Sköt om ventilationen under värmeböljan

ventilationen under värmeböljan

Solen gassar på och termometern rusar uppåt. Under värmeböljan kan lägenheten bli olidligt varm. Här är våra bästa tips för en svalare lägenhet under de varmaste månaderna.

Fönster och persienner
Stäng persiennerna i fönster som vetter mot solen. Det är klokt att stänga persiennerna även i fönster på skuggsidan. Då kommer solen inte åt att värma rummen för mycket. 

Se även till att öppna fönstren på natten för att släppa in svalare luft i lägenheten. På dagen ska du istället stänga fönstren för att hindra het luft från att ta sig in i lägenheten.

Tilluftsventiler
Justera tilluftsventilerna på den soliga sidan av huset så att mindre luft kan komma in. Justera samtidigt ventilerna på den skuggiga sidan av huset så att de tar in mer luft. Så säkerställer du att luften som kommer in i byggnaden är svalare.

Stäng aldrig tilluftsventilerna helt och hållet eftersom det kommer att orsaka problem i ventilationen och inomhusluften i lägenheten blir dålig.

Wive
Justera tilluftsventilerna på den soliga sidan av huset så att mindre luft kan komma in.

Ventilationsaggregat med värmeåtervinning
Nya byggnader har ofta ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Trots att ventilationsaggregatet inte fyller samma funktion som luftkonditionering, kan man få aggregatet att göra luften i lägenheten svalare. Det viktigaste är att justera ventilationsaggregatet så att det inte återvinner frånluftens värme för att värma tilluften.  

Under en värmebölja kan du ställa ventilationsaggregatet på högre effekt till natten.

Fläktar
Fläktar gör under när det är hett. En fläkt kyler inte ner luften i rummet utan får luften att cirkulera. Luftcirkulationen gör att rummet känns svalare.

Passiv ventilation fungerar dåligt under värmeböljor

Ett välfungerande ventilationssystem tar in frisk luft och för ut dålig luft. I äldre byggnader är ventilationen ofta passiv. Det innebär att lufttrycksskillnaderna mellan inom- och utomhusluften som gör att luften cirkulerar i byggnaden.  

När inomhustemperaturen ligger på samma nivå eller högre än utomhusluften fungerar ventilationen dåligt eftersom luften står stilla och den använda och dåliga inomhusluften inte byts ut lika effektivt. Dessutom flödar ofta varm utomhusluft in i byggnaden och gör lägenheten ännu hetare.

Uppdatera det passiva ventilationssystemet till ett automatiskt och behovsstyrt ventilationssystem

VILPE ECo Ideal Wireless är en snabb och enkel lösning för att uppdatera det passiva ventilationssystemet till ett mekaniskt. VILPE ECo Ideal Wireless är en prisvärd lösning med många användbara egenskaper: Det är lätt och enkelt att montera, det är trådlöst och automatiskt samt energisnålt.

  • En RH- eller Co2-givare upptäcker att husets ventilation behöver aktiveras, till exempel efter att man duschat eller när man har gäster.
  • Informationen från givaren överförs till styrenheten och vidare till en VILPE FLOW takfläkt.
  • Takfläkten aktiveras och jobbar på högre effekt när inomhusluften är dålig. Eftersom systemet är automatiskt, kan du njuta av sommaren till fullo utan att behöva lägga någon energi på att justera ventilationssystemet.

Som en del av VILPE ECo Ideal Wireless -systemet behövs även VILPE Wive tilluftsventiler för att ta in frisk luft i lägenheten.

ventilationen under värmeböljan

Hur kan vi hjälpa dig?

Våra experter står gärna till tjänst för att hjälpa dig att lyckas med ditt ventilations- eller takprojekt. Berätta om ditt problem och lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Läs mer: