Radonsanering – så här bekämpar du radon

Radonsanering

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som kan förekomma i inomhusluften och som tränger in i bostäderna från jordmånen under byggnaden. Radon ökar risken för lungcancer och dess förhindrande sker enklast i byggskedet.

Om radonbekämpning inte har beaktats i byggskedet, är det första steget i bekämpningen radonmätning, eftersom vi inte kan uppfatta radon med våra sinnen. Radonmätningarna görs under den kalla årstiden, det vill säga november–april, med hjälp av en radomätningsburk som du beställer hem.

Om mätningarna visar att radonhalten inomhus är för hög, väljs rätt saneringsmetod utifrån golvkonstruktionen/bottenbjälklaget i huset.

Radonsanering i bostäder

Radonsanering: icke ventilerad golvkonstruktion på mark

Radonsanering

För mekanisk radonsanering i hus med icke ventilerad golvkonstruktion på mark kan du använda takfläktarna VILPE ECo 110 eller VILPE ECo 110 FLOW (radonfläkt). På taket installeras takfläkten VILPE ECo 110 eller ECO FLOW 110, som ansluts från bottenbjälklaget till en plastkanal som leds till vindsutrymmet. Sugkanalerna (dräneringsledningarna) under golvkonstruktionen ansluts i sin tur med hjälp av ett avloppsrör.

Radonsanering: ventilerat bottenbjälklag (trossbotten)

Radonsanering

Om ditt hus har ett ventilerat bottenbjälklag, det vill säga trossbotten, uppnås mekanisk radonsanering med takfläktarna VILPE ECo110 eller ECo 110 FLOW. Dessutom behövs VILPE Ross-ventilationsrör som tilluftsrör i bottenbjälklaget. Takfläkten ansluts från bottenbjälklaget till en plastkanal som leds till vindsutrymmet. Med hjälp av Ross-ventilationsrören och takfläkten cirkulerar luften bättre i husets bottenbjälklag och radonet avlägsnas via taket med hjälp av fläkten.

Observera att Ross-ventilationsrör även kan fungera självständigt för att ventilera husets krypgrund. Luftcirkulationen och därmed radonsaneringen är dock effektivast när takfläkten eller ventilationsröret är en del av radonsaneringssystemet.

Du kan även bekämpa radon i ett ventilerat bottenbjälklag genom självdrag. Då installerar du i stället för en takfläkt ett isolerat VILPE-ventilationsrör med hatt på taket. Om du vill kan du mekanisera ett självdragssystem i efterhand, om radonsanering med självdrag inte var tillräckligt effektiv.

Radonfläkt

Radon roof fan // radon fläkt

Med hjälp av en radonfläkt uppnås mekanisk radonsanering i utrymmet. Lämpliga radonfläktar är VILPE-takfläktarna med en kanaldiameter på 110 mm. 

Takfläkten VILPE ECo 110 FLOW passar utrymmen med fastighetsautomationssystem eller där det finns behov av att följa upp varvtalssignalerna (tachopulsen). Du kan styra den med en VILPE ECo-potentiometer eller fastighetsautomationssystemet med en spänning på 0–10 V. Fläkten har en extern säkerhetsbrytare och likströmsmotor (EC).

Takfläkten VILPE ECo 110 i sin tur justeras med en potentiometer inuti regnhatten och den ger ingen information om motorns varvtal. Den specialskyddade motorn har förinställts (3 V) på fabriken. Produkten är utrustad med likströmsmotor (EC).

Observera att radonfläktarna på grund av brandbestämmelser inte lämpar sig för rumsventilation.

Läs mer: