VILPE förnyar miljörapporteringen

På VILPE förbinder vi oss att kontinuerligt förbättra våra arbetsmetoder och utveckla rapporteringen om våra produkters miljöpåverkan. Det här främjar minskade utsläpp och gör att vi kan erbjuda våra partners bättre och mer specifik information. Hållbar utveckling är viktigt för oss och vi strävar efter klimatneutral produktion utan förskönande marknadsföringsspråk. Vi lanserar nya, smarta innovationer som kan minska byggbranschens utsläpp betydligt.

Vi har påbörjat datainsamling för att genomföra livscykelbedömningar och EPD-processer. Vi kommer att skapa produktgruppsspecifika miljödeklarationer, som publiceras både på EPD Hub och på vår webbplats när de är färdiga. Vårt mål är att alla miljödeklarationer ska vara verifierade senast i slutet av 2025.

Mer information: sales@vilpe.com