Högkvalitativa takprodukter för ventilation och konstruktioner

Takprodukter med lång livslängd i alla sorters klimat.

Utgångna produkter och deras produktinformation kan hittas via länken nedan.

Försäljning och tekniskt stöd

Försäljning & Tekniskt stöd

Tel. +46 70 511 2020
sales@vilpe.com

Öppet Mån-Fre: 08.00-16.00

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Rätt ventilation säkerställer optimal inomhusluft i din fastighet

takprodukter

Studier visar att inomhusluften har en stor betydelse för vår hälsa, trivsel och allmänna välmående. Man har till exempel visat att folk sover sämre i rum där koldioxidhalten är högre och man har visat att folk som vistas i rum med högre koldioxidhalter presterar sämre i kognitiva test. Forskare har också kunnat påvisa högre sjukfrånvaro i byggnader med sämre ventilation. Sammantaget visar resultaten hur viktig bra ventilation är, speciellt i skolor och kontor där kognitiva färdigheter är avgörande, och i hemmet där man ska kunna koppla av och återhämta sig.  

Ventilationens uppgift är att hålla koldioxid- och fukthalten optimal

God ventilation innebär att koldioxid- och fukthalten i inomhusluften bibehålls på en hälsosam nivå. Ventilationssystemets uppgift är att föra ut fukt, koldioxid och annan smutsig luft och ta in ny, frisk luft i byggnaden. Koldioxiden i luften uppstår främst från utandningen från människor och djur. Människor och djur utsöndrar också fukt, men fukt uppstår också när man till exempel duschar eller lagar mat. Om fukten inte förs ut tillräckligt effektivt kan den tränga in i konstruktioner och möbler och orsaka röta och en grogrund för mögel- och svamptillväxt som skadar vår hälsa. Eftersom hus idag är välisolerade med modern standard med badrum och rinnande vatten är det viktigt att säkerställa att ventilationssystemet är tillräckligt effektivt. En generell regel är att ventilationen är tillräckligt om inomhusluften byts ut helt och hållet varannan timme.   

En koldioxidmätare mäter koldioxidhalten i rummet.

Tecken på att ventilationen inte gör sitt jobb

Det tydligaste tecknet på att ventilationen inte fungerar som den ska är en säregen unken lukt som uppstår när huset har stått tomt ett tag, till exempel när det har stått tomt en dag. Lukten orsakas av för mycket fukt i luften och betyder att inomhusluften inte byts ut tillräckligt ofta. Ju fuktigare luft desto starkare lukt. Man kan också ha problem med huvudvärk, koncentration och man kan få svårt att sova. Tydliga tecken på fuktskador är bubblor i tapeten eller till och med att tapeterna lossnar, kondens som formas på fönsterrutans insida och fönsterkarmen. Andra tecken på att ventilationen inte fungerar optimalt kan vara till exempel att tvätten torkar långsamt, att dofterna från matlagningen stannar kvar länge och att de sprids till andra rum. Textilier som till exempel sängkläder kan också kännas kalla och fuktiga. Får man in för lite tilluft kan man också få problem med drag i eldstaden.

Vilka ventilationssystem finns det?

I grunden handlar ventilation om att fukt och koldioxid transporteras ut och att man får in frisk uteluft. Det här skapar man med ett undertryck i huset i jämförelse med uteluften eftersom luft flödar från högre lufttryck till lägre. I olika ventilationssystem har man löst de här delarna på olika sätt.

Generellt sett finns det tre olika ventilationssystem. Självdragsventilation är vanligare i äldre hus byggda på 1970-talet och tidigare, mekanisk frånluftsventilation är vanligt i hus byggda under 1970-2000 och mekanisk till- och frånluftsventilation är vanligare i hus byggda 2000 och senare.

Självdragsventilation

När man har självdragsventilation fungerar ventilationen med tryck- och temperaturskillnader. Det innebär att när inomhusluften är varmare än utomhusluften bildas ett lufttryck som suger ut luften ur huset. Frisk luft kommer i sin tur in genom friskluftsventiler eller springor och otätheter i huset.

Nackdelarna med självdragsventilation är att den ofta inte är tillräckligt effektiv för de bekvämlighetskrav vi ställer på modernt boende, såsom badrum inomhus och varma och välisolerade hus. Speciellt under sommarmånaderna när skillnaderna mellan temperaturerna ute och inne är små cirkulerar luften dåligt.

Mekanisk ventilation

Vid mekanisk frånluftsventilation fungerar ventilationen ofta via en köksfläkt som suger ut den dåliga luften. Fläkten är monterad antingen på taket eller så är den inbyggd i spiskåpan. Frisk luft kommer in via friskluftsventiler. Vid mekanisk ventilation brukar man styra fläktens effekt mekaniskt. Det här innebär att man själv ansvarar för att komma ihåg att skruva fläkten på högre effekt när det behövs, till exempel efter att man duschat eller när man torkar tvätt. Nackdelen är att det är svårt att optimera frånluften och frånluften för ut värmen och därmed slösar man på energi.

Mekanisk till- och frånluftsventilation

I nyare hus har man mekanisk till- och frånlufts-ventilation. Det här innebär att systemet för ut smutsig luft och tar in frisk uteluft mekaniskt. I det här systemet är ventilationen kopplat till ett värmeåtervinningsaggregat, vilket innebär att man tar till vara på värmen som finns i frånluften.

VILPE erbjuder flera lösningar för att ta in frisk uteluft och föra ut smutsig avluft oberoende av ventilationssystem.

VILPEs expertis och lösningar för frisk inomhusluft

 • Takfläktar
 • Genomföringar
 • Frånluftslösningar
 • Bostadsspecifik frånluft
 • Centraliserad och decentraliserad ventilation
 • Radonfläktar och luftningsrör
 • Färdiga paketlösningar för ventilationen i villor, t.ex. avloppsluftning och frånluftsventilation med spiskåpor.
 • Tilluft
 • Tilluft för IV-apparater
 • Maskinell tilluft

Huskonstruktionerna i fastigheten måste ventileras för att må bra

Alipai, takprodukter

En av de viktigaste sakerna man måste lösa när man bygger hus är fukthanteringen. Det här är speciellt viktigt i vårt nordiska klimat där temperaturväxlingar, kyla och mycket fukt luft är normalt. Fukt- och vattenskador är enligt Boverket de vanligaste och dyraste skadorna. Konstruktionerna måste luftas för att de ska kunna torka mellan varven, och man måste vara speciellt uppmärksam på taket och krypgrunden eftersom de är särskilt utsatta för väder och vind.

Så bildas kondens i konstruktionerna

För att förstå varför fukt och kondensering utgör ett hot mot fastigheter, måste man förstå hur luft och vatten samverkar. Kondensering uppstår när fukt (vattenånga), övergår till vätska (vatten). Två faktorer påverkar kondensering, (1) lufttemperaturen, och (2) fukthalten i luften. Generellt kan man säga att varm luft binder mer vätskemolekyler än kall luft, och därför är fukthalten ofta större inomhus än utomhus under vintern. En annan aspekt är att om luftens fukthalt är mycket hög, kan inte luften hålla ihop vattenmolekylerna och kondensvatten bildas. När fuktens densitet är större än utomhusluftens, kommer luften att söka sig inifrån och ut ur byggnaden (Foamglas text om kondensering i byggnader användes som källa för det här stycket).

Om ångan kondenseras i isoleringen eller konstruktionerna, till exempel mellantaket, tränger kondensvattnet in i konstruktionerna och isoleringen och risken för skador i långa loppet är stor. När isoleringen är fuktig, fungerar den inte längre som den ska. Värmekostnaderna kan öka, fukten börjar ansamlas på ställen där den inte borde göra det och på lång sikt kan isoleringen angripas av mögel. Mögel bryter ner konstruktionerna och till exempel taket kan behöva bytas ut före sin teoretiska livslängd. Målet när man bygger är att få daggpunkten (när fukten övergår till vätska) på utsidan av byggnaden så att kondensvatten inte uppstår i isoleringen och konstruktionerna.

Aktiv fukthantering nödvändig

I praktiken är det mycket svårt att hindra kondensering i konstruktionerna. Man kan försöka styra den fuktiga luften, till exempel genom att hindra den med fuktspärrar. Fuktig luft kan ändå stanna kvar i isoleringen om den inte aktivt leds ut ur byggnaden och när omständigheterna ändras, till exempel vid temperaturskiftningar, kan kondensvatten bildas. Det hjälper inte heller hur tätt man än bygger, i praktiken kommer det alltid att finnas mer eller mindre luftläckor, och fukt kommer att kunna ta sig in i isoleringen och konstruktionerna. En allmänt använd beräkning är att fukten i isoleringen är 5 g/kubikmeter för en normalstor lägenhet. Finns det simbassänger eller dylikt i byggnaden är fuktbelastningen ännu större.

VILPEs ventilationslösningar för friska konstruktioner

Ventilation av konstruktioner innebär att man skapar ett luftflöde i isoleringen och runt konstruktionerna som gör att luften cirkulerar och att den fuktiga luften förs ut ur byggnaden. På det här sättet får isoleringen och konstruktionerna en chans att torka.

VILPE erbjuder flera takprodukter för ventilation av konstruktioner. För lutande tak erbjuder vi till exempel nockventilatorer eller multifunktionsgaller som hjälper till att skapa ett luftflöde som torkar mellantaket. För flacka tak erbjuder vi Alipai undertrycksavluftare som aktivt för ut fukt från den öppna fuktspärren. Det senaste tillskottet är VILPE Sense som är ett behovsstyrt fukthanteringssystem för konstruktionerna. VILPE Sense bygger på den senaste IoT-tekniken. Systemet torkar isoleringen enligt behov och upptäcker eventuella läckor. För krypgrunden erbjuder vi Ross ventilationsrör som för ut fuktig luft från krypgrunden.  

VILPEs expertis och lösningar för huskonstruktioner:

 • Takfläktar
 • Genomföringar
 • Inspektionsluckor
 • Fukthanteringssystem VILPE Sense
 • Multifunktionsgaller
 • Nockventilator
 • Alipai -undertycksavluftare
 • Ventilationsrör för krypgrunden