Toppenprodukter

Verksamheten och produkterna utvärderade och certifierade av oberoende part

VILPES kvalitetskultur har en lång tradition inom vårt verksamhet: vi har alltid uppskattat intern och extern kvalitetsgranskning och feedback. Våra produkter har genomgått rigorösa utvärderingar och är certifierade. Även VILPE Oy som företag har blivit utvärderat och certifierat för utmärkt verksamhet. De här certifikaten visar att VILPE Oy är en pålitlig samarbetspartner och att våra produkter håller måttet. Våra högkvalitativa produkter gör att vi kan erbjuda marknadens bästa garantier, en teknisk garanti på 20 år, en färggaranti på 10 år samt en garanti på 2 (+3) år för alla elektriska delar.

Tilldelade företagsstandard

ISO 9001: Företagsledningen för VILPE Oy har blivit utvärderat och tilldelats standarden SGS ISO 9001:2015. Den innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning. ISO 9001 är det vanligaste företagsledningscertifikatet.  

ISO 14001: Företagsledningen för VILPE Oy har blivit utvärderat och tilldelats SGS ISO 14001:2015 miljöstandard. Den innefattar produktutveckling, tillverkning och försäljning.

Så här mäter vi kvaliteten på verksamheten

Vi mäter regelbundet kvaliteten på vår verksamhet. Vi använder följande mått för att utvärdera verksamheten.

  1. Kundernas förväntningar och kundnöjdhet.
  2. Antalet reklamationer och deras orsaker.
  3. Leveransernas pålitlighet/punktlighet.
  4. Kvaliteten på våra interna processer.
  5. Finansiella resultat.
  6. De anställdas välmående, implementering av företagsstrategin samt fortbildning.    

VILPE sitter också i Finlands Kvalitetsförening nämndberedning. Läs mer om Excellence Finland (på engelska).

VILPEs produkter är certifierade

Våra produkter har blivit tilldelade många produktcertifikat. Flera av våra produkter har blivit bedömda och godkända av Byggvarubedömningen, SundaHus och husproduktportalen.

Andra exempel på produktcertifikat.   

VTT C164: Tillämpligheten av VILPE -produkter för byggnad har tilldelats certifikatet VTT C164.

ETA-12/0595: Våra infästningar har blivit tilldelade European Technical Approval ETA-12/0595 och VTT:s (Technical Research Centre of Finland) kvalitetskontrollcertifikat.

CE, SGS, NCS: VILPE:s takfläktar har tilldelats rättigheten att använda CE -markering med certifikaten SGS och NCS enligt Low Voltage Directive.

Du hittar hela listan på våra certifikat här. Du hittar de produktspecifika certifikaten på produktsidorna. 

Läs mer:

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.