Lösningar för husfabriker

Våra produktlösningar är enkla för husfabriker att ta i bruk. Vårt lager i Stockholm säkerställer snabba och smidiga leveranser överallt i Sverige.

VILPE FLOW frånluftshuvar och takfläktar

VILPE FLOW frånluftshuvar har en låg tryckförlust vilket innebär att de är energisnåla alternativ. En lägre energiförbrukning sparar inte bara in på elkostnaderna utan skonar även miljön. Formgivningen samt utförliga luftflödestest har resulterat i att FLOW-seriens produkter har överlägsen vattenseparationsförmåga och perfekta vertikala luftflöden. Det här gör att produkterna bättre kan hålla regnvatten och fukt ute, medan den vertikala luftströmmen riktar den använda och smutsiga luften bort från huset och fasaden.

Takfläktarna i VILPE FLOW-serien har samma utmärkta vattenseparationsförmåga som lufthuvarna. VILPE FLOW takfläktar har en säkerhetsbrytare.

husfabriker

Välj rätt modell för just ditt tak

P-serien är till för branta tak

P-seriens takfläktar och frånluftshuvar monteras vattentätt med en genomföring. VILPEs genomföringssatser kan monteras på alla tak med de vanligaste lutningarna. Välj VILPE genomföring enligt takets material och färg

S-serien passar montage på plan yta

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar är formgivna för att installeras på en samlingslåda eller dylikt, en ljuddämpare eller på annat horisontellt underlag. Man kan använda S-takfläktar och S-frånluftshuvar till exempel i flerbostadshus och radhus där ventilationen sker bostadsvis. Man kan även använda S-seriens fläktar när man renoverar gamla mekaniska ventilationssystem.

Garanterad kvalitet i våra hårda nordiska väderförhållanden

Precis som alla VILPEs produkter är FLOW-serien utvecklad och tillverkad i Finland. Det här innebär att produkterna är speciellt formgivna för att tåla vårt nordiska tuffa klimat. Vi erbjuder 20-års teknisk kvalitet samt en färggaranti på 10 år. Garantin för takfläktarna är 2 år för de elektriska delarna med en förlängd garanti (+3 år) för de takfläktar som registreras.

Vår färggaranti innebär en garanti för att produkternas färg inte slits och att eventuell missfärgning sker i samma takt med takmaterialet. Vi framställer själva våra färglösningar, som bland annat innehåller UV-skydd, för att kunna testa och säkerställa att färgen håller länge.

VILPEs produkter är certifierade av en tredje oberoende part

Det är säkert att välja VILPEs produkter. Våra produkter är utvecklade och tillverkade enligt EU:s standarder och kan därför användas överallt i den Europeiska Unionen.

Det finns inga enhetliga produktstandarder på ventilationsmarknaden och därför finns det inga krav på en CE -markering på VILPEs produkter, med undantag för VILPEs takfläktar som är CE -märkta.

Eftersom det inte finns några krav på CE -markering, har vi frivilligt låtit oberoende parter kvalitetstesta och certifiera VILPEs produkter.

Våra takfläktar, frånluftshuvar och avloppsluftningar är typgodkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP 2681/5240/5241). Våra produkter har även blivit certifierade av Eurofins Expert Services / SGS vilket betyder att de är säkra att använda. Vissa av VILPEs produkter är även certifierade av RISE (Research Institutes of Sweden). Flera av våra produkter har blivit bedömda och godkända av Byggvarubedömningen, SundaHus och husproduktportalen. VILPE skorstensgenomföringar är certifierade av Eurofins Expert Services.

Våra infästningar har blivit tilldelade European Technical Approval ETA-12/0595 och VTT:s (Technical Research Centre of Finland) kvalitetskontrollcertifikat.

VILPEs takfläktar är CE -märkta

VILPEs takfläktar är CE-märkta och varje VILPE takfläkt genomgår ett noggrant kvalitetstest före leverans. Varje år låter vi SGS (företag som utvärderar och tilldelar kvalitetscertifikat) utföra en kvalitetskontroll i vår fabrik.

VILPEs takfläktar har även blivit tilldelade andra certifikat, såsom FI, N, D och S -certifikat. NCS -certifikatet gäller på den europeiska marknaden. De här certifikaten garanterar att VILPEs takfläktar uppfyller kraven enligt Low Voltage Directive. VILPEs takfläktar är även elektromagnetiskt förenliga och skyddade från elektromagnetiska störningar. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.