Automaatiota ja varmuutta koulun rakenteiden tuuletukseen

Sensen referenssi, Kruunupyy.
Kruunupyyssä on oltu tyytyväisiä Sense-järjestelmään, joka antaa kaivattua varmuutta rakenteiden kunnosta.

Pohjanmaalla, Kruunupyyn kunnassa sijaitsevan kouluun asennettiin VILPE ECo -huippuimuri sekä VILPE Sense -anturit ja -ohjausyksikkö keväällä 2020. Kiinteistön kattopinta-ala on laaja, ja järjestelmää haluttiin käyttää vain tietyssä osassa kattorakenteita tehostamaan tuuletusta. Kyseinen koulu oli niin sanottu ongelmaton kohde, eli siellä ei tiedetty olevan kosteusvaurioita eikä Sensekään havainnut niitä.

Kruunupyyssä on oltu tyytyväisiä järjestelmään, joka antaa kaivattua varmuutta rakenteiden kunnosta. Järjestelmä seuraa aktiivisesti tuuletusilman kosteus- ja lämpötilatasoja. Näin se rajoittaa liian kostean tai kylmän ulkoilman käyttöä tuuletuksessa. Rakenteita tuuletetaan aina tarpeen mukaan, jotta kosteusvaurioiden syntyä ehkäistään.

Automatiikka säästää aikaa

Kruunupyy, koulu, Sense

Käyttäjät pystyvät seuraamaan pilvipalvelusta kattorakenteiden kosteustasoa. Kruunupyyssä seurantaa ei ole tehty aktiivisesti, eikä se toisaalta ole edes tarpeen: järjestelmä hälyttäisi automaattisesti, jos kosteustasot nousisivat liikaa. Käyttäjä pystyy itse määrittelemään hälytyksen rajan. Tämä on kätevää kunnan kiinteistöstä vastaaville työntekijöille, sillä kiireisinä työpäivinä aikaa ei kulu järjestelmän seurantaan.

Sensen tarpeenmukainen tuuletus auttaa koulun kattorakenteita säilymään hyvässä kunnossa myös jatkossa. Koulurakennusten kuntohan on varsin usein suurennuslasin alla, kun monissa kunnissa oppilaat ja opettajat ovat kärsineet sisäilmaongelmista. Kruunupyyn kunnassa voidaan olla huoletta Sensen tarkkaileman kattorakenteen kunnosta ja toimivuudesta.

Sense-järjestelmä
Sense-järjestelmä tuulettaa rakenteet tarpeen mukaan.

Lue lisää VILPE Sensestä.