, jossa yhdistyvät tuotantolaitteiden jäähdytys sekä kiinteistön viilennys ja lämmitys. Maalämpövoimala mahdollistaa sen, että tuotannon koneet ja muotit voidaan jäähdyttää tehokkaasti. Muovikoneista syntyvää hukkalämpöä puolestaan käytetään lämmittämään tehdasta kylmien kuukausien aikana. Lisäksi kesäkuukausien liiallista lämpöä voidaan varastoida maahan kallioperään, jotta sitä voidaan käyttää myöhemmin vuoden aikana.

Tuotantolaitteita jäähdytetään vapaajäähdytyksellä

Tehtaan maalämpövoimalan jäähdytysjärjestelmä toimii hyödyntäen maaperän viileyttä.  Sen ansiosta tuotannossa tehtaan koneiden ja muottien jäähdyttämiseen kuluu vähemmän energiaa. Käytännössä se tarkoitti, että viime kesänä tuotteiden valmistamiseen (viisi päivää viikossa, kaksivuorotyö) tarvittiin ainoastaan vapaajäähdytystä kallioperästä. Näin lämpötila pysyi ihanteellisena.

Se tarkoittaa, että maaperä tehtaan alapuolella oli luonnollisesti tarpeeksi viileä tuotannon tarpeisiin. Lämpöpumppua ei tarvinnut käyttää ollenkaan, vaan vapaajäähdytys riitti tuotannon koneiden ja muottien viilentämiseen. Lisäksi jäähdytysprosessista saatiin 2 MWh energiaa jokaista tavallista tuotantopäivää kohti, ja tämä energia pyritään varastoimaan maaperään. Tätä hyödynnetään myöhemmin lämmityksessä.

Heinäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien järjestelmä on tuonut noin 80 000 kWh:n säästöt energiankulutukseen jäähdytyksen osalta, kun verrataan aikaisempaan jäähdytystapaan. Tämä on vähentänyt yli 11 tonnia (11 000 kg) hiilidioksidia.

Maalämpövoimalan jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmä vähentävät fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian tarvetta.

Maalämpö korvasi öljylämmityksen

Samanaikaisesti tehtaan lämmitykseen käytetään maalämpöä, joka korvasi aikaisemman öljylämmityksen.  Se toimii keräämällä lämpöä maaperästä, johon myös tuotantokoneiden jäähdytyksestä saatu ylimääräinen lämpö on varastoitu. Tätä lämpöä käytetään tehdasrakennuksen lämmitykseen syys- ja talvikuukausien aikana.

Syyskuun ensimmäisestä lähtien tämän lämmitysjärjestelmän käyttö on vähentänyt VILPEn öljynkulutuksen nollaan litraan, mikä on tähän mennessä säästänyt noin 12 tonnia öljyä (tai 12 000 litraa). Se vastaa suurin piirtein 37 tonnin hiilidioksidivähennystä: vaikka lämpöpumppu lisää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä 6 tonnia, päästöt ovat silti vähentyneet yli 30 tonnia.

Yhteensä VILPEn maalämmöllä toimiva lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä on tähän mennessä vähentänyt tehtaan hiilidioksidipäästöjä yli 40 tonnia. Tänä talvena lämmitysjärjestelmää optimoidaan lisää ja sen tehokkuutta parannetaan säätämällä asetuksia. Samaan tapaan jäähdytysjärjestelmää optimoidaan vielä alkukesästä 2022, jotta nähdään, miten paljon ylimääräistä lämpöä kesän tuotantokuukausista saadaan varastoitua maaperään talvea varten. Ajan kuluessa kaksoisjärjestelmästä tulee entistä tehokkaampi, kun sähkönkulutusta optimoidaan.