Huippuimurit

VILPEllä on laaja valikoima huippuimureita, joista on saatavilla kanavakoot 110–200 mm. Huippuimurit sopivat poistoilmanvaihtoon (esimerkiksi vanhan kiinteistön ilmanvaihdon saneeraus / autotallin tai varaston poistoilmanvaihto). Huippuimurin ja liesikuvun yhdistelmä puolestaan on tehokas ja hiljainen vaihtoehto keittiön kärynpoistoon. Valikoimassa on myös radonimureita.
Lue FAQ

FAQ

Millä perusteella valitsen VILPE-huippuimurin talon poistoilmanvaihtoon?

Huippuimuri valitaan rakennuksen tai kohteen ilmanvaihtotarpeen mukaan. Tavanomaisen omakotitalon huippuimurin valintaan voi käyttää VILPE-huippuimureiden pikavalintataulukkoa. Oikean huippuimurin valitsemiseksi tulee tietää kanaviston aiheuttama paine ja tarvittavat ilmamäärät. Kun huippuimurin toimintapiste on saatu selville, paras mahdollinen haluttuun käyttöön soveltuva huippuimuri valitaan huippuimurien suoritusarvotaulukkoja tutkimalla. VILPE-huippuimureista valitaan kyseisessä toimintapisteessä mahdollisimman vähän energiaa kuluttava ja ääntä aiheuttava malli. Asunnon ilmanvaihtoon pitää valita ECo-huippuimuri, koska vain ECo-sarjan huippuimureiden sarjalla täytytään ekosuunnitteluasetusten vaatimukset.

Milloin huippuimuri sopii talon ilmanvaihtoon?

Painovoimainen ilmanvaihto voidaan päivittää koneelliseksi ilmanvaihdoksi käyttämällä ECo-sarjan huippuimuria yhdessä ECo Ideal Wireless -järjestelmän kanssa. ECo Ideal on automaattinen ja tarpeenmukainen huippuimurin ohjausjärjestelmä. Sitä voidaan myös käyttää vapaa-ajan asuntojen, varastojen ja autotallien ilmanvaihtoon.

Millaisen ilmanvaihtojärjestelmän valitsen taloon?

Uudiskohteissa käytetään yleisesti koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmää lämmöntalteenotolla. Vanhempien kohteiden remontoimisessa suosittelemme VILPEn ECo Ideal Wireless -ohjausjärjestelmää. Siinä korvausilma otetaan sisään korvausilmaventtiilin (esimerkiksi VILPE Wive) avulla, ja poistoilmanvaihdon hoitaa VILPE FLOW -huippuimuri, joka säätyy automaattisesti tarpeen mukaan. ECo Ideal sopii myös vapaa-ajan asuntojen, varastojen ja autotallien ilmanvaihtoon. Lue lisää ECO Idealista täältä.  

Mikä VILPE-huippuimuri sopii liesikuvun kanssa?

Vaihtovirtaohjattujen (AC) liesikupujen kanssa sopivat VILPE E -sarjan huippuimurit. Jos liesikuvussa on valmiudet ohjata EC-mallin huippuimuria (0–10V DC), liesikuvun yhteydessä käytetään VILPE ECo -sarjan huippuimureita. Muista tarkistaa kanavakoko ja ohjaus liesikupuvalmistajalta. Katso myös huippuimurien pikavalintataulukko. 

What is the difference between E series and ECo series VILPE roof fans?

VILPE E series roof fans are AC-powered fans. VILPE ECo series roof fans represent next-generation fan technology that is more energy-efficient and silent than AC models. EC is an abbreviation for electronically commutated, which in the case of roof fans means a fan with a brushless DC motor. DC motors are about 30 per cent more powerful than AC motors.

Which service set should I use for the VILPE roof fan?

The service set is selected based on the roof fan model. The roof fan model can be seen on the cowl’s number plate. For example, the E190/E120 service set is suitable for the VILPE E120 and E190 roof fans. Likewise, the service set ECo220 is suitable for the VILPE ECo220 roof fan.

If the number plate has faded or you are unable to find it, the motor type is marked underneath the motor.

Miten säädän VILPEn radonimurin tehoa?

VILPE ECo 110 FLOW -huippuimuria ohjataan ulkoisella säätimellä. Se sopii kohteisiin, joissa tarvitaan erillisiä hälytystietoja. Pyörimisnopeutta voidaan ohjata myös taloautomaatiolla 0-10 V:n jännitteellä.

VILPE Eco 110 -huippuimuria ohjataan sisäisellä potentiometrisäädöllä, joten erillistä säädintä ei tarvita.  

On tärkeää muistaa, että sähkötöitä saavat tehdä vain luvanvaraiset yritykset.

Voinko kytkeä VILPE ECo 110 radon-/ekokäymäläimurin talon sisälle asennettavaan säätimeen?

ECo110 FLOW -tuotetta voidaan ohjata ulkoisella säätimellä. Säätimenä voidaan käyttää VILPE ECo -moottorisäädintä.

Mikä säädin sopii VILPE E -imureiden ja vastaavasti VILPE ECo -imureiden kanssa?

Ilmanvaihtokäytössä tulee aina käyttää tarpeen mukaista ohjausjärjestelmää. VILPE ECo Ideal Wireless -huippuimurin säätöjärjestelmä on langaton, tarpeenmukainen ilmanvaihdon ohjausjärjestelmä.

Muuhun kuin huoneiston ilmanvaihtokäyttöön löytyy VILPE ECo -moottorisäädin sekä pinta- että uppoasennukseen. Valikoimassa on myös painesäädin, jonka avulla voidaan ylläpitää haluttua paine-eroa kanavassa tai eri tilojen välillä.

VILPE E-imureiden kanssa sopivat AC-puhaltimille tarkoitetut tyristori- tai porrasmuuntajasäätimet. Varmista, että säätimen tehoalue vastaa moottorin tehoa. VILPE-tyristorisäätimiä on saatavilla pinta- ja uppoasennusmalleja. AC-huippuimurit eivät sovellu huoneistojen ilmanvaihtokäyttöön.  

Huippuimuria voidaan säätää myös liesikuvun avulla. Varmista kuvun valmistajalta huippuimurin oikea tyyppi. Tutustu VILPEn huippuimurin säätimiin täältä.

Miten ja mihin VILPE ECo -huippuimurin heikkovirtajohdot liitetään?

VILPE ECo -huippuimureiden sähkötekniset tiedot samoin kuin lisätiedot huippuimureista ja niiden suoritusarvoista ovat saatavilla kotisivuiltamme, hinnastosta sekä VILPE huippuimurit ja poistoputket -esitteestä.

VILPE ECo -imureissa on kaksi eri kaapelia, joista toista käytetään huippuimurille menevän 230 V sähkönsyötön kytkentään ja toista huippuimurin ohjaukseen liittyvään kytkentään. Katso tarkemmat tiedot kytkennöistä asennusohjeista: Kytkentäkaaviot VILPE ECo -huippuimurit (ECo 110 + ECo 190, ECo 220, ECo 250)

HUOMIO! Asennukseen liittyvät sähkötyöt saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Miten VILPE ECo -huippuimuri liitetään talotekniseen järjestelmään (VAC) ja mitä tietoa huippuimurista saadaan?

VILPE ECo -huippuimurit voidaan liittää talotekniseen järjestelmään, jos järjestelmässä on valmiudet ohjata pyörimisnopeutta 0–10 V DC-jännitteellä. Hälytys voidaan rakentaa käyttäen VILPE ECo Monitor -käyntivahtia. Käyntivahti lähettää kärkitietona hälytyksen, mikäli kierrosnopeus laskee alle 300 rpm.

VILPE ECo -huippuimurista saatava pulssitieto on myös liitettävissä talotekniseen järjestelmään, ja siinä tapauksessa hälytysrajat voidaan rakentaa järjestelmän ohjaukseen. Liitettäessä reunaehtoina on, että järjestelmä ymmärtää n. 7 m/s pituista pulssia ja 10 V jännitettä. Nämä asiat tulee varmistaa järjestelmän toimittajalta. Huippuimurilta tulee yksi pulssi per kierros. Hälytysrajan voi asettaa esim. 300 rpm:n kohdalle.

HUOMIO! Asennukseen liittyvät sähkötyöt saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Kysymys: Miten VILPE ECo -imurit kytketään?

Kytkentäkaaviot VILPE ECo -huippuimurit

VILPE ECo-huippuimureiden sähkötekniset tiedot samoin kuin lisätiedot huippuimureista ja niiden suoritusarvoista ovat saatavilla kotisivuiltamme ja hinnastosta.

HUOMIO! Asennukseen liittyvät sähkötyöt saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Mistä johtuu, että huippuimuriin tai poistoputkeen kerääntyy jäätä ja liedelle tippuu vettä?

Normaalitilanteessa lämmin ilma nousee kanavien tai rakenteiden kautta ylöspäin ja vastaavasti kylmä ilma laskee alaspäin. Kylmän pinnan ja lämpimän ilman kohdatessa ja kun suhteellinen kosteus on 100 %, muodostuu kastepiste, minkä seurauksena vettä alkaa tippua kanavistoa alaspäin.

Toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi:
• Varmista kanaviston asianmukainen eristys. Kylmän tilan kanaviston eristepaksuuden tulee olla rakennusmääräysten mukainen. Kanaviston kivivillaeristeen paksuuden tulee olla vähintään 150 mm.
• Varmista, että huoneiston ilmanvaihto on säädetty oikein. Yleensä ilmanvaihto säädetään noin 3–5 Pa alipaineiseksi.

Mikäli ongelma ei poistu säätämällä ilmanvaihtoa ja eristämällä kanavistoa, hanki liesikupuun täysin sulkeutuva pelti. Tämä ehkäisee kosteuden nousun kanavaan ja kosteuden tiivistymisen.
Jos huippuimuri on jäätynyt kiinni eikä se pääse pyörimään vapaasti, automaattinen lämpörele kytkeytyy päälle estäen imurin rikkoutumisen. Sulamisen jälkeen lämpörele palautuu ja imuri on taas toimintakunnossa. Helpoin tapa sulattaa jäätynyt puhallin on puhaltaa kanavaan lämmintä ilmaa esim. hiustenkuivaajalla.

Jos huippuimuri sammutetaan heti ruuanlaiton jälkeen, kanaviin jää vielä paljon höyryä ja lämmintä ilmaa. Vesihöyry kondensoituu kanavistoon ja imurin moottoriin ja muuttuu kylmällä ilmalla jääksi. Käytettäessä imuria seuraavan kerran jää sulaa ja vesi valuu kanavistoa pitkin liedelle. Imuria kannattaa pitää käynnissä mahdollisimman kauan ruoanlaiton jälkeen, jotta kanavisto ehtii kuivua kunnolla. Paras tapa estää kondensoituminen on pitää imuri päällä pienellä teholla koko ajan.

Mikä on VILPE-huippuimurin käyttöikä?

VILPE-huippuimureiden normaali käyttöikä on 15–20 vuotta. Moottorit ovat pitkäikäisiä ja menevät harvoin rikki ennen aikojaan.

Jos imuri käy alitehoisesti, yleisin syy on kondensaattorin rikkoutuminen. Kondensaattorin vaihto on melko yksinkertainen toimenpide, jonka saa kuitenkin suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Jos moottorista kuuluu käytössä kovemmilla kierroksilla voimistuvaa ääntä, kyseessä saattaa olla laakerivika. Jokaiseen imurimalliin on saatavissa huoltosarja. Huoltosarja sisältää moottorin ja kondensaattorin.