Takfläktar

VILPEs högkvalitativa takfläktar för effektivt ut smutsig och använd luft ut ur byggnaden. I urvalet finns takfläktar i olika storlekar för alla sorters behov och byggnadsstorlekar, servicepaket, monteringsset och styrsystem. Produkter med lång livslängd i alla klimat. Hitta rätt produkt här.
Läs vanliga frågor

FAQ

Vad ska jag tänka på när jag väljer takfläkt?

Välj takfläkten enligt byggnadens ventilationsbehov. Du kan använda vår snabbvalstabell om du väljer en takfläkt till en vanlig villa. För att kunna välja rätt takfläkt måste du känna till trycket i kanalsystemet och de nödvändiga luftvolymerna. När takfläktens driftspunkt är fastställd kan du kolla från tabellen vilken takfläkt som har de bästa prestandavärdena. Välj den energisnålaste och tystaste modellen. 

Kom ihåg att om du har en takfläkt behöver det också komma in ersättningsluft. Det här kan du lösa med till exempel friskluftsventilen VILPE Wive

Vilken takfläkt passar ihop med min köksfläkt?

VILPEs takfläktar i E-serien går att använda med en AC-styrd köksfläkt. Om köksfläkten kan styra en takfläkt av EC-modell (0–10 V DC), ska du välja en takfläkt från VILPEs ECo-serie.

Hur skiljer sig takfläktarna i E-serien från fläktarna i ECo-serien?

VILPEs takfläktar i E-serien är försedda med AC-fläktar. VILPEs takfläktar i ECo-serien grundar sig på ny fläktteknik som gör EC-modellerna energisnålare och tystare. EC är en förkortning av electronically commutated, vilket när det gäller takfläktar betyder en fläkt med borstlös likströmsmotor. I EC-motorerna har den mekaniska kommuteringen ersatts med en elektronisk krets som leder fram rätt mängd hjälpström i rätt riktning och i exakt rätt tid för smidig motorstyrning. Processen har förenklats av en stationär stator med fasta lindningar. Permanenta magneter har monterats i fläkthjulen inuti motorn. Likströmsmotorer är ungefär 30 % kraftfullare än växelströmsmotorer.

Varför ska jag välja en VILPE ECo-takfläkt?

En VILPE ECo-takfläkt förbrukar mycket mindre energi vid samma driftspunkt jämfört med en AC-takfläkt. Det här minskar elförbrukningen under byggnadens livslängd. Dessutom är takfläktarna i VILPEs ECo-serie tystare än AC-takfläktarna. ECo-modellerna orsakar inte det brummande ljud som är typiskt för motorer i tyristorstyrda AC-modeller. Tack vare fläkthjulets konstruktion blir det susande ljudet från luftströmmen också lägre.

Vilket servicepaket ska jag välja till min VILPE -takfläkt?

Välj servicepaketet enligt modellen på takfläkten. Etiketten med takfläktsmodellen hittar du i hatten. Till exempel passar servicepaketet E190/E120 för VILPEs takfläktar av modellerna E120 och E190. Enligt samma logik passar servicepaketet ECo220 takfläkten VILPE ECo220.

Om etiketten inte längre går att läsa eller om du inte hittar den, står motortypen utskriven under motorn. 

Hur justerar jag strömmen för VILPEs radonfläkt?

Fläktströmmen för VILPE ECo 110 ställs in på potentiometern innanför kåpan i den övre delen av takfläkten. Takfläktarna i FLOW-modellen styrs via en extern styrenhet. I fabriken ställs fläktströmmen in på 3 V, vilket är tillräckligt i de flesta fall. Endast behöriga företag får utföra elinstallationer.

Kan jag ansluta VILPE ECo 110 radon-takfläkt till en styrenhet som finns inne i huset? Hur går det till?

Som standard går det inte att installera en extern styrenhet till fläkten VILPE ECo 110. Om du behöver en extern styrenhet rekommenderar vi att du väljer modellen VILPE ECo FLOW 110. Takfläktarna i FLOW -modellen styrs via en extern styrenhet. Om detta inte är möjligt kan du kontakta VILPEs tekniska support.

Endast behöriga företag får utföra elinstallationer.

Vilka styrenheter går att använda med VILPEs E- och ECo-fläktar?

Motorstyrenheter som passar för 0–10 V-styrning går att använda tillsammans med VILPEs ECo-takfläktar. Vi rekommenderar att du använder våra styrenheter för AC-fläktar också för att styra VILPEs E-fläktar. VILPEs motorstyrenheter kan monteras både på ytan och infälld. Motorstyrenheter som är kompatibla med VILPEs takfläktar finns på vår hemsida.

Hur och var är lågspänningskablarna till VILPE ECo- och ECo FLOW-takfläktarna fästa?

De elektriska specifikationerna för VILPEs ECo-takfläktar och ytterligare information om takfläktarna och deras prestandavärden finns tillgängliga på vår webbplats www.vilpe.com, i katalogen samt i broschyrerna för VILPEs takfläktar och ventilationsrör.

VILPEs ECo-fläktar har två kablar. En av dem används för att förse takfläkten med 230 V elektricitet och den andra kopplar takfläkten till styrenheten. Mer information om kopplingar finns i installationsanvisningarna: Kopplingsschema för VILPEs ECo-takfläktar (ECo 190, ECo 220, ECo 250 samt FLOW-modellerna).

OBS! Endast yrkeselektriker får utföra elinstallationer.

Hur ska man ansluta VILPEs ECo-takfläkt till byggnadens styrcentral?

ECo-takfläktens effekt kan styras med en 0-10 VDC potentiometer. Alla ECo -takfläktar ger ut en tachometer-signal som kan kopplas till en open collector för att läsa av varvtalet. Ifall man vill ha varvtalet förvandlat till ON/OFF-signal kan man göra detta med driftsmonitorn VILPE ECo Monitor.

OBS! Endast yrkeselektriker får utföra elinstallationer.

Hur ansluter man VILPEs ECo-fläktar?

Kopplingsschema för VILPEs Eco-takfläktar

De elektriska specifikationerna för VILPEs ECo-takfläktar samt ytterligare information om takfläktarna och deras prestandavärden finns tillgängliga på vår webbplats www.vilpe.com, i katalogen samt i broschyrerna för VILPEs takfläktar och ventilationsrör.

OBS! Endast yrkeselektriker får utföra elinstallationer.

Varför samlas is i takfläkten och frånluftsröret och varför droppar det vatten på spisen?

Varm luft stiger uppåt via kanaler och strukturer, medan kall luft rör sig nedåt. När en kall yta och varm luft möts och den relativa luftfuktigheten är 100 % uppstår en daggpunkt som gör att vatten börjar droppa ner från kanalerna.

Så här löser du problemet:
Kontrollera att kanalerna är ordentligt isolerade. Isoleringens tjocklek i kalla utrymmen måste uppfylla byggnadskraven. Tjockleken på isoleringen i kanalerna måste enligt rådande byggbestämmelser.


Kontrollera att ventilationen i lägenheten är rätt inställd. Om det inte hjälper att justera ventilationen och isolera kanalerna kan du förse kökskåpan med ett backspjäll som går att stänga helt och hållet. Det här förhindrar att varm luft stiger upp i kanalerna och kondenseras.

Fläkten snurrar hela tiden när den är påslagen. Om fläkten har fastnat på något sätt kan den inte snurra och då kyler den inte heller ner luften. Det här gör fläkten varm och värmesäkringen aktiveras. Märker man att fläkten inte snurrar, måste man stänga av fläkten och kontrollera att fläkten är fri från is och skräp.

När isen har smält återställs värmesäkringen så att fläkten går att använda igen. Det enklaste sättet att tina upp en frusen fläkt är att blåsa in varmluft i kanalen, till exempel med en hårtork.

Om takfläkten stängs av omedelbart efter matlagning kommer en stor mängd ånga och varmluft att finnas kvar i kanalerna. Vattenånga kondenseras i kanalerna och fläktmotorn och kondensvattnet kommer att frysa till is i kallt väder. Nästa gång man använder fläkten kommer isen att smälta och vattnet rinner från kanalerna ned på spisen. Därför ska man efter matlagningen köra fläkten så länge som möjligt så att kanalerna får tid att torka. Det bästa sättet att förhindra kondens är att ha fläkten igång hela tiden på liten effekt. Flertalet spiskåpor är utrustade med olika typer av inställningsmöjligheter för eftergångstid, ställ in eftergångstiden på minst 15 minuter.

Hur lång livslängd har VILPEs takfläktar?

Den normala livslängden för VILPEs takfläktar är 15–20 år. Motorerna har en lång livslängd och går sällan sönder i förtid.

Den vanligaste orsaken till minskad fläkteffekt i AC-fläktar är att kondensatorn har gått sönder. Det är enkelt att byta kondensatorn. Arbetet måste utföras av en professionell elektriker.

Om motorn börjar föra mer oväsen vid högre varvtal kan det vara fel på ett lager. En underhållssats finns tillgänglig för varje fläktmodell. Underhållssatsen omfattar motorn och kondensatorn.