Wartości

Pięć wartości wyznaczających sposób w jaki pracujemy

W VILPE ​​zidentyfikowaliśmy pięć wartości, które są dla nas ważne i którymi kierujemy się w naszej pracy. Wartości te obejmują niezawodność, otwartość, odwagę, innowacje i zrównoważony rozwój środowiska i odzwierciedlają sposób, w jaki traktujemy zarówno naszych partnerów, jak i naszych pracowników.

Niezawodność

Czujemy najwyższy szacunek wobec wszystkich naszych interesariuszy, partnerów i pracowników. Dlatego chcemy być godnym zaufania i zaangażowanym partnerem, który zawsze świadczy usługi zgodnie z obietnicą. Ta wartość znajduje również odzwierciedlenie w naszym zaangażowaniu w sprawy społeczne w naszej lokalnej społeczności.

Otwartość

Prowadzimy działalność w sposób otwarty, przestrzegając wszystkich obowiązujących przepisów i szanując różne kultury. Otwartość oznacza również szacunek i uczciwość wobec interesariuszy, partnerów i pracowników. Nie uprawiamy gier, nie podajemy fałszywych informacji, nie ukrywamy ich, ani nie działamy w sposób, który może postawić kogoś w niekorzystnej sytuacji.

Odwaga

Bycie pionierem i opracowywanie nowych niekonwencjonalnych rozwiązań również wymaga pewnego ryzyka. Z kolei podejmowanie ryzyka wymaga odwagi. Odwaga oznacza dla nas aktywne testowanie nowych pomysłów z otwartym umysłem bez obawy o porażkę. Z drugiej strony odwaga nie oznacza ślepej pewności siebie i podejmowania nieodpowiedzialnych decyzji, ale raczej wiarę w naszych ludzi i idee.

Innowacja

Nasza firma jest pionierem w dostarczaniu nowych i przydatnych rozwiązań dla budownictwa. Pionierski rozwój produktów wymaga innowacyjnej i kreatywnej atmosfery. Definiujemy innowację jako tworzenie rozwiązań, które są zarówno nowe, jak i przydatne. Dlatego, aby uwzględnić te dwa aspekty w naszej pracy, potrzeby naszych klientów i partnerów są zawsze punktem wyjścia dla całego naszego rozwoju produktu.

Zrównoważony rozwój środowiska

Uważamy, że stan środowiska, a zwłaszcza globalne ocieplenie, wymaga od wszystkich wprowadzenia zmian. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój środowiska jest dla nas centralną wartością. Aktywnie szukamy nowych sposobów, aby nasza firma była jak najbardziej ekologiczna. Zainwestowaliśmy w panele słoneczne na dachu fabryki i zminimalizowaliśmy straty materiałowe wychodzące z fabryki. Przeczytaj więcej o naszych zielonych inicjatywach tutaj.