Värderingarna som styr vår verksamhet

Fem värden styr vår verksamhet

Vår värdegrund är de värderingar som ligger till grund för vår verksamhet. Vår värdegrund består av fem fastställda värderingar som är viktiga för oss och som styr vår dagliga verksamhet. Dessa är pålitlighet, öppenhet, mod, innovativt sinne samt miljövänlighet. De här värderingarna genomsyrar hur vi bemöter våra partners och våra anställda.   

Pålitlighet

Vi känner stor respekt och tilltro till våra intressenter, partners och anställda. Därför vill vi vara en pålitlig partner som levererar och håller det man lovat. Den här värderingen syns även i vårt engagemang för den sociala välfärden i vårt närområde. Vi vill göra rätt för oss och vi vill ta ansvar. Läs mer om vårt samhällsansvar här.

Öppenhet

Vi bedriver öppen affärsverksamhet enligt alla lagar och regler med respekt för olika kulturer. Öppenhet betyder också ett värdigt och ärligt bemötande av intressenter, partners och anställda. Vi spelar inga spel, ger falsk information eller utelämnar någon information, eller beter oss på ett sådant sätt som kan missgynna någon part.  

Mod

Det krävs mod att vara banbrytande och erbjuda okonventionella lösning. Mod i sin tur kräver ett visst mått av risktagande. För oss betyder mod en öppenhet för nya idéer och att aktivt prova nya saker utan att vara rädd för att misslyckas. Å andra sidan betyder mod inte blint mod eller att ta ansvarslösa beslut utan snarare en tilltro till våra anställda och deras idéer.  

Innovativt sinne

Vårt företag erbjuder nya och användbara lösningar för byggbranschen. För att vara banbrytande krävs en intern innovativ och kreativ atmosfär. Vi definierar ett innovativt sinne som att utveckla lösningar som är både nya och användbara. För att båda aspekterna ska komma till sin rätt, är våra partners behov alltid utgångspunkten för all produktutveckling.  Läs mer om VILPE -insatser för IoT och smarta byggnader (på engelska).

Miljövänlighet

Vi anser att det akuta läget för miljön, speciellt global uppvärmning, kräver att alla förändrar sitt sätt att leva och verka. Därför har vi gjort miljövänlighet till ett av våra viktigaste värden. Vi letar ständigt efter nya sätt att göra vårt företag allt grönare. Vi har till exempel installerat solpaneler på vårt fabrikstak och minimerat avfallet som kommer från vår fabrik. Läs mer om våra gröna initiativ här.    

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.