VILPEs hållbarhetsprogram – konkreta steg mot en miljövänligare byggbransch

Vi tror att företag har ett ansvar för att skydda arters mångfald och att jobba mot klimatförändringar, och därför var vi lyft miljövänlighet till vårt centrala värde. När vi började arbetet för att göra verksamheten miljövänligare, blev vi inte övertygade av klimatkompensering och annat konsultprat, utan vi ville förvandla våra gröna initiativ till verkliga handlingar och ta konkreta steg för att minska vår miljöbelastning. Därför investerade vi stort i att ersätta fabrikens oljeuppvärmningssystem till jordvärme vilket minskar våra årliga koldioxidutsläpp med 330 ton. Vi har också monterat solpaneler på taket och de täcker över 10% av vårt årliga energibehov. Energisnåla alternativ är ledordet när vi investerar i maskiner och när vi utvecklar nya produkter. Vår målsättning är också att öka plastens återvinningsgrad under produktens hela livslängd. VILPEs företagsledning har blivit utvärderat och vi har tilldelats miljöcertifikatet SGS ISO 14001:2015. Det här miljöcertifikatet gäller produktutvecklingen, formgivningen, produktionen och försäljningen.

Hållbara och energisnåla produkter minskar miljöpåverkan

Som en del av våra gröna initiativ, vi fokuserar speciellt på tre aspekter när vi utvecklar våra produkter för att bli miljömässigt hållbara. Den första aspekten handlar om att utveckla produkter med så lång teknisk livslängd som möjligt och därmed minska på den miljöbelastning som sker när man måste köpa nytt. Orsaken till varför våra produkter har en lång teknisk livslängd beror på tillverkningsmaterialet. I dag har plast fått ett dåligt rykte i miljösammanhang, men det är viktigt att skilja på olika typer av plast. Den plast som vi använder (polypropen) gör att produkternas tekniska livslängd är minst 30 år. Plasten är också återvinningsbar och kemiskt neutral.   

Den andra aspekten handlar om att minimera tillverkningens miljöpåverkan. Ett av de mått vi använder för att bedöma tillverkningens miljöpåverkan är att räkna ut produktens MIPS-värde (Material Input per Service Unit). Det här värdet mäter hur mycket resurser som gick åt att producera produkten i relation till förväntat bruk. Dessutom har vi utvecklat tillverkningsfasen så att vi kan utnyttja nästan allt råmaterial (99,3 %) som kommer in i vår fabrik.  

För det tredje jobbar vi ständigt på att göra våra produkter så miljövänliga som möjligt när de väl är i aktivt bruk. Därför fokuserar vi på att minska våra produkters tryckförlust. Lägre tryckförlust innebär lägre energikonsumtion, vilket inte bara sänker kostnaderna, utan även minskar miljöpåverkan. Till exempel våra VILPE FLOW frånluftshuvar har upp till 40 % lägre tryckförlust i jämförelse med våra äldre modeller. Det här innebär en inbesparing på energi upp till 12 % för ett ventilationsaggregat.

Grön energi och intelligent belysning vid huvudkontoret

Under de senaste åren har vi vidtagit våra gröna initiativ och förvandla de till konkreta åtgärder för att göra vårt huvudkontor och fabrik i Korsholm i Finland mer miljövänligt.

  • Vi ersätter fabrikens oljeuppvärmning med bergvärme. Då kommer de totala årliga utsläppen att minska med 330 ton. Det är ett unikt energisystem, där man tar till vara spillvärmen från fabrikens maskiner och använder den för att värma fabriksbyggnaden. Läs mer.
  • Vi har installerat en av västra Finlands största solkraftverk på taket. Solkraftverket består av 1040 solpaneler med en maximal kraft på 286 kWp. Solkraftverket täcker ungefär 10% av fabrikens årliga energikonsumtion.
  • Vi har även investerat i intelligent LED-belysningssystem för att spara mer energi.

När man beaktar bergvärmen, solpaneler och LED-belysning, är VILPEs totala investering i lägre energiförbrukning 1,32 miljoner euro.

Miljöcertifikat

VILPEs företagsledning har blivit utvärderat och vi har tilldelats miljöcertifikatet SGS ISO 14001:2015. Det här miljöcertifikatet gäller produktutvecklingen, formgivningen, produktionen och försäljningen.

Läs mer:

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.