Vertybės

5 pagrindinės vertybės, kuriomis mes vadovaujamės mūsų darbe

Įmonėje VILPE mes nustatėme penkias pagrindines vertybes, kurios svarbios mums ir kurios apibūdina mūsų darbą. Patikimumas, atvirumas, drąsa, naujoviškumas ir ekologiškumas – šios vertybės gerai atspindi mūsų požiūrį į mūsų partnerius ir mūsų darbuotojus.

Patikimumas

VILPE Oy – sąžiningas partneris, vykdantis savo sutartis ir įsipareigojimus. Mes gerbiame visas suinteresuotas šalis, partnerius ir darbuotojus. VILPE Oy yra socialiai atsakinga įmonė, aktyviai dalyvaujanti pozityviai vystant savo regioną.

Atvirumas

VILPE Oy veikla suprantama ir skaidri. Įmonė laikosi nustatytų įstatymų ir gerbia skirtingas kultūras. VILPE Oy atvirumas suinteresuotoms šalims yra tarpusavio santykių patikimumo ir sąžiningumo garantas. Įmonės veikla yra skaidri ir darbuotojams, kas sukuria palankią pasitikėjimo atmosferą.

Drąsa

Siekis būti pionieriumi srityje ir kurti naujus netradicinius sprendimus taip pat reikalauja tam tikros rizikos. Savo ruožtu, rizikos suvokimas reikalauja drąsos. Drąsa mums reiškia  – būti atvirais naujovėms, kurti ir testuoti naujas idėjas, nebijant nesėkmės. Iš kitos pusės, drąsa mums  – tai ne aklas pasitikėjimas savimi ir neatsakingų sprendimų priėmimas, o greičiau tikėjimas mūsų darbuotojais ir idėjomis.

Naujoviškumas

VILPE Oy savo srityje yra pažangių projektų lyderis. Kūrybinė atmosfera ir produkcijos naujoviškumas leidžia VILPE Oy ir ateityje siūlyti vartotojams geriausius ir funkcionaliausius sprendimus. Tuo pačiu naujovės įmonei VILPE Oy – ne tikslas, o būdas sukurti naujus, efektyvesnius gaminius ir paslaugas.

Tvarus vartojimas

Pagarba aplinkai ir rūpestis ja yra vienas pagrindinių įmonės VILPE Oy prioritetų. VILPE visuomet galvoja apie ateitį ir investuoja į naujas technologijas bei tvarų vystymąsi, kad būtų minimizuojamas energijos suvartojimas ir sumažinamas krūvis, tenkantis aplinkai.
Rūpindamasi aplinkos išsaugojimu būsimoms kartoms, įmonė VILPE naudoja atsinaujinančią energiją iš ant stogo įrengtos saulės elektrinės, gamina kokybiškus gaminius iš ilgaamžio, pilnai perdirbamo ir antriniam panaudojimui tinkamo plastiko ir mažina gamybinių atliekų kiekį.

.