Sover du dåligt? Forskning visar att frisk luft i sovrummet gör skillnad

Sover du dåligt? Forskning visar att dålig inomhusluft kan vara orsaken till sömnproblem. De här resultaten visar hur viktigt det är att säkerställa god ventilation i sovrummet.

I dag lider många av sömnsvårigheter, men det är sällan man kommer att tänka på att orsaken kan vara luftkvaliteten i sovrummets. Peter StrØm-Tejsen och hans forskarlag (2015) utförde en studie där man testade hur koldioxidhalten i college-studenters sovrum påverkade sömnkvaliteten och prestation dagen efter. Studieresultaten visade genomgående att en lägre koldioxidhalt ledde till både bättre sömn och bättre prestation.

Hur kan man säkerställa optimal inomhuskvalitet i sovrummet? God ventilation består av två delar. För det första måste dålig luft, såsom koldioxid och fukt, föras ut ur sovrummet. Det här går att sköta med till exempel en takfläkt från VILPE. För det andra måste frisk luft komma in i rummet, till exempel genom tilluftsventilen VILPE Wive. Vi rekommenderar att varje sovrum samt vardagsrum i huset har en tilluftsventil som tar in frisk luft. Om sovrummet eller vardagsrummet är stort (över 30 m2), behövs fler ventiler. Eftersom god ventilation kräver att man betraktar många saker är det bäst att låta ett proffs planera ventilationen.

Källa: Strøm‐Tejsen, P. , Zukowska, D. , Wargocki, P. and Wyon, D. P. (2016), The effects of bedroom air quality on sleep and next‐day performance. Indoor Air, 26: 679-686. doi:10.1111/ina.12254

Läs mer: