Smart tak med automatisk ventilation i skolans takkonstruktion

I Kronoby är man nöjd med Sensesystemet, som ger pålitlig information om takets kondition.

VILPE Sense installerades i en skolbyggnad i Kronoby, i Österbotten, för att förbättra den strukturella ventilationen. Byggnaden utrustades med VILPE ECo takfläkt, VILPE Sense-sensorer och kontrollenhet våren 2020. Takytan är stor, så systemet används bara för att ventilera en del av taket. Det här är fråga om en byggnad utan tidigare fuktproblem, och inte heller Sensesystemet uppdagade några fuktskador efter installationen.

I Kronoby har man varit nöjda med Sensesystemet eftersom det ger pålitlig information om skolans takkonstruktion och dess kondition. Systemet övervakar aktivt fukt- och temperaturnivåer i utomhusluften som används i ventilationen. På det här sättet begränsar VILPE Sense använingen av för fuktig eller för kall luft i ventilationen. Med andra ord är systemet självreglerande med hjälp av fukt- och temperaturnivåer. Det här möjliggör behovsstyrd ventilation av takkonstruktioner och förhindrar fuktskador.

Det automatiska övervakningssystemet sparar tid

Användarna kan via en molntjänst följa med fuktnivåerna i takkonstruktionen. I Kronoby följer man inte aktivt med datan, vilket inte heller är nödvändigt. VILPE Sense meddelar automatiskt användaren ifall fuktnivåerna blir för höga. Användarna kan också själva sätta gränsvärden för när systemet ska larma dem. Det här gör systemet behändigt för de som ansvarar för fastigheters underhåll och övervakning, eftersom de inte behöver sätta tid på att manuellt granska systemet.

Behovsstyrd ventilation av takkonstruktioner, hjälper till att hålla dem i bra skick långt in i framtiden. Speciellt skolbyggnader är ofta under lupp, eftersom det i många kommuner visat sig att elever och skolpersonal lider av dålig kvalite på inomhusluften. I Kronoby kommun kan man nu förlita sig på att Sense håller takkonstruktionerna under uppsikt. 

Den behovsstyrda ventilationen av takkonstruktionen hjälper till att hålla byggnaden i gott skick långt in i framtiden.

Läs mera om VILPE Sense.