Vanliga frågor och svar

På den här sidan hittar ni vanliga frågor och svar om våra produkter.

Hittade du inte det du sökte? Kontakta oss!

Takfläktar

Vad ska jag tänka på när jag väljer en VILPE-takfläkt för husets frånluftsventilation?

Takfläkten väljs enligt byggnadens ventilationsbehov. Du kan använda snabbvalstabellen för VILPE-takfläktar när du ska välja takfläkt för en vanlig villa. För att välja rätt takfläkt måste du känna till trycket från kanalsystemet och de nödvändiga luftvolymerna. När takfläktens driftspunkt är fastställd kan du välja bästa möjliga takfläkt för det avsedda användningsområdet genom att undersöka tabellerna för takfläktarnas prestandavärden. Välj den modell bland VILPE-takfläktarna som förbrukar minst energi och avger lägst ljud vid driftspunkten.

Vilken VILPE-takfläkt kan jag använda tillsammans med en köksfläkt?

VILPEs takfläktar i E-serien går att använda med en AC-styrd köksfläkt. Om köksfläkten kan styra en takfläkt av EC-modell (0–10 V DC), ska du använda takfläktar i VILPE ECo-serien med köksfläkten.


Vad är skillnaden mellan VILPE-takfläktarna i E-serien och ECo-serien?

VILPE-takfläktarna i E-serien är försedda med AC-fläktar. VILPE-takfläktarna i ECo-serien innehåller en ny generation av fläktteknik som gör EC- modellerna mer energisnåla och tysta. EC är en förkortning av electronically commutated, vilket när det gäller takfläktar innebär en fläkt med borstlös likströmsmotor. I EC-motorerna har den mekaniska kommuteringen ersatts med en elektronisk krets som leder fram rätt mängd hjälpström i rätt riktning och i exakt rätt tid för smidig motorstyrning. Processen har förenklats genom användning av en stationär stator med fasta lindningar. Permanenta magneter har monterats i fläkthjulen inuti motorn.
Likströmsmotorer är enkelt uttryckt cirka 30 % starkare än växelströmsmotorer.

Vilka kriterier ska jag använda när jag väljer en VILPE-takfläkt?

Se avsnitten Vad ska jag tänka på när jag väljer en VILPE-takfläkt för husets frånluftsventilation? och Vilken VILPE-takfläkt kan jag använda tillsammans med en köksfläkt?

Varför ska jag välja en VILPE ECo-takfläkt?

VILPE ECo-takfläktar förbrukar mycket mindre energi vid samma driftspunkt jämfört med AC-takfläktar. Detta minskar elförbrukningen under byggnadens livslängd. Den teknik som används i ECo-takfläktarna gör det möjligt att ansluta takfläkten till byggnadens tekniska system. Tänk på detta även om det inte monterades någon central styrenhet i byggnadens tekniska system under byggfasen. Dessutom är takfläktarna i VILPE ECo-serien tystare än AC-takfläktar. ECo-modellerna dras inte med det brummande ljud som genereras av motorn i tyristorstyrda AC-modeller. Tack vare fläkthjulets konstruktion blir det susande ljudet från luftströmmen också lägre.

Varför ska jag välja en takfläkt i FLOW -modellen?

FLOW-produkterna har en lägre tryckförlust vilket gör att ventilationsaggregatet förbrukar mindre elektricitet. FLOW modellens takfläktar har en EC-styrning och en serviceströmbrytare.

FLOW produkterna har:

  • utmärkt vattenseparationsförmåga
  • upp till 40 % lägre tryckförlust (för huvar jämfört med de äldre modellerna)
  • modern formgivning

Vilket servicepaket ska jag välja till min VILPE -takfläkt?

Servicepaketet väljs enligt modellen på takfläkten. Etiketten med takfläktsmodellen hittar du i hatten. Till exempel passar servicepaketet E190/E120 för VILPEs takfläktar av modellerna E120 och E190. Enligt samma logik passar servicepaketet ECo220 takfläkten VILPE ECo220.

Om etiketten inte längre går att läsa eller om du inte hittar den, är motortypen skriven under motorn. 

Hur justerar jag strömmen för VILPE-radonfläkten?

Fläktströmmen för VILPE ECo 110 ställs in innanför kåpan på kopplingsboxen i den övre delen av takfläkten under installationen. Takfläktarna i FLOW -modellen styrs via en extern styrenhet. I fabriken ställs fläktströmmen in på 3 V, vilket är tillräckligt i de flesta fall. Det är viktigt att tänka på att elinstallationer endast får utföras av behöriga företag.

Kan jag ansluta VILPE ECo 110 radon/ECo-badrumsfläkten till en styrenhet som finns inne i huset? Hur går det till?

Som standard går det inte att installera en extern styrenhet med VILPE ECo 110-fläkten. Om en extern styrenhet behövs rekommenderar vi att du väljer VILPE ECo FLOW 110-modellen. Takfläktarna i FLOW -modellen styrs via en extern styrenhet. Om detta inte är möjligt kan du kontakta VILPEs tekniska support.

Observera att elinstallationer endast får utföras av yrkeselektriker.

Vilka styrenheter går att använda med VILPE E-fläktarna och VILPE ECo-fläktarna?

Motorstyrenheter som passar för 0–10 V-styrning går att använda med VILPE ECo-takfläktar. VILPE ECo-motorstyrenheten kan monteras både på ytan och infälld.


Vi rekommenderar att du använder våra styrenheter för AC-fläktar för att styra VILPE E-fläktarna. Kontrollera att styrenhetens strömintervall stämmer överens med motorstyrkan och att styrenheten är gjord för att styra AC-motorer. VILPE-motorstyrenheterna kan monteras både på ytan och infälld.

Hur och var är lågspänningskablarna till VILPE ECo och ECo FLOW-takfläkten fästa?

De elektriska specifikationerna för VILPE ECo-takfläktarna samt ytterligare information om takfläktarna och deras prestandavärden finns tillgängliga på vår webbplats www.vilpe.com, i katalogen samt i broschyrerna för VILPE-takfläktarna och ventilationsrören.

Det finns två kablar i VILPE ECo-fläktarna. En av dem används för att förse takfläkten med 230 V elektricitet och den andra för en koppling till takfläktens styrenhet. Mer information om kopplingar finns i installationsanvisningarna: Kopplingsschema för VILPE ECo-takfläktar (ECo 190, ECo 220, ECo 250 samt FLOW-modellerna).

OBS! Elinstallationer får endast utföras av yrkeselektriker.

Hur ansluts VILPE ECo-takfläkten till byggnadens datorundercentral (DUC) och vilken information hämtas om takfläkten?

VILPE ECo-takfläktar går att ansluta till byggnadens tekniska system om systemet har kapacitet att styra rotationshastigheter med 0–10 V DC. Ett larm kan tillhandahållas med driftsmonitorn VILPE ECo Monitor. Driftsmonitorn avger larm i form av utdata om rotationshastigheten underskrider 200 varv/minut.

De pulsdata som erhålls från VILPE ECo-takfläkten går också att ansluta till byggnadens tekniska system, vilket gör att larmgränserna kan integreras i systemstyrningen. Tacho-kabeln matas med önskad signalspänning (1-10V max 10mA). Detta resulterar i en fyrkantvåg när fläkten snurrar, som systemet tolkar. Detta måste kontrolleras med systemleverantören. En puls per varv skickas från takfläkten. Larmgränsen kan ställas in på till exempel 300 varv/minut.

OBS! Elinstallationer får endast utföras av yrkeselektriker.

Hur ansluter man VILPE Eco-fläktar?

Kopplingsschema för VILPE Eco-takfläktar

De elektriska specifikationerna för VILPE E-takfläktarna samt ytterligare information om takfläktarna och deras prestandavärden finns tillgängliga på vår webbplats www.vilpe.com, i katalogen samt i broschyrerna för VILPEs takfläktar och ventilationsrör.

OBS! Elinstallationer endast får utföras av yrkeselektriker.

Varför samlas is i takfläkten och frånluftsröret och varför droppar vatten på spisen?

Varmluft stiger vanligtvis uppåt via kanaler och strukturer, medan kall luft rör sig nedåt. När en kall yta och varm luft möts och den relativa luftfuktigheten är 100 %, uppstår en daggpunkt som gör att vatten börjar droppa nedåt från kanalerna.

Så här löser du problemet:
Kontrollera att kanalerna är ordentligt isolerade. Isoleringens tjocklek på kanaler i kalla utrymmen måste uppfylla byggnadskraven. Tjockleken på kanalernas isolering måste vara minst 150 mm.
Kontrollera att ventilationen i lägenheten är rätt inställd. Om ett problem inte går att åtgärda genom att justera ventilationen och isolera kanalerna, bör kökskåpan förses med en helt stängbar ventil. Detta förhindrar att varm luft stiger i kanalerna och kondenseras.

Fläkten snurrar hela tiden när den är påslagen. Om den har fastnat på något sätt så kan den inte snurra och då kyler den inte ner luften, vilket gör fläkten varm och värmesäkringen aktiveras. Märker man att fläkten inte snurrar, måste man stänga av fläkten och åtgärda eventuell blockad.

När isen har smält återställs värmesäkringen så att fläkten går att använda igen. Det enklaste sättet att tina upp en frusen fläkt är att blåsa in varmluft i kanalen, till exempel med en hårtork.

Om takfläkten stängs av omedelbart efter matlagning, finns en stor mängd ånga och varmluft kvar i kanalerna. Vattenånga kondenseras i kanalerna och fläktmotorn och fryser till is i kallt väder. Nästa gång fläkten används, smälter isen och vattnet rinner från kanalerna ned på spisen. Fläkten bör köras så länge som möjligt efter matlagningen så att kanalerna har tid på sig att torka. Det bästa sättet att förhindra kondens är att ha fläkten igång hela tiden med liten effekt. Flertalet spiskåpor är utrustade med olika typer av inställningsmöjligheter för eftergångstid, ställ in minimum 15 minuter.

Vilken livslängd har VILPE-takfläkten?

Den normala livslängden för VILPE-takfläktarna är 15–20 år. Motorerna har lång livslängd och går sällan sönder i förtid.

Den vanligaste orsaken till minskad fläkteffekt AC-fläkt är att kondensatorn har gått sönder. Det är enkelt att byta kondensatorn. Arbetet bör dock utföras av en professionell elektriker.

Om ökat ljud hörs från rotorn vid högre varvtal kan det vara fel på ett lager. En underhållssats finns tillgänglig för varje fläktmodell. Underhållssatsen omfattar motorn och kondensatorn.Genomföringar, frånluftsrör och ventilationsrör

Hur väljer jag en lämplig genomföring för mitt tak och takmaterial?

Det är enkelt att välja genomföring: använd bara VILPEs genomföringsväljare. Om du inte kan hitta rätt alternativ med väljaren kontaktar du VILPEs tekniska support.

Vilket är det bästa genomföringsalternativet för rör och kablar från solpaneler?

VILPE Solar-genomföringssystemen är avsedda för genomföring av matnings- och returrör för solfångare, kablar och andra mindre rör genom taket. VILPE Solar-genomföringen kan användas med alla de vanligaste taktyperna och takmaterialen.

VILPE Ross-ventilationsrör

Hur många VILPE Ross-ventilationsrör behöver jag för ventilation i krypgrunden och hur stor installationsöppning ska jag lämna i grunden för ventilationsröret?

För att fastställa ventilationsbehovet bör du kontakta en skicklig VVS-tekniker eller byggnadsingenjör.

För VILPE Ross 125-ventilationsröret krävs en öppning på minst Ø 135 mm och för ett Ross 160-ventilationsrör krävs en öppning på minst Ø 170 mm i grunden.

Den fria ytan för öppningarna för VILPE Ross-ventilationsrör:

  • ·  VILPE Ross 125: 95 cm²
  • ·  VILPE Ross 160: 201 cm²
  • ·  VILPE Ross 200: 314 cm²

VILPE Ross-ventilationsrör används även för:

  • ·  ventilation av radongas
  • ·  tillförsel av inloppsluft till öppna spisar
  • ·  tillförsel av luft för mekanisk eller naturlig ventilation

Garanti

Vad innebär den estetiska garantin för VILPE-produkterna?

Den estetiska garantin gäller deformering av produkten, större sprickor som går igenom produkten samt eventuella större förändringar av produktens plastdelar under förhållanden där produktens yta utsätts för stadig påverkan av miljö och klimat, till exempel genom solljus. Den här garantin täcker inte normal missfärgning eller färgförändringar eller korrosionsskador på motorer, elektriska delar, tätningsmedel, metalldelar, skruvar eller tätningar. VILPEs garantivillkor

Hur agerar jag i garantifrågor?

Villkoren för garantin som utfärdats av tillverkaren för VILPE-produkter och instruktionerna för garantiprocessen beskrivs i Garantivillkoren.

Vi hanterar garantifrågor så snabbt som möjligt. För att säkerställa snabb service bör du först kontakta VILPEs tekniska support på telefon: +358 (0)123 3233, e-post sales@vilpe.com (export: +358 (0)20 123 3222).Återförsäljare

Var kan jag köpa VILPE-produkter?

VILPE-produkter lagerförs och säljs i nästan alla byggvarubutiker i landet, både i fysiska butiker och på webben.