Miljömässigt hållbara bygglösningar

Våra produktlösningar är enkla för husfabriker att ta i bruk. Vårt lager i Stockholm säkerställer snabba och smidiga leveranser överallt i Sverige.

VILPEs produkter är miljövänliga  

När du väljer VILPE kan du lita på att du har valt miljömässigt hållbart. Miljövänlighet är ett av våra centrala värden och genomsyrar hela vår verksamhet. Vi fokuserar speciellt på tre aspekter när vi utvecklar våra produkter för att bli miljömässigt hållbara, 1) lång produktlivslängd, 2) minimal miljöbelastning vid tillverkningen, samt 3) minimal miljöbelastning när produkten väl är i bruk.

Vår målsättning är att utveckla produkter med så lång teknisk livslängd som möjligt och därmed minska på den miljöbelastning som sker när man måste köpa nytt. Orsaken till varför våra produkter har en lång teknisk livslängd beror på tillverkningsmaterialet. I dag har plast fått ett dåligt rykte i miljösammanhang, men det är viktigt att skilja på olika typer av plast. Den plast som vi använder (polypropen) gör att produkternas tekniska livslängd är minst 30 år. Ett av de mått vi använder för att bedöma tillverkningens miljöpåverkan är att räkna ut produktens MIPS-värde (Material Input per Service Unit). Det här värdet mäter hur mycket resurser som går åt att producera produkten i relation till förväntat bruk. MIPS-värdet visar att i jämförelse med metall är polypropens miljöbelastning är mindre.  

Hållbara bygglösningar

Öka byggnaders livslängd och minska miljöbelastningen som sker när man bygger nytt

För oss innebär miljömässigt hållbara bygglösningar att man dels i byggnadsskedet använder produkter som håller hög kvalitet och inte behöver bytas ut lika ofta och dels att man ser till att sköta om sitt hus så att det håller länge. En aspekt av att ta ansvar och sköta om sitt hus är att säkerställa god inomhusluft samt att byggkonstruktionerna luftas för att hållas friska.

VILPEs lösningar för frisk inomhusluft

Vi har utvecklat behändiga produktpaket för ventilation i egnahem. Med våra produktpaket kan du snabbt och enkelt montera en välfungerande ventilation som för ut unken inomhusluft eller luftar avloppssystemet.

Våra paket är:

  • VillaFläkt för effektivare ventilation med takfläkt.
  • VillaHuv för från- och avluft.
  • VillaLuftning för ett komplett avloppsluftningspaket för villor.

Långlivade strukturer

Om ventilationen inte fungerar optimalt i ett hus kan det orsaka problem, sänka värdet på huset och öka behovet att renovera eller bygga nytt. Smuts och fukt som inte förs ut från huset på ett systematiskt sätt brukar kondensera och tränga in i huskonstruktionerna. Skadade huskonstruktioner, mögel och dålig luft går att förebygga med rätt ventilationssystem.

VILPE Alipai undertrycksavluftare hjälper taket att andas. Alipai undertrycksavluftare ventilerar takkonstruktionerna och avlägsnar effektivt den fukt som normalt uppstår i huskonstruktionerna. Fukten kan senare leda till problem om den inte avlägsnas. Fukt kan också ansamlas från läckor i konstruktionen. Alipai undertrycksavluftare finns att få för både lutande, låglutande och flackatak samt för nockdelarna av taket. Alipai nock undertrycksavluftare används på nockar på låglutande papptak.

  • KTV ventilationssatser kan användas för att ventilera takstrukturer, vindsutrymmen samt avloppsrör. KTV ventilationssatser finns att få i 10 olika modeller enligt takmaterialet.
  • Infästningar. Vi har många olika sorters infästningar i vårt sortiment såsom Power-infästningar, traditionella Croco-infästningar, monteringsverktyg och justerbara infästningar. Moderna justerbara infästningar underlättar monteringen eftersom infästningens längd enkelt kan justeras enligt taklutningen. Justerbara infästningar kan användas vid såväl nybyggen som renoveringsobjekt.
Hållbara bygglösningar

Lång livslängd trots stränga väderförhållanden

När du väljer VILPE på taket kan du vara säker på att produkten kommer att hålla måttet kvalitetsmässigt i tiotals år. VILPE är ett miljömässigt hållbart alternativ eftersom produkterna normalt inte behöver bytas ut på 30 år. Våra produkter är utvecklade och tillverkade så att de håller lika länge som takmaterialet.  

Våra produkter har exceptionellt långa garantier. Vi erbjuder 20-års teknisk kvalitetsgaranti samt en färggaranti på 10 år. Garantin för takfläktarna är 2 år för de elektriska delarna och en förlängd garanti (+3 år) för de takfläktar som registreras.

Miljövänlig tillverkning

Miljövänlighet är ett av våra viktigaste värden och därför har vi på VILPE vidtagit konkreta åtgärder för att göra vår verksamhet koldioxidsnålare. Till exempel har vi installerat västra Finlands största solkraftverk på taket. Solkraftverket består av 1040 solpaneler med en maximal kraft på 286 kWp. Solkraftverket täcker ungefär 10% av fabrikens årliga energikonsumtion. Vi har även investerat i intelligent LED-belysningssystem för att spara energi. Läs mer om våra gröna initiativ.     

VILPEs produkter är gjorda av polypropen. Vi har utvecklat tillverkningsfasen så att vi kan utnyttja nästan allt råmaterial (99,3 %) som kommer in i vår fabrik.

Vi anser att företag har ett samhällsansvar för att värna om människors hälsa och väl. I vårt fall har vi valt att stödja lokalsamhället genom att donera pengar till bland annat utbildning, sportevenemang samt socialt utsatta familjer. Vi har förbundit oss till att donera 1,5 % av vår omsättning till välgörande ändamål, oberoende av vårt resultat. Läs mer om VILPEs sociala ansvar som företag.

Hållbara bygglösningar

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.