Studie: Dålig inomhusluft gör dig trög

Forskning visar att dålig inomhusluft försämrar minnet, förmågan att dra logiska slutsatser och lösa problem. Resultaten visar hur viktig tillräcklig ventilation är, speciellt i skolor och kontor där de här förmågorna är avgörande.

De flesta är medvetna om att inomhusluften påverkar vår hälsa. Trots det har kunskapen om inomhusluftens betydelse för vår förmåga att jobba och tänka varit knapp. Forskaren Joseph G. Allen från Harvard och hans forskarlag (2016) studerade hur koldioxidhalten i inomhusluften påverkar kognitiva förmågor, såsom minne och slutledning. Forskarlaget utförde ett experiment där folk fick jobba i rum med olika koldioxidhalter; 1) låg koldioxidhalt (600 ppm); 2) vanligt förkommande koldioxidhalt (950 ppm), och, 3) hög koldioxidhalt (1400 ppm). Resultaten visade att de som jobbade i rummet med låg koldioxidhalt klarade sig bättre än de som jobbat i högre koldioxidhalter. Resultaten är intressanta eftersom de högre koldioxidhalterna är vanliga i skolor och kontor.

De här resultaten stödjer tidigare studier som visat positiva fördelar med god ventilation. När man planerar ventilationen i en byggnad, måste man beakta två saker. För det första måste man se till att dålig luft, såsom koldioxid och för mycket fukt, effektivt förs ut ur byggnaden. Det här kan man göra till exempel med en VILPE-takfläkt. För det andra måste man ta in tillräckligt med frisk luft i byggnaden. Det kan man enkelt göra med VILPEs multifunktionsgaller eller den kompletta WIVE väggventilen. Eftersom god ventilation kräver att man betraktar många saker är det bäst att låta professionella planera ventilationen.

Källa:  Allen JG, MacNaughton P, Satish U, Santanam S, Vallarino J, Spengler JD. 2016. Associations of cognitive function scores with carbon dioxide, ventilation, and volatile organic compound exposures in office workers: a controlled exposure study of green and conventional office environments. Environ Health Perspect 124:805–812; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037

Hur ser framtidens ventilationslösningar ut och hur förändrar de branschen?

Ladda ner en gratis artikel där Britta Permats, verkställande direktör på Svensk Ventilation, berättar om ny teknik och ventilationsbranschen.

Ladda ner artikeln gratis!

Läs mer: