VILPEs hållbarhetsprogram – konkreta steg mot en miljövänligare byggbransch

Vi tycker att företag har ett ansvar för att skydda arters mångfald och att jobba mot klimatförändringar, och därför var vi lyft miljövänlighet till vårt centrala mål. När vi började arbetet med att göra verksamheten miljövänligare, blev vi inte övertygade av klimatkompensering och annat konsultprat, utan vi ville forma våra gröna initiativ till verkliga handlingar och ta konkreta steg för att minska miljöbelastningen. 

Bergvärme

En större investering i att minska energiförbrukningen har varit att ersätta oljeuppvärmningen med bergvärme i vår fabrik i Korsholm i Finland. Det har gjort att vi har kunnat minska de totala årliga utsläppen med 330 ton. Det här kan likställas med 680 tur-och-retur-flyg mellan Helsingfors och München. (Källa: https://www.openco2.net/fi/co2-muunnin )

Solpaneler

Vi har installerat ett av västra Finlands största solkraftverk på vårt fabrikstak. Solkraftverket täcker ungefär 10% av fabrikens årliga energiförbrukning.

Råmaterialet utnyttjas till fullo

Under tillverkningsprocessen kan vi utnyttja 99% av polypropenet som är råmaterialet för våra produkter. Endast under 1% bränns till energi.  

LED-belysning

Vi har investerat i intelligent LED-belysningssystem på huvudkontoret.

Fabriken

Vi har bytt ut äldre maskiner till nya, energisnåla modeller.  

Under tillverkningsprocessen kyls det heta råmaterialet (polypropen) ner med vatten. När produkten kyls ner värms vattnet upp. Det varma vattnet används till golvvärme i fabriken. Så har vi sparat energi sedan 80-talet.  

Miljöcertifikat

VILPEs företagsledning har blivit utvärderad och vi har tilldelats miljöcertifikatet SGS ISO 14001:2015. Miljöcertifikatet gäller produktutvecklingen, formgivningen, produktionen och försäljningen.

Miljövänliga produkter

Hållbarhet

Våra produkter tillverkas av polypropen som är mycket slitstarkt. Materialet gör att produkterna tål även de tuffaste väderförhållandena i 30 år. När produkterna håller länge sparar man på naturtillgångar, eftersom man inte behöver köpa nytt.  

Beräkningar av tillverkningens miljöbelastning

Vi vill att våra produkter ska ha en så liten miljöbelastning som möjligt.  Därför beräknar vi Life Cycle Assessment (LCA) för t.ex. VILPE IO-produkterna.
LCA-måttet anger hur mycket växthusgasutsläpp som bildas under produktens livscykel, allt från råmaterialet till bortskaffandet av produkten. Till exempel har VILPE IO 125 ett koldioxidavtryck som är lika stort som en bilresa på 42 kilometer.

Ständig produktutveckling

Ett av de centrala målen för vår produktutveckling är att produkterna ska bli allt hållbarare och miljövänligare. Därför fokuserar vi på att minska produkternas tryckförlust. Lägre tryckförlust innebär lägre energikonsumtion, vilket inte bara sänker kostnaderna, utan även minskar miljöpåverkan.

Till exempel har våra VILPE FLOW frånluftshuvar upp till 40 % lägre tryckförlust i jämförelse med våra äldre modeller. Det här innebär en inbesparing på energi upp till 12 % för ett ventilationsaggregat.

Läs mer:

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.