Lutande tak

Takhuvar och takfläktar för ventilation

P-seriens frånluftshuvar, takfläktar, avloppsluftare och genomföringar

Produkterna i VILPEs P-serie är formgivna för att passa lutande tak. P-seriens takfläktar och frånluftshuvar monteras vattentätt med en genomföring som passar takmaterialet och lutningen. Förutom takhuvarnas standardstorlekar, finns även en XL-storlek i sortimentet (vi erbjuder frånluftshuvar i kanalstorlekarna 160, 200 & 250 mm samt 200 mm takfläktar). En XL -takfläkt och en XL -frånluftshuv kräver en XL -genomföring.

VILPE FLOW takfläktar och takhuvar är tekniskt sett det bästa alternativet. Tack vare den låga tryckförlusten är takhuvarna i FLOW-modellen mycket energisnåla. FLOW-produkterna har genomgått noggranna luftflödestest och den slutliga formgivningen säkerställer att produkterna i FLOW-serien har en utmärkt vattenseparationsförmåga. Produkternas formgivning säkerställer även att den smutsiga avluften riktas rakt uppåt och därmed långt bort från fasaden och huset. Takfläktarna i FLOW-serien har en EC-motor och de har en serviceströmbrytare. (Obs. Vi har ännu takfläktar av den äldre modellen med AC-motor i sortimentet).

VILPE 110P/IS/500 ventilationsrör är ett utmärkt val för avloppsluftning. I de nordiska länderna ska man alltid använda ett isolerat ventilationsrör för avloppsluftning.

C-seriens frånluftshuvar, takfläktar och avloppsluftare monteras på en plåtkon

När man vill leda rör genom plåttak ska man välja C-seriens produkter. De här produkterna ska monteras på en plåtkon som en plåtslagare tillverkar. Frånluftshuvarna och avloppsluftarna finns att få i både standard- eller XL-storlekar.

C-seriens takfläktar och -huvar har tre olika storlekar för montering av plåten (170, 230 och 315 mm). Säkerställ alltid dimensionen för konens överdel från de produktspecifika måtten.

S-seriens frånluftshuvar och takfläktar monteras i en ventilationskanal eller skorsten

S-seriens produkter kan installeras på både platta och lutande tak på plana ytor t.ex. skorsten.  

FLOW-sarjan FLOW-seriens frånluftshuvar är energisnåla eftersom tryckförlusten är låg. FLOW-produkterna har genomgått noggranna luftflödestest och den slutliga formgivningen säkerställer att produkterna i FLOW-serien har en utmärkt vattenseparationsförmåga. Produkternas formgivning säkerställer även att den smutsiga avluften riktas uppåt och långt bort från fasaden och huset.

S-seriens frånluftshuvar finns att få med antingen en likströmsmotor (EC) eller en växelströmsmotor (AC). FLOW-seriens takfläktar med serviceströmbrytare har en EC-motor. (Obs. Vi har ännu takfläktar av den äldre modellen med AC-motor i sortimentet).

Genomföringar

Genomföringar för takfläktar och takhuvar

VILPEs genomföringar säkerställer att man kan föra rör genom taket på ett sådant sätt att risken för ljud-, lukt- och fuktskador minimeras. Formgivningen på våra genomföringar tillåter att man enkelt kan montera dem på egen hand. Läs först noggrant igenom genomföringens instruktionsmanual för att kontrollera att du har de verktyg och tillbehör som behövs. I VILPEs sortiment finns ett brett urval genomföringar för olika sorters takmaterial och lutningar samt XL-genomföringar (ø 160–250 mm för VILPEs rör). De flesta genomföringar kräver en 2K-tätning som garanterar att genomföringen monteras 100 % vattentätt.

Välj din genomföring enligt takmaterialet på ditt objekt.

Genomföringar för solfångare

VILPE Solar-genomföring är ett utmärkt val för till exempel solfångarrör, kablar eller andra mindre rör som förs genom taket. I Solar-sortimentet finns genomföringar för alla slags takmaterial. Till skillnad från vanliga genomföringar, har Solar-genomföringen en undertaksring som är färdigt fastskruvad i produkten.

Solar-genomföringen har ett löstagbart lock som gör underhållningen av rörsystemet problemfritt. Genomföringen kan svängas sidledes 90 grader åt båda hållen enligt riktningen på röret. Det här gör monteringen enklare och garanterar ett vattentätt resultat.

Skorstensgenomföring

VILPE Skorstensgenomföring säkerställer att en fabrikstillverkad skorstens genomföring är 100 % funktionell och säker. Våra skorstensgenomföringar och -tätningar är brandtestade och certifierade (nr VTT-C-6081-10).

VILPE skorstensgenomföringar är formgivna på ett sådant sätt att de ska vara så lätta och snabba att montera som möjligt. De är även ett billigt alternativ eftersom de gör dyra plåtarbeten onödiga.

Våra skorstensgenomföringar för runda skorstenar passar för isolerade och fabrikstillverkade metallskorstenar. Takgenomföringen för blockskorsten passar för stående metallskarvar, korrugerade metallskivor och takpannor. Vi har produkter som passar plåt-, papp- eller tegeltak.

Inspektionsluckor

Uniroof-inspektionslucka

VILPE Uniroof inspektionsluckor används som en brandlucka, servicelucka och passage mellan taket och vindsutrymmet. Den passar för alla allmänna plåt-, betong- och tegelprofiler. Den flexibla överdelen underlättar montage på taknocken.