This image has an empty alt attribute; its file name is vilpe-sense-logo-horizontal-rgb.jpg

Älykäs järjestelmä kosteudenhallintaan

Älyä rakenteisiin: rakenteiden tarpeenmukainen tuuletus ja kosteusvaurion ehkäisy

VILPE Sense on älykäs järjestelmä kosteusvaurion ehkäisyyn. Sense ansiosta rakenteiden tuuletus on tarpeenmukainen. Kosteusvaurioiden ehkäisyn lisäksi sama järjestelmä yhdistää myös kosteuden tarkkailun rakenteissa ja eristekerroksessa. Sense kuivaa eristekerroksen tarpeen mukaan esimerkiksi sateen jälkeen tai kosteana syksynä. Se myös etsii ja hälyttää jopa pienimmistä, vaikeasti havaittavista kattovuodoista. Näin kattovuodon korjaus onnistuu ennen kuin siitä kasvaa suuri ja kalliimpi ongelma. VILPE Sense perustuu uusimpaan IoT-tekniikkaan.

Katso VILPE Sensen lanseeraustilaisuus: Tule mukaan kanssamme tuomaan älyratkaisuja kattomarkkinoille

Lue lisää alapohjan suojaamisesta.

Referenssit

maailman älykkäin katto

Älykatto poisti yli 3000 litraa kosteutta vuoden aikana

VILPE Sense tuulettaa Parkanon Listatehtaan rakenteita tarpeenmukaisesti

Automaatiota ja varmuutta koulun rakenteiden tuuletukseen

Sanottua VILPE Sensestä:


”Voin hyvin kuvitella, että VILPE Sense -järjestelmä tulee nopeasti näkymään uusien hankkeiden rakennesuunnitelmissa. Itse pidän tätä suurimpana harppauksena loivien kattojen tuotekehityksessä sitten kumibitumikermien.” Mikko Törvi, MH-Katteen toimitusjohtaja ja Kattoliiton hallituksen puheenjohtaja

”VILPE Sense in my opinion is a very smart solution that helps the building owner and others involved in the project to proactively deal with a very painful roof problem – moisture.” Kristaps Draudins, Managing Director, Controlit Factory SIA

”VILPE Sense tuo paljon kaivattua automaattista valvontaa ja toimintaa katoille. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia tuotteita tulee varmuudella yhä enemmän katoille. Haluamme olla osa tätä muutosta ja edelleen kehittää myös omaa toimintaamme.” Risto Haanpää, liiketoimintajohtaja, LA-Kattohuolto

Oletko kiinnostunut?

Minulla on jo rakennusprojekti

Onko sinulla rakennusprojekti, johon haluaisit VILPE Sensen? Asiantuntijamme auttavat sinua suojaamaan kiinteistösi. Täytä alla oleva PROJEKTILOMAKE, ja me toimitamme sinulle laskelmat tarvittavista tuotteista ja kustannuksista kolmen työpäivän kuluessa.

Haluan tietää lisää VILPE Sensestä

Täytä alapuolinen lomake, ja me otamme sinuun pian yhteyttä.

Mitä VILPE Sense tekee?

VILPE Sense mittaa kattorakenteiden tai alapohjan lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Tämän ansiosta mahdolliset vauriot tai vuodot voidaan huomata heti niiden ilmaantuessa ja kosteusvaurion ehkäisy onnistuu. Mitä nopeammin piilevät vauriot havaitaan, sitä nopeampaa ja halvempaa niiden korjaaminen on.

Lisäksi järjestelmä reagoi kosteustason nousemiseen lisäämällä rakenteiden tai eristekerroksen tuuletusta. Kun kosteus poistetaan nopeasti rakenteista, suuremmat vahingot vältetään.

Alipainetuuletin huippuimuri. Kattorakenteiden kosteusvaurion ehkäisy.

VILPE Sense -järjestelmän edut

 • Terve eristekerros. Eristekerrokset ja rakenteet tuulettuvat automaattisesti esimerkiksi sateen jälkeen tai kostean syksyn aikana. Kun eristekerros ja rakenteet pysyvät mahdollisimman kuivana, ehkäisee se merkittävästi home- tai sienikasvuston muodostumista rakenteissa.
 • Eristekerros toimii paremmin. Kosteus eristekerroksessa huonontaa merkittävästi sen kykyä eristää lämpöä. Tämä lisää rakennuksen energiankulutusta.
 • Ehkäisee kosteusvaurioiden syntyä rakennusaikana. Rakenteita on hankala suojella rakentamisen aikana ja siksi ne ovat alttiina kosteudelle. Jos rakenteisiin on jäänyt kosteutta rakennusaikana, Sense kuivaa sen.
 • Nostaa kiinteistön jälleenmyyntiarvoa. Myyntitilanteessa voit todistaa kiinteistön kunnon luotettavalla datalla. Myös hankalia yläpohjan tarkistuksia voi vähentää.
 • Nopea korjaaminen pienentää vahinkoja. Kun mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa, yllättävien ja kalliiden remonttien tarve vähenee tai poistuu jopa kokonaan.
 • Vahinkojen paikantaminen. Voit kohdistaa korjaukset heti oikeaan kohtaan. Näin ne ovat edullisempia ja nopeampia toteuttaa.
 • Parempi arvio korjauksille. Kun osaat arvioida korjattavan kohdan sijainnin, korjaukset on helpompi arvioida etukäteen. Ne voidaan myös toteuttaa systemaattisesti. Rakenteiden tutkimuksia tai korjauksia ei tarvitse tehdä pelkkien arveluiden perusteella – päätösten tueksi on tarjolla puolueetonta, mitattavaa dataa.

Näin VILPE Sense toimii

VILPE Sensen peruspakettiin kuuluu kaksi anturia ja ohjausyksikkö, jotka on yhdistetty energiatehokkaaseen ECo-huippuimuriin. Yksi anturi mittaa lämpötilaa ja suhteellista kosteutta eristekerroksessa tai rakenteissa. Toinen anturi mittaa samoja lukemia ulkoilmasta. Järjestelmä voidaan asentaa alipainetuulettimiin, joten rakenteet säilyvät ehjinä. Data lähetetään ohjausyksikköön ja se päätyy VILPEn pilvipalveluun analysoitavaksi. Jos järjestelmä havaitsee liikaa kosteutta eristekerroksessa tai rakenteissa, huippuimuri alkaa automaattisesti toimia tehokkaammin, kunnes rakenteet kuivuvat.

Kattovuoto.

1. Vesikatteessa on pieni vaurio, josta sadevesi pääsee vuotamaan rakenteisiin. Vuoto on niin pieni, että sitä ei havaita.

Alipainetuulettimeen asennetaan VILPE ECo -huippuimuri ja Sensen ohjausyksikkö ja anturit.

2. Kattorakenteen alipainetuulettimeen asennetaan VILPE ECo -huippuimuri, ohjausyksikkö ja kaksi anturia, jotka mittaavat ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Yksi anturi asennetaan katolle ulkoilmaan ja toinen yläpohjan rakenteisiin. Alapohjan tuuletuksessa anturi asennetaan alapohjaan.

Ylimääräinen kosteus poistuu, kun huippuimuri säätyy optimaaliselle tasolle. Kosteusvaurion ehkäisy onnistuu.

3. Anturi havaitsee kosteustason nousseen rakenteissa. Tieto siitä välittyy langattomien anturien avulla ohjausyksikölle, joka säätää huippuimuria.

Huippuimuri säätyy optimaaliselle puhallustasolle, jotta ylimääräinen kosteus poistuu rakenteista. Kun ylimääräinen kosteus on poistettu, palaa huippuimuri taas normaalille puhallustasolle.

VILPE Sense datan tallentuminen pilvipalveluun.

4. Antureiden data tallentuu pilvipalveluun käyttäjän nähtäville. Pilvipalvelun tietojen perusteella voidaan päätellä, että katolla on mahdollisesti vuoto.

Kun vaurio havaitaan ja korjataan ajoissa, vältetään mittavat ja kalliit korjaukset, joita muuten jouduttaisiin tekemään.

Mikä vaikuttaa kosteuden kertymiseen rakenteisiin?

Rakenteiden kosteus ei johdu ainoastaan kattovuodoista. Kosteuden kertymiseen vaikuttavat:

 • Kylmä sää. Kosteutta kertyy rakenteisiin selvästi enemmän, jos eristekerros viilenee.
 • Ilmavuodot. On erittäin tärkeää tukkia ilmavuodot rakennuksesta. Näin varmistetaan, että lämmin ja kostea ilma ei päädy eristekerrokseen ja nosta sen kosteustasoa.
 • Tuuletusvälien pituus. Mitä pidempi tuuletusväli on, sitä helpommin kosteus kertyy eristekerrokseen tai -materiaaleihin.
 • Maasta nouseva kosteus. Jos alapohja ei pääse kuivumaan, kosteus voi tunkeutua alapohjan rakenteisiin ja aiheuttaa ajan myötä vaurioita, kuten halkeamia ja hometta.

Monia näistä asioista on vaikea välttää. Sen takia aktiivista kosteudenhallintaa tarvitaan pitämään rakenteet kuivina ja terveinä. VILPE Sense on automaattinen ja tarpeenmukainen järjestelmä, joka kuivattaa rakenteet aina tarpeen mukaan.

Sense-järjestelmä poistaa kosteutta tehokkaammin kuin painovoimainen ilmankierto

Järjestelmän testivaiheessa VILPE Sensen tehokkuutta verrattiin painovoimaiseen ilmankiertoon (alipainetuulettimilla). Kaavio kuvaa rakennukseen kertyneen kosteuden poistamista yhden kuukauden ajalta.

Tulokset osoittavat, että VILPE Sense -järjestelmä poistaa enemmän kosteutta (18 335 g = noin 18 litraa) kuin painovoimainen ilmankierto (3 075 g = noin 3 litraa). Kuvaajissa on huomioitu myös tuuletusilman mukana tiloihin tuleva kosteus. Huomioithan, että tulokset todennäköisesti vaihtelevat riippuen rakennuksesta ja olosuhteista.

Kosteuskertymä yhden kuukauden ajalta.

Sense-järjestelmän avulla kosteutta poistuu enemmän verrattuna painovoimaiseen ilmankiertoon. (Sense poistaa kosteutta 18 335 g eli noin 18 litraa, painovoimainen ilmankierto 3 075 g eli noin 3 litraa).

Sense päiväkohtaiset erot
VILPE Sense -järjestelmä verrattuna painovoimaiseen ilmankiertoon (alipainetuulettimet). Kaavio kuvaa rakennuksesta päivittäen poistettua kosteutta yhden kuukauden ajalta.
sense taulukko
VILPE Sense -järjestelmä verrattuna painovoimaiseen ilmankiertoon (alipainetuulettimet).
Kaavio kuvaa rakennuksesta poistettua kosteutta kuukauden ajalta (edellisen päivän lukemaan lisätään tai vähennetään seuraavan päivän lukema).

Kosteustason vertailu sateen jälkeen kolmessa rakennuksessa

Kuvaajassa on absoluuttinen kosteustaso kolmessa erillisessä rakennuksessa. Siitä huomaa, että rakennus nro yhden absoluuttinen kosteustaso on korkeampi verrattuna rakennuksiin nro 2 ja 3. Tämä tulos viittaa siihen, että rakennus nro yhden kattorakenteissa saattaa olla vuoto.  

Kuvaajissa on huomioitu myös tuuletusilman mukana tiloihin tuleva kosteus.

Huom. Nämä taulukot ovat VILPEn tekemiä, ja ne perustuvat Sensestä saatavaan dataan sekä sademäärätilastoihin.

Sense rakennusten vertailu

VILPEn varasto- ja toimitilat Puolassa, yläpohja

sense yläpohja
Oranssi käyrä kuvaa, paljonko kosteutta on laskettu poistuvan kattorakenteista, mikäli katolla olisi alipainetuulettimet.

Sininen käyrä kuvaa, paljonko kosteutta on laskettu poistuvan kattorakenteista, kun käytössä on tarpeen mukaan ohjattu huippuimuri.

VILPE Sense -järjestelmä sopii myös alapohjan kosteudenhallintaan

Mitkä asiat aiheuttavat kosteusvaurioita alapohjassa?

Alapohja on altis kosteusongelmille ja syitä voi olla useita. Kosteus nousee luonnollisesti maanpinnasta, ja jos alapohja ei pääse kuivumaan, kosteus voi tunkeutua alapohjan rakenteisiin ja aiheuttaa ajan myötä vaurioita. Tämä on erityisen ongelmallista talvella, jolloin vesi voi jäätyä rakenteisiin ja aiheuttaa halkeamia. Lisäksi kosteus tarjoaa hyvät olosuhteet homeen ja sienikasvuston muodostumiselle, mikä pitkällä aikavälillä tuhoaa alapohjan rakenteita. Alapohja on erityisen vaikeasti remontoitava alue ja valitettavasti useimmat vakuutukset korvaavat ainoastaan äkilliset ja odottamattomat vahingot, kuten putken rikkoutumisen. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että alapohjassa on riittävästi korvausilmaa.

Käyttöliittymä

Kosteusvaurion ehkäisy ja rakenteiden tuuletus VILPE Sensen avulla.

VILPE Sense tarjoaa arvokasta dataa rakenteiden kosteustasosta. Antureiden tieto tallentuu pilvipalveluun. Sieltä käyttäjä näkee lämpötilan, suhteellisen kosteuden, absoluuttisen kosteuden, homeindeksin ja puhallinmoottorin pyörimisnopeuden.

Dataa voi seurata yhdestä tai useammasta kohteesta. Pääkäyttäjä voi myös helposti jakaa linkin dataan, jolloin esimerkiksi kerrostalon asukkaat tai julkisen rakennukset käyttäjät näkevät rakenteiden kosteustason. Käyttöliittymä toimii sekä PC:llä, puhelimella että tabletilla.

VILPE Sense -järjestelmä toimii LoRaWAN-verkossa (Long Range Wide Area Network). Langattoman verkon ansiosta informaatio välittyy turvallisesti ja tehokkaasti antureista ohjausyksikköön ja pilvipalveluun. Verkon kattavuus on erittäin hyvä Suomessa ja Euroopassa.

Katon kunnon seuraaminen.

Onko sinulla rakennusprojekti, johon haluaisit VILPE Sensen? Asiantuntijamme auttavat sinua suojaamaan kiinteistösi. Täytä alla oleva informaatiolomake projektista, ja me toimitamme sinulle laskelmat tarvittavista tuotteista ja kustannuksista kolmen työpäivän kuluessa.

Haluatko lisätietoa?

Täytä alapuolinen lomake, ja me otamme sinuun pian yhteyttä

Kokemuksia VILPE Sensestä

VILPE Sensen ansiosta vika havaittiin ja korjattiin

VILPE Senseä käytettiin erään julkisen toimijan rakennuksissa. Järjestelmä asennettiin kolmeen eri rakennukseen, jolloin myös datan vertailu oli helpompaa. Vertailussa huomattiin, että yhden rakennuksen absoluuttinen kosteus sadesäällä oli suurempi kuin kahdessa muussa rakennuksessa.

Tästä voitiin päätellä, että kattorakenteissa oli vika, jonka takia rakenteisiin pääsi kosteutta. Vuoto paikallistettiin ja korjattiin. Korjauksen jälkeen myös tämän rakennuksen absoluuttinen kosteus pysyi samalla tasolla kuin muidenkin rakennusten.

”Sensen ansiosta rakenteet ovat pysyneet kuivempina”

VILPEn pääkonttori ja tehdas Mustasaaressa oli luonnollinen paikka asentaa VILPE Sense -järjestelmä. Tasakatolle asennettiin huippuimuri, ohjausyksikkö ja kaksi anturia. Heti ensimmäisen vuoden aikana tuotepäällikkö Janne Vedenjuoksu vakuuttui järjestelmän toiminnasta.

”Järjestelmä toimii niin kuin pitää. Sen ansiosta rakenteiden kosteustaso on matala ulkoilmaan verrattuna”, Vedenjuoksu sanoo.

Mitä isompi kattopinta-ala on, sitä hankalampi piilevät ongelmat rakenteiden tuuletuksessa on havaita. Rakenteiden tuuletus paranikin huomattavasti järjestelmän ansiosta.

”Meille on tärkeä tietää, että kattorakenteet pysyvät kunnossa nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmä tehostaa jo olemassa olevaa alipainetuuletusta. Vaikka tehtaan katolla ei havaittu ongelmia, voimme Sensen ansiosta olla luottavaisin mielin katon kunnon suhteen”, Vedenjuoksu kertoo.

Kosteustason vertailu sateen jälkeen kolmessa rakennuksessa

Sense rakennusten vertailu
Kaaviosta näkee, miten rakennus nro 1:n absoluuttinen kosteus on korkeampi sateen jälkeen verrattuna rakennuksiin nro 2 ja 3. Siitä voitiin päätellä, että rakennuksen nro 1 kattorakenteissa oli todennäköisesti vuoto.

Kuvaajissa on huomioitu myös tuuletusilman mukana tiloihin tuleva kosteus.

Huom. Oheinen taulukko on VILPEn tekemä, ja se perustuu Sensestä saatavaan dataan sekä sademäärätilastoihin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miksi VILPE Sense -järjestelmä kannattaa valita tavanomaisen alipainetuuletuksen sijaan?

VILPE Sense -järjestelmää parantaa painovoimaista, alipaineeseen perustuvaa ilmakiertoa rakenteissa. Se sekä hälyttää rakenteiden lisääntyneestä kosteudesta että kuivattaa sitä. Järjestelmän avulla rakenteiden tuuletusta voidaan parantaa, säädellä ja seurata. Datan avulla on mahdollista havaita myös piilevät kattovuodot.

Jos rakennuksen katto on vedenpitävä, niin onko Sense-järjestelmästä hyötyä?

Sense-järjestelmä on enemmän kuin kattovuotojen häly­tysjärjestelmä, sillä se on tarkoitettu kosteuden poista­miseen rakenteista. Rakenteisiin kertyy kosteutta läm­pötila- ja kosteusvaihteluiden takia, ja Sense-järjestelmä havaitsee ja poistaa kosteuden.

Järjestelmästä saatavan datan perusteella voi myös havaita mahdolliset vuodot tarkkailemalla, miten nopeasti kosteus poistuu rakenteista. Ihanteellisin vertailutilanne on, jos yhdellä katolla on useita Sense-järjestelmiä, Sense on asennettu vierekkäisiin rakennuksiin tai samassa kiin­teistössä on useampi anturi.

Mihin huippuimuria tarvitaan?

Huippuimuria tarvitaan pitämään eristekerros/rakenteet kuivina. Mitä kuivemmat eristeet ovat, sitä parempi on niiden eristävyys. Kuivat rakenteet ehkäisevät home- ja sienikasvus­tojen syntyä. Kun huippuimuri kuivattaa rakenteet, ne pysyvät kunnossa mahdollisimman pitkään.

Paljonko huippuimuri kuluttaa sähköä? Onko Sense energia­tehokas?

Sensen ohjausyksikkö asennetaan energiatehokkaaseen VILPE EC-huippuimuriin. Ohjausyksikkö säätää huippuimurin toimintaa tarpeen mukaan, joten huippuimuri ei kuluta ylimää­räistä energiaa. Pääosin puhallin pyörii hyvin maltillisesti. Sen kulutus on keskimäärin 5–10 W eli nykyaikaisen led-lampun verran. Vuodessa yhden huippuimurin käyttämän sähköener­gian kustannus on vain 10–15 euroa.

Miten rakenteet saavat tarpeeksi korvausilmaa huippuimurin toimintaa varten?

Kun huippuimuri kuivattaa rakenteita, korvausilma saadaan siihen tarkoitetuista rakenteiden tuloilmakanavista. Näitä ovat esimerkiksi tavanomaiseen alipainetuuletukseen käytettävät tuloilmakanavat. Sense-järjestelmään kytketty huippuimuri hyödyntää siis olemassa olevia rakenteita, kuten alapohjan tuuletusluukkuja tai yläpohjan tuloilma-aukkoja.

Miten ilma kiertää järjestelmässä ja miten puhallin vaikuttaa tähän?

VILPE Sense -järjestelmä ei pysäytä ilman luonnollista kiertoa vaan parantaa sitä. Kun huippuimuri käy pienimmällä nope­udella, ilmankierto vastaa alipaineista kiertoa. Kosteustason noustessa huippuimurin pyörimisnopeus kasvaa. Huippuimuri on päällä aina, paitsi jos on -7 °C pakkasta tai kylmempää. Silloin huippuimuri pysähtyy, sillä rakenteita ei haluta viilentää.

Kuinka ohjausyksikkö analysoi, miten huippuimuria säädetään? Miten tämä onnistuu ilman manuaalista työtä?

VILPE Sensen ohjausyksikkö säätää huippuimuria algorit­min perusteella. Säätöihin vaikuttavat ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Huippuimurille on määritetty tietyt raja-arvot, joita ei saa ylittää tai alittaa. Esimerkiksi pakkasella ilmankiertoa rajataan.

Algoritmi ohjaa huippuimurin toimintaa niin, että rakenteet säilyvät hyväkuntoisina. Se on ohjelmoitu pitämään tuulettuva tila mahdollisimman kuivana. Rakenteisiin pyritään tuomaan nimenomaan kuivaa ilmaa. Jos tuuletukseen käytettävän ilman kosteustaso nousee liikaa, minimoidaan sen käyttö tuuletuk­sessa vähentämällä ilmavirtausta.

Miten huippuimuri käytännössä säätyy?

Sateella ulkoilman kosteustaso on korkea, ja silloin puhaltimen kierto on minimissä. Kun sade lakkaa ja ilma on kuivempaa, huippuimurin pyörimisnopeus kasvaa. Tarpeen mukaan toimi­va järjestelmä pitää rakenteiden ilmanvaihdon optimaalisena, sillä huippuimurin avulla rakenteista poistuu keskimäärin kuusi kertaa enemmän kosteutta.

Miten pitkäikäinen VILPE Sense
-järjestelmä on?

Järjestelmä itsessään pysyy toimintakunnossa vuosikym­meniä. Antureiden käyttöikä puolestaan on 10–15 vuot­ta. Anturi toimii niin pitkään, kunnes paristo on kulunut loppuun. Sen jälkeen anturi uusitaan. Eristettävyyden takia paristoa ei pysty vaihtamaan.

Hälyttääkö anturi, jos se menee rikki?

Mikäli anturi sattuisi rikkoutumaan tai paristosta loppuu virta, asian näkee Sensen käyttöliittymästä. Kun anturi toimii, se näkyy vihreänä käyttöliittymässä. Harmaa väri puolestaan kertoo, jos anturiin on tullut vika.

Miten järjestelmä pitää mitoittaa? Miten ison pinta-alan yksi huippuimuri kattaa?

Yksi huippuimuri kattaa 200 m2:n alueen. Tämä kuitenkin riippuu paljon rakennuksen rakenteesta, ilmanvaihdosta ja monista muista asioista. Konsultoi aina rakenteiden tuuletuksen ammattilaista ennen järjestelmän asentamista.

Miten laajan alueen Sensen anturit kattavat?

Yksi anturi rakenteissa riittää valvomaan yhden huippuimurin alaa.

Miten järjestelmää ohjataan, jos antureita on useampia?

Huippuimurin ohjaukseen tarvitaan vähintään kaksi antu­ria: yksi ulos ja toinen rakenteisiin. Kahden anturin datan avulla ohjausyksikkö säätää huippuimuria. Rakenteisiin voi halutessaan asentaa useampia antureita, jos dataa ha­lutaan kerätä laajemmin tai tarkemmin. Jos rakenteissa on useita antureita, voi ohjausyksikön säätöön valita minkä tahansa niistä.

Miten nopeasti järjestelmä toimii asennuksen jälkeen?

Data alkaa näkyä käyttöliittymässä noin seitsemän tunnin kuluttua käyttöönotosta. Tämä johtuu ohjausyksikön kon­densaattorin latautumisesta.

Käytännössä voit kuitenkin huomata, että järjestelmä toimii ja kytkennät ovat oikein, kun huippuimuri alkaa toimia heti. Ainoastaan datan näkemiseen käyttöliittymässä kuluu aikaisemmin mainittu aika.

Mikä on takuu?

Järjestelmällä on kahden vuoden takuu.

Mitä tehdään rakennuksen omistajan vaihtuessa?

Pääkäyttäjä pystyy itse poistamaan käyttöoikeutensa laitteen asetuksista, jolloin laite on uuden pääkäyttäjän rekisteröitävissä. Uuden pääkäyttäjän on luotava itselleen käyttäjätunnukset viimeistään tässä vaiheessa.

Mikäli vanhaa pääkäyttäjää ei tiedetä, laitteen vapautusta ja käyttöoikeuksien poistoa voidaan pyytää häneltä oh­jausyksikön sarjanumeron avulla. Silloin pääkäyttäjä saa sähköpostiinsa siirtopyynnön.

Jos käyttöoikeuksien vaihtaminen ei onnistu tätä kautta, laitteen omistajuus ja käyttöoikeudet voidaan vapaut­taa uudelleen rekisteröitäväksi VILPEn asiakaspalvelun kautta.

Sensen suunnitteluohje (pdf)

Oletko kiinnostunut?

Minulla on jo rakennusprojekti

Onko sinulla rakennusprojekti, johon haluaisit VILPE Sensen? Asiantuntijamme auttavat sinua suojaamaan kiinteistösi. Täytä alla oleva informaatiolomake projektista, ja me toimitamme sinulle laskelmat tarvittavista tuotteista ja kustannuksista kolmen työpäivän kuluessa.

Haluan lisätietoja

Täytä alapuolinen lomake, ja me otamme sinuun pian yhteyttä.