Žaliosios vertybės
– žingsniai ekologiškai tvarios statybų rinkos link

Mūsų iniciatyvos dėl aplinkos apsaugos

Manome, kad kiekviena įmonė privalo saugoti biologinę įvairovę ir imtis veiksmų klimato kaitos poveikiui sušvelninti. Todėl aplinkos tvarumą laikome viena iš pagrindinių savo vertybių. Pradėdami įgyvendinti šį pažadą, norėjome išvengti paviršutiniškų pažadų, pavyzdžiui, CO2 kompensacijų ir kitų konsultantų siūlomų teorinių koncepcijų. Vietoj to norėjome savo ekologines iniciatyvas paversti realiais veiksmais, kad sumažintume savo veiklos poveikį aplinkai.

Geoterminis šildymas

Didelis indėlis į energijos vartojimo efektyvumo didinimą buvo iškastinio kuro pakeitimas geoterminiais šilumos siurbliais VILPE gamykloje Korsholme Suomijoje. Tai sumažina mūsų metinį išmetamo CO2 kiekį daugiau nei 300 tonų. Tai prilygsta 680 skrydžių iš Helsinkio į Miuncheną ir atgal.

Saulės baterijos

Ant mūsų gamyklos stogo įrengta viena didžiausių saulės elektrinių vakarų Suomijos regione, kurią sudaro 1040 saulės kolektorių. Ji tiekia 10 proc. visos gamyklos per metus suvartojamos energijos.

Žaliavų perdirbimas

Gamybos proceso metu 99 % polipropileno panaudojama gamybos produktuose, o mažiau nei 1 % sudeginama energijai gaminti.

LED apšvietimas

Mūsų būstinėje įrengti pažangūs LED apšvietimo sprendimai.

Gamykla

Gamybos proceso metu karšta žaliava (polipropilenas) aušinama vandeniu. Kai produktas atvėsinamas, pašildytas vanduo tiekiamas į gamyklos grindų šildymo sistemą. Taip taupome energiją nuo 1980-ųjų.

Aplinkosaugos sertifikatas

VILPE aplinkosaugos vadybos sistema sertifikuota pagal SGS ISO 14001:2015 aplinkosaugos standartus. Šis sertifikatas apima VILPE gaminių kūrimą, projektavimą, gamybą ir pardavimą.

Ekologiškų produktų kūrimas

Produkto ilgaamžiškumas

Mūsų gaminiai gaminami iš polipropileno. Ši medžiaga leidžia gaminiams atlaikyti atšiauriausias oro sąlygas net 30 metų. Ilgas gaminio gyvavimo ciklas taupo gamtos išteklius.

Išteklių apskaičiavimas

Norime, kad mūsų gaminiai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai. Dėl šios priežasties atlikome VILPE IO gaminių gyvavimo ciklo vertinimą (LCA). LCA parodo, kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetama per visą gaminio gyvavimo ciklą – nuo žaliavos įsigijimo iki gaminio utilizavimo.

Pavyzdžiui, VILPE IO 125 lauko grotelių anglies dioksido pėdsakas prilygsta 42 kilometrams, nuvažiuotiems automobiliu.

Nuolatinis produktų kūrimas ir tobulinimas

Nuolat tobuliname savo gaminius, kad jie būtų patvaresni ir draugiškesni aplinkai. Mūsų tikslas – sutelkti dėmesį į VILPE gaminių slėgio nuostolių mažinimą , o tai reiškia- padidinti energijos efektyvumą ir sumažinti jos neigiamą poveikį aplinkai.

Pavyzdžiui, VILPE FLOW vėdinimo kaminėliai turi iki 40 % mažesnius slėgio nuostolius, lyginant su mūsų ankstesnės kartos gaminiais. Tai, savo ruožtu, iki 12 % gali sumažinti vėdinimo įrangos energijos vartojimo sąnaudas.