Smart tak med automatisk ventilation i skolans takkonstruktion

skolbyggnad Kronoby
I Kronoby är man nöjd med Sensesystemet, som ger pålitlig information om takets kondition.

VILPEs smarta tak-lösning, VILPE Sense, monterades i en skolbyggnad i österbottniska Kronoby, i Finland, för att förbättra ventilationen i konstruktionerna. Taket utrustades med en VILPE ECo takfläkt, VILPE Sense-sensorer med tillhörande kontrollenhet våren 2020. Vad man vet har skolbyggnaden aldrig varit drabbad av fuktproblem, och VILPE Sense-systemet har sedan det monterats heller inte upptäckt några dolda fuktskador.

I Kronoby gillar man VILPE Sense eftersom man då kan försäkra sig om att skolans takkonstruktion mår bra. Systemet övervakar fukt- och temperaturnivåer i utomhusluften och i isoleringen och larmar vid eventuella läckor. VILPE Sense torkar även isoleringen vid behov, till exempel efter regn, och förhindrar fuktskador i konstruktionen.

Det automatiska övervakningssystemet sparar tid

smart tak lösning

Användarna kan när som helst via applikationen följa med fuktnivåerna i takkonstruktionen. I Kronoby följer man inte aktivt med vad som händer i taket, vilket inte heller är nödvändigt. VILPE Sense larmar automatiskt ifall fuktnivåerna skulle bli för höga. Användarna kan också själva ställa in gränsvärden för när man vill att systemet ska larma. Det här är extra behändigt för de som ansvarar för underhållet i fastigheten, eftersom man då inte behöver sätta tid på att manuellt granska takkonstruktionerna.

Behovsstyrd ventilation gör att takkonstruktionerna bibehålls friska och att taket håller länge. Eftersom fuktskador kan leda till mögel-, svamp- och bakterietillväxt kan också inomhusluften drabbas. Speciellt skolbyggnader är ofta under lupp, eftersom det i många kommuner finns elever och skolpersonal som uppger att de mår dåligt av inomhusluften. I Kronoby kommun förlitar man sig nu på att VILPE Sense håller takkonstruktionerna friska. 

smart tak lösning
Den behovsstyrda ventilationen av takkonstruktionen hjälper till att hålla taket i gott skick länge.

Läs mera om VILPE Sense.

Läs mer: