Så sparar du energi på ventilationen – bästa tipsen för både villaägaren och bostadsbolaget

Med elpriser som skjuter i höjden är det mer aktuellt än någonsin att se över sin energiförbrukning. Eftersom ventilationen står för upp till en tredjedel av energiförbrukningen finns det en hel del att spara in. VILPEs forsknings- och utvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti ger sina bästa inbesparingstips till både villaägaren och bostadsbolaget.

En välfungerande ventilation är viktig såväl för husets invånare som för att fastigheten ska må bra. Därför finns det risker med att dra ner på ventilationen för mycket i ivern att spara el. Det finns ändå en hel del trick som man kan ta till för att göra ventilationen så energisnål som möjligt.  

”Den här vintern är det extra viktigt att spara på energi. Samtidigt är det viktigt att få ner elförbrukningen utan att riskera att fastigheten tar skada. Det generella rådet är att spara på el och ju mer energi man kan spara desto bättre för samhället i helhet”, säger Veli-Pekka Lahti.

Tips för energiinbesparingar vid maskinell ventilation

  • Kontrollera att ventilationssystemets och värmeaggregatets inställningar är korrekta. Det är viktigt att det är ett proffs som ställer in ventilationen och att man använder rätt mätutrustning. Se också till att ventilationen kontrolleras och eventuellt justeras var 10:e år eller genast det finns skäl att misstänka att det till exempel i samband med städning kan ha skett förändringar i ventilerna och hur de är justerade.
  • Följ med hur ventilations- och värmeaggregatet fungerar – speciellt under vintern är det viktigt att kontrollera att inget har frusit till i värmeaggregatet. Byt också filtren regelbundet. Hur ofta filtren behöver bytas ut beror på var byggnaden ligger. Till exempel nära en livligt trafikerad väg blir filter fort smutsiga. Ett igentäppt filter försvårar luftflödet och kan påverka sättet som frisk luft flödar in i huset. Lufttrycksnivåerna i fastigheten kan också påverkas. Smutsiga filter i tilluftsventilen orsakar undertryck i fastigheten och luft kan börja strömma in från oönskade ställen. Om luftströmmen inte flödar genom ventilations- och värmeaggregatet, går det inte att fånga upp all värme från avluften. Sama sak sker när frånluftsfiltret är smutsigt – då går det inte att överföra all energi från avluften.
  • Kontrollera temperaturen på tilluften. Om temperaturen på tilluften är onödigt hög stiger också elförbrukningen. En lagom temperatur är ungefär 16–17 grader. Tilluften blandas med inomhusluften och värms upp efter att luften har blandats med inomhusluften. Om tilluften är kyligare än inomhusluften blandas luften mer effektivt och gör att luften i hela rummet byts ut bättre.
  • Utnyttja automation om du kan. I nyare ventilationsaggregat går det att justera ventilationen enligt behov. Ventilationen går till exempel på högre effekt efter att man duschat och när man lagar mat och på lägre effekt när fastigheten står tom.
  • I samband med renoveringar lönar det sig att köpa nya och energisnålare modeller. Till exempel en takfläkt som fungerar med äldre AC-teknik går att uppdatera till en takfläkt av den miljövänligare EC-modellen.
VILPE FLOW -takfläkt och frånluftshuv.

VILPEs Eco Ideal Wireless -system sparar energi och pengar

Det går att spara energi när man gör styrningen av ventilationen automatisk, till exempel med VILPE Eco Ideal Wireless-systemet. Systemets fukt- och koldioxidgivare mäter luftkvaliteten i bostaden och justerar automatiskt takfläktens effekt. Takfläkten går på lägre effekt när man inte använder fastigheten och på högre effekt när flera personer vistas i bostaden.

Veli-Pekka Lahti rekommenderar systemet både till villaägare och bostadsbolag med maskinell frånluftsventilation. Jämfört med komplicerade VVS-system är ECo Ideal ett enklare och mer kostnadseffektivt alternativ – till exempel behöver man inte dra nya rör eftersom de flesta saneringsobjekt redan har rökkanaler eller frånluftskanaler som går upp till taket.

”Med automatik går det att uppnå stora besparingar i ventilationen”, konstaterar Lahti.

Säkerställ frisk luft

Många sparar på värmekostnaderna genom att elda i kakelugn. Då är det viktigt att säkerställa att kakelugnen får tillräckligt med tilluft.

Äldre villor, radhus, flerfamiljshus och fritidsbostäder brukar ofta ha passiv ventilation. Då är det viktigt att säkerställa att frisk luft flödar in på ett kontrollerat sätt genom fönsterventiler eller tilluftsventiler (till exempel VILPE Wive).

Tilluftsventilen VILPE Wive med termostat passar byggnader med passiv ventilation. Under vintern justerar termostaten automatiskt ventilen att släppa in mindre luft.

Om man av energiinbesparingsskäl vill sänka rumstemperaturen finns det trick för att göra det bekvämare.

”Om den friska luften flödar in rakt neråt uppstår drag. Tilluftsventilen ska rikta luftflödet uppåt mot taket. Då ventileras hela rummet utan känsla av drag – det är precis så som Wive fungerar”, säger Veli-Pekka Lahti.

Många sparar på värmekostnaderna genom att elda i kakelugn. Då är det viktigt att säkerställa att kakelugnen får tillräckligt med tilluft. Om det inte finns ett skilt tilluftssystem för kakelugnen, måste tillförseln av tilluft ske via ventilationssystemet.