Kokybė

Patikrinta ir sertifikuota įmonės produkcijos ir veiklos kokybė

Atlikus nuodugnius bandymus, mūsų produkcija buvo puikiai įvertinta ir pilnai sertifikuota.  VILPE Oy teikia ypač didelę reikšmę produkcijos kokybei ir įmonės veiklai, ką liudija mūsų gauti sertifikatai. Taigi, bendradarbiavimas su VILPE Oy reiškia, kad Jūs pasirinkote patikimą partnerį, kurio produktai atitinka jiems keliamus reikalavimus. Įmonė VILPE savo produkcijai suteikia 20 metų techninę garantiją ir 10 metų estetinę garantiją. Tokie garantijos terminai liudija apie pasitikėjimą produkcijos kokybe ir jos atitikimą patiems griežčiausiems aukštos kokybės standartų reikalavimams. Garantija visiems elektriniams komponentams atitinka tiekėjų garantinius terminus ir suteikiama 2 metams.

Veiklos kokybės sertifikatai

ISO 9001: VILPE Oy procesų valdymo sistema buvo įvertinta ir sertifikuota, atsižvelgiant į  kokybės vadybos sistemų SGS ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Sertifikatas taikomas VILPE® produkcijos projektavimui, gamybai ir pardavimui. ISO 9001 – viena iš dažniausiai naudojamų priemonių darbo procesų valdymo kriterijų vertinimui, sąlygojanti produkcijos ir paslaugų kokybės gerinimą.

ISO 14001: VILPE procesų valdymo sistema buvo įvertinta ir sertifikuota, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos vadybos sistemų standarto SGS ISO 14001:2015 reikalavimus. Sertifikatas taikomas VILPE® produkcijos projektavimui, gamybai ir pardavimui.

Veiklos kokybės vertinimo kriterijai

Mes reguliariai stebime mūsų veiklos kokybę, vertindami šiuos rodiklius:

  1. Lūkesčių tenkinimą ir klientų pasitenkinimą;
  2. Pretenzijų kiekį;
  3. Tiekimo patikimumą;
  4. Procesų kokybę;
  5. Finansinius rodiklius;
  6. Darbuotojų gerovę, mokymus ir strategijos realizavimą.

Produkcijos kokybės sertifikatai

Gaminių naudojimo statybose patikimumas patvirtintas sertifikatais:

VTT C164: VILPE produktų naudojimo statybose patikimumas buvo patvirtintas sertifikatu  VTT C164.

ETA-12/0595: VILPE tvirtinimo elementams Europos Techninis Sertifikatas ETA-12/0595 ir kokybės kontrolės sertifikatas iš VTT – Techninių tyrimų centro Suomijoje.

CE, SGS, NCS: Ventiliatorių VILPE elektrinės dalies kokybė patvirtinta gautu СЕ ženklinimu, sertifikatais SGS ir NCS, atsižvelgiant į Žemos įtampos įrangos direktyvą.

Pilną sertifikatų sąrašą Jūs galite rasti čia. Sertifikatus pagal produktus galima rasti konkretaus produkto puslapyje.