Kokybė

Patikrinta ir sertifikuota produkcijos ir procesų kokybė

Mūsų produkcija praėjo griežtus išbandymus ir yra pilnai sertifikuota. VILPE Oy teikia didelę reikšmę produkcijos kokybei ir įmonės veiklai visumoje, ką liudija mūsų gauti sertifikatai. Taigi, bendradarbiavimas su VILPE Oy reiškia, kad Jūs pasirinkote patikimą partnerį, kurio produktai atitinka iškeltus reikalavimus. Dėl kompleksinių išbandymų ir kokybės kontrolės įmonė VILPE savo produkcijai suteikia 20 metų techninę garantiją ir 10 metų estetinę garantiją. Tokie garantijos terminai liudija apie pasitikėjimą produkcijos kokybe ir jos atitikimą patiems griežčiausiems srities reikalavimams. Garantija visiems elektriniams komponentams atitinka tiekėjų garantinius terminus ir suteikiama 2 metams.

Kokybės sertifikatas

ISO 9001:VILPE Oy procesų valdymo sistema buvo įvertinta ir sertifikuota, atsižvelgiant į tarptautinės kokybės vadybos sistemos SGS ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Sertifikatas taikomas VILPE® produkcijos projektavimui, gamybai ir realizavimui. Standartas ISO 9001 – vienas dažniausiai naudojamų instrumentų darbo procesų valdymo kriterijų vertinimui, nukreiptas į produkcijos ir paslaugų kokybės gerinimą.

ISO 14001: Procesų valdymo sistema VILPE buvo įvertinta ir sertifikuota atsižvelgiant į ekologijos valdymo sistemos standarto SGS ISO 14001:2015 reikalavimus. Sertifikatas taikomas VILPE® produkcijos projektavimui, gamybai ir realizavimui.

Kokybės vertinimo kriterijai

Mes reguliariai stebime mūsų darbų kokybę, matuodami ir vertindami šiuos rodiklius:

  1. Lūkesčių tenkinimą ir klientų pasitenkinimą;
  2. Pretenzijų kiekį;
  3. Tiekimo patikimumą;
  4. Procesų kokybę;
  5. Finansinius rodiklius;
  6. Darbuotojų gerovę, mokymus ir strategijos realizavimą.

Produkcijos kokybės sertifikatai

Gaminių naudojimo statybose patikimumas patvirtinamas Europos sertifikatais, žemiau pateikiamas kai kurių iš jų sąrašas.

VTT C164: VILPE produktų naudojimo statybose patikimumas buvo patvirtintas sertifikatu  VTT C164.

ETA-12/0595: VILPE tvirtinimams išduotas Europos Techninis Sertifikatas ETA-12/0595 ir kokybės kontrolės sertifikatas iš VTT – Techninių tyrimų centro Suomijoje.

CE, SGS, NCS: Ventiliatorių VILPE elektrinės dalies kokybė patvirtinta gautu СЕ ženklinimu, sertifikatais SGS ir NCS, atsižvelgiant į Žemos įtampos įrangos direktyvą.

Pilną sertifikatų sąrašą Jūs galite rasti čia. Sertifikatus pagal produktus galima rasti konkretaus produkto puslapyje.