Tilluftshuvar

Högkvalitativa tilluftshuvar från VILPE tar in frisk luft i byggnaden. Produkter med lång livslängd i alla klimat. Hitta rätt produkt här.
Läs vanliga frågor

FAQ

Vad använder man en tilluftshuv till?

Om man har maskinell till- och frånluftsventilation kan man också ta in uteluften via taket. Det här är speciellt behändigt om man bor nära trafikerade vägar och luften är smutsig och man därför inte vill ta in uteluften genom väggen. Luften är renare om man tar in det via taket.

Hur monterar man VILPEs Intake -tilluftshuv?

VILPEs Intake -tilluftshuv monteras på taket som ventilationsanläggningens tilluftsannordning. Den kan anslutas till en ventilationskanal med Ø 160 mm, eller med en övergång till andra dimensioner.

Tar inte tilluftshuven in vatten?

Den unika VILPE-tilluftshatten är speciellt formgiven för att skilja regndropparna från luften. Därmed kommer vatten inte in i byggnaden. Hattens formgivning säkrar att den tryckförlust som hatten förorsakar är den minsta möjliga.