VILPE znacznie ogranicza emisję dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej.

Wdrożenie geotermalnych systemów chłodzenia i ogrzewania w 2021 to kolejny duży krok na drodze ograniczania emisji CO2. Elektrownia słoneczna na dachu w Vilpe (Mustasaari/Fin.) uruchomiona w 2017 r jest największą w regionie.

W drugiej połowie ub. roku fabryka VILPE zastąpiła dotychczasowe systemy chłodzenia i ogrzewania nowymi, opartymi na energii geotermalnej.

Po kilku miesiącach przygotowań i instalacji poprzedzających jego uruchomienie, system chłodzenia geotermalnego dla maszyn produkcyjnych i form zaczął pracować 1 lipca 2021r. W ślad za nim, dwa miesiące później, 1 września ruszył także system ogrzewania geotermalnego. Po elektrowni słonecznej ma dachu fabryki VILPE zainstalowanej 2 lata temu, to kolejne znaczące inwestycje firmy w ochronę środowiska.

Działając w połączeniu te dwa systemy pozwalają VILPE efektywnie chłodzić budynki fabryczne, maszyny produkcyjne i formy przy użyciu energii geotermalnej, a część ciepła z tego procesu jest następnie przechowywana w podłożu skalnym pod fabryką, a następnie wykorzystywana do ogrzewania budynków w chłodniejszych miesiącach roku.

 • Geotermalny system chłodzenia maszyn produkcyjnych i form został wdrożony 1 lipca 2021 r.
 • Geotermalny system ogrzewania budynków fabrycznych został uruchomiony 1 września 2021 r.
 • Oba systemy współpracują ze sobą, aby zmniejszyć udział i zależność VILPE od energii wytwarzanej z paliw kopalnych
 • Redukcja emisji CO2 o ponad 40 ton w ciągu 4 miesięcy
 • W wyniku dalszych optymalizacji systemów oczekujemy jeszcze lepszych wyników w ograniczaniu zużycia energii i emisji CO2

Swobodne chłodzenie maszyn produkcyjnych

System chłodzenia geotermalnego fabryki działa przy użyciu względnego chłodu gruntu, co skutkuje mniejszym zużyciem energii do chłodzenia maszyn i form fabryki podczas produkcji. W praktyce produkcja ubiegłego lata (5 dni w tygodniu, 2 zmiany dziennie) wymagała jedynie “swobodnego chłodzenia” z podłoża skalnego pod fabryką, aby utrzymać optymalne temperatury.

Oznacza to, że grunt pod fabryką był naturalnie wystarczająco chłodny dla potrzeb produkcyjnych: pompa ciepła nie była w ogóle potrzebna. Co więcej, z procesu chłodzenia otrzymano 2MWh energii na każdy regularny dzień produkcyjny, która została zdeponowana w ziemi na potrzeby przyszłego ogrzewania.

Od 1 lipca system ten zaoszczędził około 80 000 kWh energii elektrycznej w chłodzeniu w porównaniu z systemem VILPE stosowanym w przeszłości, co odpowiada ograniczeniu emisji CO2 o ponad 11 ton.

W efekcie nowe systemy chłodzenia i ogrzewania VILPE znacznie zmniejszyły zależność fabryki od paliw kopalnych

Ciepło geotermalne zastąpiło ropę naftową

Nowy geotermalny system grzewczy fabryki, działa poprzez zbieranie ciepła z gruntu, w tym ciepła wcześniej zdeponowanego w lecie przez geotermalny system chłodzenia. Ciepło to jest następnie wykorzystywane do ogrzewania budynków fabrycznych w miesiącach jesiennych i zimowych.

Nowe systemy chłodzenia i ogrzewania VILPE znacznie zmniejszyły zależność fabryki od paliw kopalnych

Od1 września zastosowanie tego systemu grzewczego oznacza, że całkowite zużycie oleju napędowego przez VILPE spadło do zera, oszczędzając do tej pory ponad 12 ton ropy. Koreluje to z redukcją emisji CO2 o około 37 ton: chociaż zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła w tym samym okresie koreluje z 6 tonami emisji CO2, nadal stanowi to redukcję emisji CO2 o ponad 30 ton ogółem.

Łącznie geotermalne systemy chłodzenia i ogrzewania VILPE zmniejszyły do tej pory emisję CO2 w fabryce o ponad 40ton. Spodziewamy się, ze tej zimy kolejne optymalizacje systemu grzewczego polegające na przetestowaniu alternatywnych ustawień sieci wygenerują dalszą poprawę jego wydajności. Podobnie system chłodzenia, który zostanie poddany dalszej optymalizacji już na początku lata 2022 r., Co pozwoli ocenić jaka nadwyżka ciepła z letnich miesięcy produkcyjnych może być przechowywana w ziemi na zimę. W miarę upływu czasu i zwiększania wydajności obu systemów, spodziewamy się, że wkład VILPE w redukcję emisji dwutlenku węgla wzrośnie jeszcze bardziej.

Jaka jest różnica między systemem zarządzania przepływami energii przez VILPE ​​a konwencjonalną elektrownią geotermalną?

 • Ważną rolę odgrywa odzysk i wykorzystanie ciepła odpadowego generowanego w procesach produkcyjnych. Wytwarzanie wyrobów rozpoczyna się od stopienia tworzywa sztucznego (np. polipropylenu). Stopiony plastik jest natryskiwany i prasowany do formy, gdzie jest szybko schładzany do ostatecznej postaci. Proces ten wymagał sprzętu chłodzącego. Natomiast przy wykorzystaniu ciepła geotermalnego konwencjonalne jednostki chłodzące nie są już potrzebne, ponieważ geotermalna pompa ciepła może służyć zarówno do chłodzenia maszyn do produkcji tworzyw sztucznych, jak i do ogrzewania budynków.
 • Magazynowanie ciepła w podłożu skalnym nie jest samo w sobie nową technologią. Nowością jest jednak to, że zmagazynowane ciepło jest wytwarzane w procesie produkcyjnym i jest bardziej efektywnie magazynowane. W miarę wzrostu zapotrzebowania na chłodzenie w procesie produkcyjnym, zarówno ciepło generowane przez zastosowanie chłodzenia w procesie produkcyjnym, jak i ciepło odpadowe z maszyny chłodniczej (ciepło sprężarki) jest przekazywane do odwiertów w magazynie ciepła do wykorzystania w okresie zimowym. Jest to szczególna cecha systemu.
  • Średnica odwiertów wynosi 140 mm zamiast normalnych 115 mm. Studnie mają głębokość 300 metrów i są głębsze niż zwykle. Te funkcje są potrzebne do zapewnienia odpowiedniej wydajności systemu.
  • Pozycjonowanie odwiertów jest inne niż w systemie konwencjonalnym, ponieważ pole odwiertu ma dwie sekcje. Jedna z tych sekcji ma więcej studni niż zwykle, co pozwala na efektywniejsze ogrzewanie w okresie zimowym. 
  • Elektrownia geotermalna VILPE ​​umożliwia również swobodne chłodzenie. Około 50% odwiertów jest wykorzystywanych do chłodzenia swobodnego. Ponieważ zapotrzebowanie na chłodzenie stale rośnie, ciepło kondensatu ze sprężarek może być kierowane do studni energetycznych za pomocą automatyzacji, oddzielnego zmieniacza i regulowanych zaworów (ulepszone ogrzewanie). Ma to na celu maksymalne ogrzanie studni do wykorzystania w nadchodzącym sezonie grzewczym.