Så sköter du om fritidshusets konstruktioner

fritidshusets konstruktioner

Precis som med alla byggnader måste man sköta om fritidshuset för att det ska må bra. Jämfört med vanliga bostadshus kan det vara svårt att veta hur man ska tänka kring ventilation och skötsel i fritidshuset eftersom byggnaderna ofta skiljer sig i både användningsområde och standard. Till exempel står fritidshus ofta tomma i längre perioder och man kanske saknar värme eller rinnande vatten inomhus. Vi berättar hur du säkerställer att konstruktionerna mår bra.

Kontrollera att ventilationen fungerar optimalt 

Nico Stenroos jobbar som produktutvecklare på VILPE Oy och har många års erfarenhet av ventilationsprodukter. Stenroos menar att det viktigaste är att se till att ventilationen i fritidshuset fungerar optimalt. Det innebär att luften cirkulerar på ett sådant sätt att frisk luft kommer in i byggnaden och att fukten och den smutsiga luften förs ut så att huset hålls torrt. Man ska också vara uppmärksam på att sköta taket och krypgrunden så att röta inte kan uppstå.

Om man har problem med ventilationen i fritidshuset kan man behöva se över om man behöver montera en takfläkt eller en frånluftshuv eller om det behövs mer tilluftsventiler. Läs mer om ventilationens olika komponenter här.

” Det bästa är om värmen är på året runt, även om det kostar och om huset står tomt. Man kan sikta på en temperatur på ungefär 10°C. Värmen gör så att huset hålls torrt. Det är speciellt viktigt att inte stänga av värmen om man har rinnande vatten i fritidshusen. Vatten utvidgas när det fryser och följden kan bli att rören spricker”, säger Stenroos.   

Ta hand om fritidshusets konstruktioner

Taket behöver också ventileras för att hållas torrt och inte angripas av fukt. Stenroos tipsar om att fästa speciell vikt vid att hålla mellantaket torrt.

”Det lättaste sättet att ventilera mellantaket på ett lutande tak är att montera multifunktionsgaller på båda husgavlarna. Då skapar man ett korsdrag som torkar mellantaket. Är det här inte möjligt, till exempel eftersom husets form är annorlunda eller om det är längre än 15 meter mellan husgavlarna, kan man montera en nockventilator på taket. Har man ett långt hus (15 meter eller längre) skulle jag montera både multifunktionsgaller och en nockventilator.”, säger Stenroos.

Om fritidshuset har ett flackt tak måste man hålla koll på snöansamlingen på taket. Om det finns mycket snö på taket behöver man skotta bort den eftersom smältande snö väger mycket och taket kan ta stor skada av tyngden.  

Så luftar du krypgrunden

Förutom taket är krypgrunden också utsatt för väder och vind och är därför viktig att ventilera. Kontrollera att vatten inte rinner rakt ner från taket till husgrunden, kontrollera också att rännorna fungerar som de ska och putsa dem regelbundet från löv och skräp. Rännorna ska leda vattnet bort från huset. Se också till att dräneringen är gjord och funkar som den ska.  

”Ventilera krypgrunden med VILPEs Ross-ventilationspålar. Pålarna är höga och tar därför in luft även under snörika vintrar. På det här sättet luftas krypgrunden året om”, säger Stenroos.

Läs mer: