Ventilation

Ventilation för småhus

A) Nybyggnadsobjekt

I enlighet med energibestämmelserna väljer man i nya hus nästan uteslutande ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning. VILPEs sortiment innehåller många produkter som passar den här sortens ventilation.

Huo Obs. Ifall du bygger ett nytt garage eller ett fritidshus, se till att automatisera ventilationen och göra den behovsstyrd med VILPE ECo Ideal. https://ecoideal.fi/

VILPE FLOW -takhuvar

VILPE FLOW -takhuvar är ett utmärk val för att föra ut smutsig luft ur byggnaden. Produkterna i FLOW-serien i kombination med VILPE Intake minskar ventilationsaggregatets elförbrukning med upp till 12 % jämfört med andra befintliga produkter på marknaden.

Tack vare noggrann luftflödestestning har takhuvarna i FLOW -serien en låg tryckförlust. Formgivning av produkterna i FLOW -serien säkerställer en utmärkt vattenseparationsförmåga. Produkterna i FLOW -serien är formgivna så att avluften riktas rakt uppåt. Det här gör så att inte avluften blandas med uteluften som kommer till ventilationsaggregatet.

VILPE Multifunktionsgaller

VILPE Multifunktionsgaller passar som ventilationsaggregatets frånlufts- eller tilluftsgaller. Produkten har en liten tryckförlust och en utmärkt luftteknisk formgivning.

Vid maskinell ventilation behöver man använda en stosplatta med rörmuff som fäster ihop ventilationsaggregatet och gallret. Ventilationsaggregatets förbindningsstorlek avgör vilket galler man ska välja. Om ventilationsaggregatet har en förbindning på till exempel 125 mm, behöver man en stosplatta som är 125 mm och ett galler av storleken 240×240 mm.

VILPE Intake -tilluftshuv

VILPE Intake monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsanordning. Den kan anslutas till en ventilationskanal i storleken Ø 160 mm, eller med en övergång till andra dimensioner.

Den unika tilluftshatten är formgiven för att skilja regndropparna från uteluften som produkten tar in. Utformningen och produktens detaljer säkerställer att den tryckförlust som hatten förorsakar är den minsta möjliga.

B) Renoveringsobjekt

Oberoende om ditt renoveringsobjekt har passiv eller mekanisk ventilation, så hittar du högklassiga produkter som förbättrar ventilationen i VILPEs sortiment.

Gör den mekaniska frånluftsventilationen automatisk och behovsstyrd

Det är enkelt att göra den mekaniska frånluftsventilationen automatisk och behovsstyrd. Allt du behöver är VILPE Wive tilluftsventiler, en VILPE takfläkt och ett VILPE ECo Ideal Wireless -styrsystem. ECo Ideal fungerar så att de trådlösa givarna mäter luftens relativa luftfuktighet (RH) och koldioxidhalt (CO2) och sedan justeras ECo FLOW takfläkten automatiskt för att inomhusluften ska bli optimal. Om man har en takfläkt från VILPEs E-serie (AC d.v.s. växelströmsmotor), måste den bytas ut till en ECo FLOW takfläkt. För att ventilationssystemet ska vara komplett, måste tillräckligt med frisk utomhusluft komma in i huset. Det här är enkelt gjort med VILPE Wive tilluftsventiler.

ECo VILPE ECo Ideal Wireless är ett enkelt och prisvärt alternativ när man vill göra det mekaniska ventilationssystemet behovsstyrt som i långa loppet sparar både el och pengar. VILPE ECo Ideal Wireless passar både äldre och nya hus och installationen är snabb och enkel. När man installerar ECo Ideal Wireless behöver man inte utföra extra kabeldragningar. Befintliga ventilations- och rökkanaler går bra att använda när man installerar ECo Ideal Wireless. Endast systemets styrenhet och VILPE ECo FLOW takfläkten kräver elkoppling.

Obs. Eco Ideal Wireless passar även fritidshus och garage.

Gör det passiva ventilationssystemet automatiskt och behovsstyrt

Det är enkelt att göra den passiva ventilationen mekanisk. Allt du behöver är VILPE Wive tilluftsventiler, en VILPE takfläkt och ett VILPE ECo Ideal Wireless -styrsystem. ECo Ideal fungerar så att de trådlösa givarna mäter luftens relativa luftfuktighet (RH) och koldioxidhalt (CO2) och sedan justeras ECo FLOW takfläkten automatiskt för att inomhusluften ska bli optimal.

VILPE ECo Ideal Wireless är ett enkelt och prisvärt alternativ när man vill göra det mekaniska ventilationssystemet behovsstyrt som i långa loppet sparar både el och pengar. VILPE ECo Ideal Wireless passar både äldre och nya hus och installationen är snabb och enkel. När man installerar ECo Ideal Wireless behöver man inte utföra extra kabeldragningar. Befintliga ventilations- och rökkanaler går bra att använda när man installerar ECo Ideal Wireless. Endast systemets styrenhet och VILPE ECo FLOW takfläkten kräver elkoppling.

Obs. Eco Ideal Wireless passar även fritidshus och garage.

Wive
Montera nya tilluftsventiler i bostadshus med passivt ventilationssystem

Enligt VVS experter kan man förbättra ventilationen i ett hus med ett passivt ventilationssystem genom att montera VILPE Wive tilluftsventiler. Husets inomhusluft förbättras ju fler tilluftsventiler man har. En bra tumregel är att installera en tilluftsventil per sovrum och två stycken i vardagsrummet

Förutom att montera ventilen på väggen eller i en vädringslucka, går det även bra att ersätta en gammal och befintlig ventil med VILPE Wive. Installationen är snabb och enkel eftersom inga elarbeten behövs. Tilluftsventilen finns i två modeller, en som monteras på väggen och en som monteras i en vädringslucka, antingen med eller utan termostat. VILPE Wive tilluftsventil med termostat används i byggnader med passiv ventilation. Termostaten justerar automatiskt ventilens funktion enligt uteluftens temperatur, t.ex. vid kallt väder släpper ventilen in mindre luft.

Ventilation för höghus

A) Bostadsspecifik till- och frånluftsventilation

Uteluft via fasaden och utblåsning av avluften genom yttertaket

Ett bostadshus ventilationssystem måste planeras så att frisk och hälsosam uteluft flödar in i lägenheten. Samtidigt måste man se till att smutsig luft, såsom koldioxid och för mycket fukt förs ut.  

Ett sätt att ta in uteluft till ventilationsaggregaten är en stosplatta med rörmuff som ska väljas enligt VILPEs multifunktionsgaller och rörstorlek. Stosplattan måste väljas efter ventilationsaggregatets förbindningsstorlek. Om till exempel ventilationsaggregatet har en 125 mm kanalanslutning, behöver man använda en stosplatta med Ø125 mm anslutning och en multifunktionsgaller 240×240. Produktens tryckförlust är låg och den tekniska formgivningen sänker ventilationsaggregatets energiförbrukning.

VILPE FLOW frånluftshuvar avlägsnar avluften uppåt så att luften inte blandas med den friska uteluften som kommer in i byggnaden. Tack vare lägre tryckförlust sänker frånluftshuvarna av FLOW-modellen ventilationsaggregatets energianvändning. Tack vare noggrann luftflödestestning och formgivning har produkterna i FLOW -serien en utmärkt vattenseparationsförmåga. Produkterna i FLOW -serien är formgivna så att avluften riktas rakt uppåt. Det här möjliggör att avluften inte blandas med den friska uteluften som kommer in i byggnaden.

Ute- och avluft via väggen (kombivägghuv)

Om objektet har bostadspecifika ventilationsaggregat, kan ute- och avluften ledas genom en kombivägghuv som monteras på väggen. Den här lösningen blev möjlig då miljöministeriets förordning om nya byggnaders inomhusluft och ventilation trädde i kraft den 1.1.2018.

VILPE IO uppfyller kraven för kombivägghuvar. VILPE IO kan också utrustas med ett munstycke med vilken man kan säkerställa att kastlängden och hastigheten för avluften uppfyller kraven för kombivägghuvar även vid mindre luftflöden, vilket gör att samma produkt kan användas för olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front och lämpar sig därför för både höger- och vänsterutförande. Vid behov kan luften riktas mot sidan med ett speciellt munstycke.

Lisätarvikkeena on saatavilla supistusosa, jonka avulla jäteilman saa kohdistettua esimerkiksi sivulle, mikäli se on ilmavirralle tehtyjen simulaatioiden perusteella tarpeellista. Nämä supistusosat voidaan räätälöidä aina kohteen mukaan.

VILPE IO-kombivägghuvens formgivning säkerställer att gatudamm och luftföroreningar rinner med regnvattnet rakt ner på marken, istället för att rinna längs fasaden och smutsa ner den. Konstruktionen säkerställer att avluft och uteluft inte korsas. VILPE IO tillverkas för anslutningar med diametern 125 och 160 mm eller 200 och 250 mm. Produkten är anpassningsbar för både nybyggnads- och renoveringsobjekt.

B) Kombinerad till- och frånluftsventilation

Kombinerad till- och frånluftsventilation innebär att det finns ett gemensamt ventilationsaggregat för ett trapphus eller hela huset. Till VILPES sortiment hör avluftshuvar med genomföring som passar stora luftmängder och som ska installeras på yttertaket.

Lösningar för avluftshantering för stora objekt: VILPE FLOW 2XL och 3XL avluftshuvar

VILPE FLOW 2XL och 3XL avluftshuvar är utmärkta ventilationslösningar för stora objekt. Kanalstorlekarna är Ø 315, 400, 500 och 630 mm. 2XL och 3XL -produkterna är tillverkade av polyeten vilket gör att de väger lite och är därmed enkla att hantera, t.ex. underlättar det monteringen avsevärt eftersom den kan skötas av så få som två personer. Precis som hela FLOW-serien, har även de stora storlekarna en låg tryckförlust och en utmärkt vattenseparationsförmåga.

Frisk luft i köket utan oljud

Det finns olika alternativ för att hantera matoset i köket, till exempel en spiskåpa med en takfläkt eller en spiskåpa med integrerad motor eller spiskåpa med filter som cirkulerar luften. Det mest effektiva och ljudlösa sättet är att kombinera en spiskåpa och en takfläkt.

Takfläkten på taket drar ut syrefattig och smutsig luft ur bostaden. Spiskåpor med integrerad motor för ofta mycket oväsen. Kombinationen spiskåpa och takfläkt är däremot ett ljudlöst alternativ eftersom takfläktens motor ligger på taket.  Det är lätt att styra takfläkten eftersom den är kopplad till spiskåpan. Det går bra att installera en spiskåpa och takfläkt både i nybyggnads- och renoveringsobjekt.

  1. Välj rätt spiskåpa till köket.
  2. Välj rätt takfläkt för att styra spiskåpan enligt kanalstorleken (125, 160 eller 200 mm) och styrsystemet. Både takfläkten och spiskåpan måste ha antingen en EC- eller AC-styrning. Obs. EC-modellens takfläktar är ungefär 40 % effektivare än AC-takfläktar.

Radon och ventilation för krypgrunden

Radon är en naturlig men cancerframkallande gas som härrör från marken under huset. Radongas är osynlig och luktfri och kan bara upptäckas med en radonmätare. Radon uppstår i bostadshus när temperaturskillnaden mellan inomhus- och utomhusluften orsakar ett undertryck. Då sugs den radonhaltiga luften upp ur marken och in i huset. Förekomsten av radon varierar och därför måste man kontrollera radonrisken och byggnadsmässiga krav ortsvis.

Radonbekämpning med passiv ventilation

Radon kan bekämpas med ett passivt ventilationssystem. Då monterar man ett isolerat 110 mm VILPE ventileringsrör på taket med en VILPE FLOW 160 hatt. Ventileringsrör leds från radonrörsystemet under byggnaden via vinden ut till taket. Om huset har en krypgrund kan man även använda VILPE Ross ventileringsrör. Ett passivt ventilationssystem är lätt att göra maskinellt i ett senare skede med en VILPE ECo 110 takfläkt.

Maskinell radonbekämpning

Radon kan föras ut maskinellt med en VILPE ECo FLOW eller en VILPE ECo 110 takfläkt. En takfläkt i FLOW -modellen passar för radonbekämpning om byggnaden har ett automationssystem eller om det finns behov av att följa med rotationshastigheten med en varvtalsmätare. En ECo takfläkt styrs med en potentiometer och då kan man inte koppla den till en varvtalsmätare. Om huset har en krypgrund kan man också använda VILPE Ross ventilationsrör.

Ross