Näin säästät energiaa ilmanvaihdossa – kotona ja taloyhtiössä

Energiansäästö on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan kohonneiden sähkönhintojen myötä. Yksi merkittävä tekijä, jossa voit säästää rahaa, on ilmanvaihto – se muodostaa noin kolmasosan rakennuksen energiankulutuksesta. VILPEn tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti antaa käytännön vinkit niin kotitalouksille kuin taloyhtiöille, miten säästää energiaa ilmanvaihdossa.

Toimiva ilmanvaihto on tärkeää niin asukkaiden kuin rakennuksen kunnossa pysymisen kannalta. Ilmanvaihdosta ei siis kannata tinkiä energiansäästön kustannuksella, mutta seuraavilla toimenpiteillä voit säästää ilmanvaihdossa energiaa.

”Varsinkin tulevana talvena energiansäästö on erittäin tärkeää. Myös se, että saadaan kustannuksia alas kuitenkaan vaarantamatta rakennuksen toimivuutta. Yleinen energiansäästö, on se miten tahansa toteutettu, on yhteiskunnalle aina parempi”, Veli-Pekka Lahti toteaa.

Vinkit koneelliseen ilmanvaihtoon

  • Huolehdi, että ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmöntalteenottolaite on säädetty oikein. Säädön tekee alan ammattilainen, jolla on asiaankuuluvat mittalaitteet. Säädöt on syytä tarkistaa esim. 10 vuoden välein tai jos siivoustoimenpiteiden yhteydessä epäillään tapahtuneen muutoksia venttiilien säädöissä.
  • Tarkkaile ilmanvaihtokoneen toimintaa – etenkin talven aikana kannattaa tarkistaa, ettei esimerkiksi lämmöntalteenottokenno ole jäätynyt. Vaihda myös suodattimet säännöllisesti. Suodattimien vaihtoväli riippuu siitä, missä rakennus sijaitsee. Esimerkiksi vilkkaan tien läheisyydessä suodattimeen kertyy epäpuhtauksia herkemmin. Tukkeutunut suodatin alentaa ilmavirtoja ja voi vaikuttaa raittiin ilman saantiin tai rakennuksen painesuhteisiin. Likainen tuloilmasuodatin tekee rakennuksesta alipaineisen ja ilmavirtoja voi tulla sellaisista paikoista, mistä ei haluta. Jos ilmavirta ei mene lämmönvaihtokennon kautta, ei enää saada poistoilmasta kaikkea lämpöä talteen. Sama tapahtuu, jos poistoilmasuodatin likaantuu – silloin tuloilmaan ei saada siirrettyä kaikkea poistoilman energiaa.
  • Kiinnitä huomiota tuloilman lämpötilaan. Jos tuloilman lämmitys on tarpeettoman korkealla, se nostaa sähkönkulutusta. Sopiva lämpötila on noin 16–17 astetta. Tuloilma sekoittuu huoneilmaan siten, että sen lämpötila kohoaa sekoittumisen jälkeen. Huoneilmaa viileämpi tuloilma sekoittuu tehokkaammin ja saa koko huoneen ilman vaihtumaan paremmin.
  • Hyödynnä automaatiota, mikäli mahdollista. Uusissa ilmanvaihtokoneissa on viikkokelloasetus, jonka avulla ilmanvaihto säätyy tarpeen mukaan. Ilmanvaihto on suuremmalla teholla esimerkiksi suihkussa käynnin jälkeen tai ruokaa laittaessa ja hiljaisemmalla silloin, kun kiinteistö on tyhjillään.
  • Remontin yhteydessä kannattaa päivittää vanhat laitteet energiatehokkaampiin malleihin. Esimerkiksi vanhan AC-tekniikalla toimivan huippuimurin voi päivittää ympäristöystävällisempään EC-mallin huippuimuriin.
VILPE FLOW -huippuimuri ja poistoputki.

VILPEn Eco Ideal Wireless -järjestelmä säästää energiaa ja rahaa

Energiaa voi säästää tekemällä ilmanvaihdon ohjauksesta automaattista VILPE Eco Ideal Wireless -järjestelmällä, jossa kodin oleskelutiloihin asennetut kosteus- ja hiilidioksidianturit mittaavat huoneen ilmanlaatua ja säätävät sisäilman laatua automaattisesti. Huippuimuri käy matalammalla teholla, kun kiinteistöä ei käytetä, ja säätyy suuremmalle esimerkiksi suihkua käytettäessä tai jos asunnossa on paljon väkeä.

Veli-Pekka Lahti suosittelee järjestelmää sekä kotitalouksille että taloyhtiöille, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Monimutkaisempiin iv-järjestelmiin verrattuna se on kustannustehokas ratkaisu – esimerkiksi uusia putkituksia ei tarvitse tehdä, sillä useimmissa saneerauskohteissa on jo valmiina katolle tuleva hormi tai ilmanpoistokanava.

”Automatiikan avulla voi saavuttaa isoja säästöjä ilmanvaihdossa”, Lahti toteaa.

Huolehdi raittiin ilman saannista

Takan lämmityksellä voi säästää lämmityskuluissa. Varmista, että takka saa riittävästi korvausilmaa.

Vanhoissa omakoti-, rivi- ja kerrostaloasunnoissa sekä mökeissä on tavallisesti painovoimainen ilmanvaihto. Silloin on tärkeää huolehtia, että raitis ilma pääsee hallitusti sisään ikkunaventtiilien tai korvausilmaventtiilien (esimerkiksi VILPE Wive) kautta.

Termostaatilla varustettu VILPE Wive -venttiili soveltuu rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Talviaikaan termostaatti säätyy automaattisesti pienemmälle.

Jos aikoo pitää energiansäästömielessä alhaisempia huonelämpötiloja, myös viihtyvyys tulee ottaa huomioon ilmanvaihdossa.

”Jos raitis ilma tulee suoraan alaspäin, siitä aiheutuu vedon tunnetta. Korvausilmareitin tulisi olla sellainen, että se puhaltaa ylöspäin kattoon. Tällöin puhdas ilma tuulettaa koko tilan aiheuttamatta vedon tunnetta – näin toimii myös Wive”, Veli-Pekka Lahti sanoo.

Monet säästävät lämmityskuluissa takkaa lämmittämällä. Silloin on huolehdittava, että takka saa riittävästi korvausilmaa. Mikäli korvausilmaa ei ole hankittu takalle erikseen, se tulee hoitaa ilmanvaihtojärjestelmän kautta.