Vērtības – mūsu darba stils

Piecas galvenās vērtības, kas nosaka mūsu darba stilu

Mēs, VILPE, esam noteikuši piecas svarīgākās vērtības, kas raksturo mūsu darbu. Tās ietver uzticamību, atvērtību, drosmi, inovācijas un vides ilgtspēju, un tās ataino arī to, kādā veidā mēs izturamies pret mūsu partneriem un darbiniekiem.  

Uzticamība

Mēs izjūtam visdziļāko cieņu pret visām savām ieinteresētajām personām, sadarbības partneriem un darbiniekiem. Tāpēc mēs vēlamies būt uzticības cienīgi un uzticami partneri, kas vienmēr piegādā savu produkciju tā, kā tika sarunāts. Šī vērtība atspoguļojas arī mūsu sadarbībā ar vietējām varas iestādēm sociālos nolūkos. Iegūstiet vairāk informācijas par mūsu sasniegumiem sociālo pasākumu jomā.

Atvērtība

Mēs veicam savu uzņēmējdarbību atvērtā veidā, saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem un cienot dažādas kultūras. Atvērtība ietver arī cieņu un godīgumu attiecībās ar ieinteresētajām pusēm, partneriem un darbiniekiem. Mēs neizturamies vieglprātīgi, nesniedzam nepatiesu informāciju un neko neslēpjam, kā arī nerīkojamies tā, lai tīšuprāt radītu citiem sarežģījumus.

Drosme

Līderība un jaunu, oriģinālu risinājumu ieviešana ietver zināmu risku. Savukārt riskēšana prasa drosmi. Drosme mūsu izpratnē apzīmē jaunu ideju pārbaudi ar atvērtu prātu, izmēģinot jaunas lietas, nebaidoties no neveiksmēm. No otras puses drosme nenozīmē aklu pašpārliecinātību un nesaprātīgu lēmumu pieņemšanu, bet gan drīzāk ticību saviem cilvēkiem un idejām.

Inovācijas

Mūsu uzņēmums ir celmlauzis jaunu un noderīgu risinājumu ieviešanā būvniecības jomā. Lai spētu pirmie radīt dažādus produktus, mums ir nepieciešama inovatīva un radoša vide. Mēs uztveram inovācijas kā jaunu un noderīgu risinājumu radīšanu. Tieši tādēļ, lai spētu tās iekļaut savā darbā, mūsu klientu un partneru vajadzības vienmēr ir atskaites punkts jaunu produktu radīšanā. Lasiet vairāk par VILPE centieniem ietvert lietiskā interneta un viedās būvniecības tehnoloģijas.

Vides ilgtspēja

Mēs ticam, ka apkārtējās vides stāvoklis, jo īpaši, globālā sasilšana, pieprasa ikviena cilvēka rīcības maiņu. Tieši tādēļ vides ilgtspēja ir mūsu centrālā vērtība. Mēs aktīvi meklējam jaunus veidus, kas ļautu mums kļūt aizvien “zaļākiem”. Mēs, piemēram, esam ieguldījuši līdzekļus uz rūpnīcas jumta uzstādāmu saules bateriju iegādē, kā arī esam samazinājuši rūpnīcas saražoto atkritumu apjomu. Lasiet vairāk par mūsu videi draudzīgām iniciatīvām.