VILPE Sveriges moderbolag i Finland tog i bruk ett unikt energisystem 2021

Det nya energisystemet har minskat VILPEs CO2-utsläpp med 40 ton på 4 månader.
  • Från och med den 1 juli 2021 kyler VILPEs nya bergvärmesystem ner maskinerna och formarna som används i produktionen
  • Från och med den 1 september 2021 använder VILPE bergvärme för att värma upp fabrikens utrymmen
  • De här båda systemen minskar VILPEs användning av fossila energikällor 
  • Det nya energisystemet har minskat VILPEs CO2-utsläpp med 40 ton på 4 månader
  • Man kommer att fortsätta optimera energisystemet vilket förväntas leda till ytterligare energiinbesparingar och en minskning i koldioxidutsläppen

Efter flera månaders investeringar och arbete kunde VILPE den 1 juli 2021 ta i bruk ett nytt kylningssystem för maskiner och formar i produktionen. Den 1 september 2021, kunde man också börja använda det nya uppvärmningssystemet. De här två systemen bygger på VILPEs nya energisystem som gör det mer effektivt att kyla ner maskiner och formar med hjälp av bergvärme och dessutom ta till vara överskottsvärmen från tillverkningsprocessen för uppvärmning. Det här innebär att överskottsvärmen som uppstår under sommarmånaderna lagras i berggrunden under fabriken för att användas för uppvärmning av fabriken under den kalla årstiden.

Fabrikens bergvärmesystem för nerkylning fungerar så att man utnyttjar den kylan i berggrunden. Det gör att det går åt mindre energi för att kyla ner fabrikens maskiner och formar vid produkttillverkningen. I somras innebar det nya systemet att produktionen (5 dagar i veckan, 2 skift om dagen) endast behövde använda nerkylning från berggrunden. Då kunde temperaturen bibehållas på en optimal nivå. 

Marken under fabriken är tillräckligt kall

Systemet bygger på att marken under fabriken är tillräckligt kall för att täcka produktionens nerkylningsbehov och man behövde inte alls använda värmepumpen. Under nerkylningsprocessen kunde man i genomsnitt ta till vara 2 MWh energi varje produktionsdag och den här energin lagrades i berggrunden. Den lagrade energin kommer man att använda senare under uppvärmningen.  

Sedan den 1 juli i år har systemet sparat in ungefär 80,000 kWh av den totala elförbrukning i nerkylningsprocessen i jämförelse med den nerkylningsmetod som VILPE använde tidigare. Det här innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 11 ton (11 000 kg).

Bergvärmesystem har ersatt oljeuppvärmningen

Fabrikens nya bergvärmesystem har nu ersatt den tidigare oljeuppvärmningen. Bergvärmesystemet samlar in värme från berggrunden, var man också lagrar även överskottsvärmen från produktionsmaskinerna. Värmen används sedan för att värma upp fabriken under höst- och vintermånaderna. Den hjälper också till att göra värmepumpen som kyler ner maskinerna och formarna mer effektiv.

Sedan den 1 september 2021 har det nya uppvärmningssystemet inneburit att VILPEs totala oljekonsumtion har minskat till 0 liter. Det här betyder att man hittills har kunnat spara ungefär 12 ton olja (12 000 liter). Det här innebär i sin tur en minskning av fabrikens koldioxidutsläpp på ungefär 37 ton: även om bergvärmepumpens elförbrukning motsvarar 6 ton CO2-utsläpp, har koldioxidutsläppen under samma period minskat med över 30 ton. 

Hittills har VILPEs bergvärmesystem för nerkylning och uppvärmning minskat fabrikens totala koldioxidutsläpp med 40 ton. I vinter kommer uppvärmningssystemet att justeras ytterligare och förväntas bli ännu effektivare. Också nerkylningssystemet kommer att optimeras i början av sommaren 2022 för att VILPE ska få ännu bättre koll på hur mycket överskottsvärme som går att lagra i marken inför vintern. VILPE förväntar sig att de båda systemen kommer att bli allt effektivare med tiden och att det i sin tur kommer att minska VILPEs koldioxidutsläpp ytterligare.