Så vet du om ventilationen i fritidshuset fungerar som det ska – ventilationen kan förbättras med små medel

Precis som med alla byggnader är en välfungerande ventilation ett måste för att fritidshuset ska må bra. Jämfört med vanliga bostadshus kan det vara svårt att veta hur man ska tänka kring ventilationen i fritidshuset eftersom de två ofta skiljer sig i både användningsområde och standard. Till exempel står fritidshus ofta tomma i längre perioder och man kanske saknar värme eller rinnande vatten inomhus. Vi berättar hur du kan ta reda på om ventilationen är tillräcklig och hur du kan förbättra ventilationen.

Nico Stenroos är produktutvecklare på VILPE Oy och har många års erfarenhet av ventilationsprodukter. Han betonar att man inte ska acceptera dålig ventilation i ett fritidshus.  

”När ventilationen är dålig börjar byggnaden brytas ner och ruttna om det är instängt och fuktigt. Också de saker man förvarar i byggnaden tar skada”, säger Stenroos.

Det finns ett par säkra tecken att vara uppmärksam på om man vill veta hur ventilationen fungerar.

”Det tydligaste tecknet på att ventilationen inte fungerar är en säregen unken lukt som uppstår när huset har stått tomt ett tag, till exempel efter vintern. Lukten orsakas främst av för mycket fukt i luften och det betyder att inomhusluften inte byts ut tillräckligt ofta. Ju fuktigare luft desto starkare lukt. Imma på fönsterrutorna eller att målarfärgen på fönsterkarmen flagnar är ett annat tydligt tecken på för mycket fukt. Ett tredje tecken är att tvätten torkar dåligt och textilier som till exempel sängkläder kan kännas kalla och fuktiga. Man kan också ha problem med dåligt drag i eldstaden”, säger Stenroos.

Förbättra ventilationen i fritidshuset

Kortfattat består ventilationen av två delar; fuktig och använd luft måste föras ut ur huset och samtidigt måste den smutsiga luften ersättas med frisk uteluft.

”Har man problem med unken lukt, imma och tvätt som torkar dåligt beror det på att luften inte förs ut tillräckligt effektivt och/eller att tillräckligt med tilluft inte kommer in”, säger Stenroos. ”Men om det inte är tillräckligt drag i eldplatsen betyder det att det inte kommer in tillräckligt med tilluft”.

Om problemet är tilluften kan man åtgärda det genom att montera mer tilluftsventiler, som till exempel VILPE Wive. Välj gärna en dragfri modell som riktar luftflödet uppåt i rummet. Du behöver minst en tilluftsventil i varje rum. Är rummet större än 30 m2 behöver du två tilluftsventiler. Det finns tilluftsventiler som monteras genom ytterväggen och modeller som man kan montera i vädringsluckor eller tunnare väggar. Läs mer om VILPE Wive här.

”Det är extra viktigt att se till att man har tillräckligt med tilluftsventiler om man tätar byggnaden, till exempel om man byter ut fönstren till tätare modeller. Om det inte kommer luft in kommer det att bli problem”, säger Stenroos.

En annan aspekt är att om man inte har tilluftsventiler kommer tilluften in via hål och sprickor i konstruktionerna. När luften kommer in via konstruktionerna kan den bli smutsig och kan orsaka lukter eller mikrober i inomhusluften.

Om problemet gäller för mycket fukt eller att luften inte byts ut tillräckligt ofta behöver man montera en frånluftshuv eller takfläkt som för ut den använda luften. En frånluftshuv hjälper till att skapa ett undertryck som får luften att cirkulera och dras ut ur huset.

Om frånluftshuven inte är tillräcklig kan man välja en takfläkt. En takfläkt har en inbyggd motor som effektivt för ut luften. För att kunna montera en takfläkt eller en frånluftshuv behöver man också en genomföring som passar taket. Har man en takfläkt behöver man också ett sätt att styra den. Takfläkten är ofta kopplad till köksfläkten men den behöver inte vara det. VILPEs ECo Ideal Wireless är ett automatiskt och behovsstyrt styrsystem där sensorer mäter inomhusluftens fukt- och koldioxidhalt och fläktens effekt justeras automatiskt enligt behovet i byggnaden. Det här är speciellt behändigt när fritidshuset står tomt.      

Stäng inte av ventilationen under vintern   

Har man självdragsventilation orsakar ventilationen mest problem under sommaren när temperaturskillnaden mellan utom- och inomhusluften är liten vilket gör att luften cirkulerar dåligt.  

”På vintern eller när man inte är på plats behöver luften inte bytas ut för ofta och då kan man skruva ner på ventilationen till en miniminivå. Det är ändå viktigt att inte stänga av ventilationen helt och hållet. Om man har värme i fritidshuset är det också viktigt att inte stänga av den helt. Stora temperaturväxlingar på natten och dagen som är vanliga under hösten och våren gör att konstruktionerna värms upp långsammare än luften. Det här kan leda till kondensering och fukt i konstruktionerna”, säger Stenroos.

Tecken på att ventilationen i fritidshuset fungerar dåligt

  1. Unken lukt när huset stått tomt ett tag
  2. Eldstaden drar dåligt
  3. Imma på fönsterrutorna
  4. Tvätten torkar långsamt
  5. Kalla eller fuktiga textilier, till exempel sängkläder
  6. Flagnande målarfärg eller lossnande tapeter

Ventilationstips för fritidshuset

  1. Säkerställ att huset har tillräckligt med tilluftsventiler
  2. Montera frånluftshuvar eller takfläktar för att föra ut fukt och smutsig luft
  3. Stäng inte av ventilationen och värmen helt och hållet när huset står tomt
  4. Glöm inte ventilationen när du gör huset tätare   

Läs mer: