RESEARCH: Słabej jakości powietrze w pomieszczeniach obniża wydajność poznawczą

Badania wykazały, że praca w pomieszczeniu o nieodpowiednich parametrach powietrza znacznie obniża produktywność poznawczą. Wyniki te wymagają zwrócenia większej uwagi na właściwą wentylację, szczególnie w przestrzeniach, w których funkcje poznawcze mają kluczowe znaczenie, takich jak szkoły i biura.

Większość ludzi ma świadomość, że powietrze w pomieszczeniach, którym oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie. Jednak mniej powszechnie wiadomo, że jakość tego powietrza realnie wpływa również na funkcje poznawcze. Badacz z Harvardu Joseph G. Allen i jego współpracownicy (2016) badali rolę stężenia CO2 w powietrzu w pomieszczeniach na zdolności poznawcze. Przeprowadzili eksperyment, w którym poproszono ludzi o pracę w pomieszczeniu, w którym stężenie CO2 w powietrzu w pomieszczeniu było regulowane na trzech różnych poziomach; 1) niskie stężenie CO2 (600 ppm); 2) powszechne stężenie CO2 (950 ppm) i 3) wysokie stężenie CO2 (1400 ppm). Wyniki badania wykazały, że powietrze o niższych stężeniach CO2 poprawia ludzkie zdolności poznawcze, w tym optymalne podejmowanie decyzji. Wyniki J.G. Allena i jego zespołu są szczególnie interesujące, ponieważ wyższy poziom zastosowanego stężenia CO2 jest taki sam, jak te zwykle spotykane w biurach i szkołach.

Jak poprawić wentylację

Wyniki te wzbogacają twierdzenia podkreślające znaczenie dobrej wentylacji. Zatem co robić chcąc poprawić wentylację budynku? Należy wziąć pod uwagę dwa główne czynniki:
– po pierwsze, potrzebne jest rozwiązanie, które skutecznie usunie z budynku zużyte powietrze nasycone CO2 i nadmiarem wilgoci – z tym problem poradzi sobie wentylator dachowy VILPE ​​lub kominek wentylacyjny
– po drugie, do budynku należy doprowadzić odpowiednią ilość świeżego powietrza – tu wystarczy instalacja nawiewnika/ów lub czerpni powietrza.
Naturalnie warto zaplanowanie i wdrożenie opcji, która najlepiej zda egzamin, zarówno pod względem wymagań użytkowników jak i konstrukcji konkretnego budynku powierzyć profesjonaliście. Rozwiązanie i proces wcale nie muszą być ani skomplikowane ani szczególnie kosztowne. Sprawdź to u nas.

Źródła:  Allen JG, MacNaughton P, Satish U, Santanam S, Vallarino J, Spengler JD. 2016. Associations of cognitive function scores with carbon dioxide, ventilation, and volatile organic compound exposures in office workers: a controlled exposure study of green and conventional office environments. Environ Health Perspect 124:805–812; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037