Flacka tak

Genomföringar och ventilationslösningar

P-seriens takfläktar och takhuvar installeras på en Papp Hög-genomföring

VILPEs Papp Hög-genomföring säkerställer vattentätt montage av VILPE P-seriens produkter på låglutande tak. Man kan montera frånluftshuvar, avloppsluftare, takfläktar och antennflänsar med Papp Hög-genomföring. Genomföringens höga kant hindrar vatten från att ta sig in i konstruktionerna ifall vattennivån skulle stiga på taket.

Höjden på Papp Hög-genomföringen är 200 mm och bredden på flänsen är 150 mm. Papp Hög-genomföringen passar alla P-seriens ventilationsrör och fläktar i diametern 75-160 mm. 

XL Papp Hög-genomföringens höjd är 300 mm och flänsens bredd är 152/154 mm. Produkten ska användas för montage av VILPE P-seriens XL-ventilationsrör och takfläktar med en diameter på 160-250 mm. OBS. Ifall rörstorleken är 160 mm, rekommenderar vi P-seriens frånluftshuv och genomföringen i storleken XL för bättre isolering.

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar monteras på en plan yta

S-seriens takfläktar och frånluftshuvar ska monteras på en samlingslåda eller dylikt, en ljuddämpare eller på annat horisontellt underlag. Därför passar de även flacka tak.

I sortimentet för S-seriens finns takfläktar i kanalstorlekarna Ø110, 125, 160 och 200 mm. Frånluftshuvarna i S-serien tillverkas i kanalstorlekarna Ø125, 160, 250, 315, 400, 500 och 630 mm.

Ventilation av takkonstruktioner

VILPEs Alipai undertrycksavluftare låter taket andas. Den ventilerar takkonstruktionerna och avlägsnar effektivt den fukt som normalt uppstår i takkonstruktioner. Under byggfasen är det alldeles normalt att fukt ansamlas i trä, betong och andra byggmaterial. Fukt kan också ansamlas från läckor i konstruktionen.

Alipai undertrycksavluftare finns att få för både lutande, låglutande och flacka tak samt för nockdelarna av taket. Alipai FLOW 110, VILPE Alipai 160 och VILPE Alipai FLOW låglutande modeller passar flacka tak.

Alipai undertrycksluftarens funktion bygger på de lufttrycksskillnader som skapas av vinden och temperaturskillnader. Alipai undertrycksluftarens unika formgivning skapar ytterligare luftdrag i ventilationsröret vilket ökar luftflödets hastighet. Alipai undertrycksluftaren står på en stabil, bred och rillad fläns. Flänsens bägge rillade sidor säkerställer bästa möjliga fäste på bitumentak.

Takstosar

Takstosar för flacka papptak

VILPE takstosar passar flacka tak med ytskikt av bitumen. I urvalet av EPDM -takstosar med runda stosar finns produkter i diametern 12-875 mm. RHS -takstosar lämpar sig för kvadratformade objekt i storleken 40-140 mm, medan R-Felt delbara stosar används för redan monterade runda objekt i storleken 19-250 mm

De patenterade Felt- och RHS- takstosarna säkerställer att sömmarna för rör, antenner, flaggstänger, reklampelare och liknande i bitumentak är vattentäta. R-Felt stosarna används för eftermontering av höga objekt eller för objekt där vanlig stos inte kan användas.

HT-Diffusionsspärr

Ångspärrens genomföring måste tätas. Diffusionsspärrarnas uppgift är att hindra kondensvatten från att rinna ner längs med röret och förhindrar att varm och fuktig inomhusluft tar sig in i takkonstruktionerna. I VILPEs sortiment finns VILPE Diffusionsspärr och Hög Diffusionsspärr.

PVC Takstosar

VILPE PVC-takstos används som genomföring för runda rör på frånluftshuvar, avloppsluftare, livlinefästen, antennstag eller stativ för reklamskyltar. PVC-takstosarna finns tillgängliga i två storlekar: 12-100 mm och 110-160 mm.

Takbrunnar

AM- och CM- takbrunnar avlägsnar regn- och smältvattnet från flacka tak. AM-takbrunnarna kan utrustas med en sil som förbättrar flödeskapaciteten. Samma brunn fungerar både som en brunn för vakuumsystem och som en självfallsbrunn. Takbrunnen kommer med två silar. Vill man använda brunnen som en självfallsbrunn tar man bort silen för vakuumsystemet.

AM-takbrunnar kommer med fabriksmonterat bitumen- eller PVC-membran. Vi rekommenderar att CM -takbrunnar används på bitumentak.

Infästningar

VILPE Croco justerbara infästningar

Moderna justerbara infästningar underlättar monteringen eftersom infästningens längd enkelt kan justeras enligt lutningar och ojämnheter. VILPE Croco justerbara infästning minskar felmonteringsrisken eftersom man i monteringsskedet justerar produkten enligt takmaterialets och isoleringens tjocklek. Eftersom man behöver färre infästningsmodeller så minskar även monteringskostnaderna.

Croco A justerbar infästning passar att fästa takmaterial med ettlagsmembran, när underlaget är betong. Flänsens undersida har fyra taggar som ökar rivhållfastheten.

Croco B justerbar infästning fäster tvålagsmembran när underlaget är betong. VILPE Croco justerbar skruv används för att förankra Croco B justerbar infästning på betongunderlaget. Ett T-25 (7 mm) Torx-verktyg används för monteringen.   

VILPE Croco infästningar

Croco B infästningar används för att fästa tvålagstätskiktssystem och hårda isoleringslager när stommaterialet är stål, betong eller trä. Monteringen görs med en metallskruv för stål eller trä och med en skruv för betong.

Croco A infästningar används för att fästa entrådigt takytskikt och isolering när stommaterialet är stål, betong eller trä. Monteringen görs med en metallskruv för stål eller trä och med en skruv för betong.

VILPE KLA betongspik passar för att förankra Croco B och Croco A infästningar på betongunderlag. Längden på spiken väljs efter tjockleken på isoleringsmaterialet och infästningens längd. Man måste också ta hänsyn till att monteringens djup är minst 20 mm. Borrstorleken Ø 5 mm. Betongspiken kan också användas för att fästa trä- eller plåtmaterial på betong.

Obs. Betongspikarna utgår från sortimentet vartefter lagret säljs slut. Den ersättande produkten är betongskruv TX.

  • VILPE betongskruv används för att förankra Croco B och Croco A infästningar på betongunderlag. Längden på skruven väljs enligt tjockleken på isoleringsmaterialet och infästningens längd. Man måste även se till att monteringsdjupet är minst 20 mm. Borrstorleken Ø 5 mm. Betongskruven kan också användas för att fästa trä- eller plåtmaterial på betong.
  • KLA takskruv TX passar för att fästa Croco A och Croco B infästningar på träd- eller plåtunderlag. No-1-skruvborrar sig in i tunnplåt som är max 1,25 mm tjockt. No3-skruven används för grövre materialtjocklekar. Längden på skruven ska väljas efter isoleringens tjocklek och själva infästningen, så att skruven passerar plåten med minst 15 mm.
  • Croco-512 infästningar används för att fästa takens ytskikt, isoleringslager och akustikskivor till syresatt betong (Siporex) eller lättviktig aggregatbetong (Leca).

Power-infästningar

Power A används för att fästa nytt takytskikt och isoleringsmaterial på befintligt bitumenpapptak eller för att fästa isoleringsskivor i varandra, t.ex. EPS, XPS, polyuteran.

Power-infästningar med rund kropp ska installeras med ett sexkantigt monteringsverktyg. Power A infästningen monteras med en fyrkantig Power fästskruv.

Verktyg och övrig utrustning

Verktyg för Croco justerbar infästning. Ett T-25 (7 mm) Torx -verktyg används för montering. Om man monterar produkten i betong behöver man även ha en betongborr, t.ex. M-borr och en borrförlängare. Torx -verktyget och M -borren med förlängning säljs separat.

Verktyg för Croco infästningar. Dubbeländade Torx -verktyg används för takskruvar och Croco-infästningar. Mejselns längd väljs enligt infästningens längd. Vi rekommenderar att mejseln är minst 30 cm längre än själva infästningen.

För Croco B infästningarnas betongspikar och betongskruvar förborrar man ett Ø 5 mm hål i betongen med en spiralborr eller en typ av morsekons M-borr som fästs i en borrförlängare. Vid tunna konstruktioner kan en betongborr användas och vid tjockare konstruktioner kan man använda borrförlängare. Betongspiken slås in i hålet med slagborrmaskin och slagstav.

Verktyg för Ceoco-512. För en Croco-512 infästning ska en Siprox -borr användas för att borra ett Ø 12 mm hål i underlaget. Croco-512 60-300 mm långa infästningars kil monteras med ett inställningsverktyg eller inställningsverktygets tapp. 250-500 mm långa Croco-512 infästningars kil monteras med inställningsverktygets tapp.

Power-verktyg. Dubbeländade Torx -verktyg passar justerbara Power A. Längden på verktyget väljs beroende på infästningens längd. Vi rekommenderar att valt verktyg är minst 30 mm längre än Power-skruven.

Power A med fyrkantig kropp är anpassad till verktyg med fyrkantsprofil.

Övriga tillbehör. VILPE brickor: LSK-bricka Ø 60 mm fäster alla lätta isoleringsskivor. Y40-PA Ø40 mm svart bricka tillverkad av polyamid (nylon) fäster till exempel enlagerstätskikt till betong- eller träunderlag. Med Y40-PP kan man fästa isolerings- eller akustikskivor. En ZN-bricka är förzinkad tunnplåt.

VILPE KFR 4.2 korrosionsbeständig ASK-skruv. Korrosionsbeständig skruv för brickor med en vass spets och en kryssräffling.