Vähähiilisellä rakentamisella kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa

Suomen hallitus pyrkii toimimaan tavalla, jonka seurauksena Suomi on hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymiseksi on olennaista yrittää pienentää myös rakennusteollisuuden hiilijalanjälkeä, sillä tällä hetkellä rakentaminen tuottaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonepäästöistä.

Kaikkien toimialojen yhteistyötä ja panostusta tarvitaan, minkä vuoksi myös me VILPEllä teemme investointeja, jotta tavoitteet kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa saavutetaan. Ympäristöministeriön tavoitteena on ohjata rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

Hiilineutraalista rakentamisesta ei voida Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorisen mukaan ainakaan vielä puhua, sillä tällä hetkellä päästöjen kompensointi ja toisaalta hiilinielujen määrittäminen on vielä epämääräistä. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että tuotetaan ilmakehään vain sen verran päästöjä, mitä hiilinielut pystyvät poistamaan ilmakehästä. Vähähiilinen rakentaminen on sen sijaan enemmänkin kuin mahdollista ja siihen kaikkien rakennusteollisuuden toimialojen tulisikin pyrkiä.

Vähähiilinen rakentaminen tarkoittaa ympäristöystävällisempää rakentamisen muotoa, jossa rakennuksen hiilijalanjälki on mahdollisimman alhainen.

Oleellista on kuitenkin samalla varmistaa elinkaarilaadun eli eri teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien säilyminen.

”Vähähiilisellä rakentamisella pyritään kestävään rakentamiseen eli siitä aiheutuvien päästöjen hallittuun vähentämiseen. On olennaista minimoida rakennusmateriaaleista ja -tuotteista aiheutuvia päästöjä ilman että kuitenkaan heikennetään rakennusten ja rakenteiden ominaisuuksia, jotta isoilta korjaustöiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa”, sanoo Pekka Vuorinen.

Hän korostaa myös, että on tärkeää keskittyä rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, materiaalien ja tuotteiden kierrätykseen sekä uusiokäyttöön.

Mitä rakennusteollisuuden toimijat voivat tehdä?

Vuorinen painottaa, että rakentamisessa on otettava huomioon rakennuksien pitkäikäisyys, joka on saavutettavissa laadukkailla ja kestävillä rakennusmateriaaleilla. Muovi on rakennusteollisuudessa tärkeä materiaali sen pitkäikäisyyden ja lämmöneristyskykynsä vuoksi. Suurin osa VILPEn tuotteista valmistetaan polypropeenista, ja tämä valmistusmateriaali mahdollistaakin tuotteidemme pitkäikäisyyden. Käyttämämme muovi kestää aktiivisessa käytössä jopa 30 vuotta ja on kierrätettävää ja kemiallisesti neutraalia.

Ekologista rakentamista tukee se, ettei tarvitse jatkuvasti rakentaa uuttaa vanhan tilalle.

Vuorinen kertoo, että päästövähennyspotentiaalia löytyy etenkin materiaalien kuljetuksen, kierrätyksen ja uusiokäytön suhteen. Sementti on tällä hetkellä rakentamisen isoin päästölähde, mutta EU:n päästökaupan ansiosta siitä aiheutuvat päästöt tulevat myös pienenemään huomattavasti.

”VILPEllä pyrimme vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen toimintaan, joka heijastuu myös yrityksemme arvoihin. Ekologisuus ohjaa vahvasti tuotekehitystämme, kun tavoitteenamme on jatkuvasti luoda aikaisempaa energiatehokkaampia ratkaisuja. Tuotteidemme ympäristöystävällisyyden parantamisen lisäksi olemme myös investoineet pääkonttorimme energiatehokkuuteen aurinkopaneelien, led-valaistuksen, maalämmön ja ylimääräisen tuotantomateriaalin uusiokäytöllä”, kertoo VILPEn toimitusjohtaja Tuomas Saikkonen.

Tuotteidemme ympäristöystävällisyyden parantamisen lisäksi olemme myös investoineet pääkonttorimme energiatehokkuuteen aurinkopaneelien, led-valaistuksen, maalämmön ja ylimääräisen tuotantomateriaalin uusiokäytöllä.

Rakennusteollisuuden tulevaisuuden näkymät

Vuorinen kertoo Suomen rakennusteollisuuden menevän vähähiilisyydessä koko ajan oikeaan suuntaan ja nykytilanteen näyttävän hyvältä. Ihmiset kiinnittävät enemmän huomiota talojensa energiamuotoon ja sen energiatehokkuuteen. Ilmaston lämpenemisen myötä ilmasto muuttuu nopeasti ja rakennusten lämpökuorma tulee olemaan suurempi eli se täytyy ottaa huomioon rakennuksia suunniteltaessa. Lämpökuorma asettaa uusia vaatimuksia rakenteille ja niiden toimivuuden tarkastelulle.

”Rakentaminen on monen toimijan muodostama ketju ja täytyy olla hyvä ymmärrys mistä kukin voi vastata ja mitä tehdä vähähiilisyyden eteen”, sanoo Pekka Vuorinen. Tarvitaan siis kaikkia rakennusalan toimijoita kulkemaan yhteistä päämäärää kohti. Yhteisillä vastuullisilla toimilla voimme pienentää rakentamisesta aiheutuvia päästöjä ja auttaa Suomea saavuttamaan tavoitteensa olla hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä.