Så kan byggbranschen gå från klimatbov till klimatsmart aktör

Enligt beräkningar står byggbranschen för ungefär en tredjedel av de totala koldioxidutsläppen. Därför är det ur miljösynpunkt avgörande att hitta lösningar för att bygga hållbarare. I Finland satsar man hårt på att minska byggbranschens koldioxidavtryck. Projektet är ett led i Finlands regerings mål att göra landet koldioxidneutralt före 2035. VILPE följer projektet noga och vidtar konkreta åtgärder för klimatsmarta bygglösningar.

Pekka Vuorinen, miljö- och energidirektör för Finlands byggindustri (Rakennusteollisuus RTT ry), jobbar med att hitta lösningar för hur byggbranschen ska kunna minska sina koldioxidutsläpp. I debatten används ofta begreppet koldioxidneutralitet, vilket ofta definieras som en balans mellan de koldioxidutsläpp som man orsakar och de kolsänkor som slukar koldioxid. Enligt Vuorinen är begreppet koldioxidneutralt byggande ändå missvisande, eftersom det för tillfället inte finns en konsensus kring dels hur man kan kompensera utsläpp och vad som egentligen kan räknas som en kolsänka. Vuorinen talar hellre om lågkolhaltigt byggande, som enligt honom är genomförbart för alla sektorer inom byggbranschen. 

Med lågkolhaltigt byggande menas ett miljövänligare sätt att bygga där byggnadens koldioxidavtryck är så lågt som möjligt.

Samtidigt är det ändå viktigt att säkerställa att de produkter och material som används för att bygga håller så länge som möjligt och att man inte kompromissar med de olika tekniska och funktionella egenskaperna.

”Lågkolhaltigt byggande innebär att man strävar efter hållbarhet när man bygger, det vill säga att man på ett kontrollerbart sätt minskar på utsläppen. Det är viktigt att minimera utsläpp som orsakas av byggmaterial och -produkter, utan att man för den skull försämrar byggnaders och konstruktionernas kvalitet. På det här viset undviker man större reparationer i framtiden”, säger Pekka Vuorinen. 

Han framhäver även vikten av att fokusera på att förbättra byggnaders energieffektivitet, återvinning och återanvändning av material och produkter.

Vad kan aktörerna inom byggbranschen göra?

Vuorinen betonar att ett viktigt led i att bygga klimatsmart är att öka byggnadens livslängd, eftersom det minskar på behovet att bygg nytt.

Det här kan man göra genom att använda högkvalitativa och hållbara byggnadsmaterial. 

Plast är ett viktigt material i byggbranschen eftersom livslängden är lång och materialet har en bra värmeisoleringsförmåga. De flesta av VILPEs produkter är tillverkade av polypropen, vilket ökar produkternas livslängd. Plasten vi använder håller upp till 30 år i aktiv användning, går att återvinna och är kemiskt neutralt. 

Enligt Vuorinen finns det även mycket att göra när det gäller transporter, återvinning och återanvändning av material. För tillfället är cement byggbranschens största utsläppsbov. Vuorinen tror att EU:s utsläppshandel kommer att minska de här utsläppen i framtiden.

”På VILPE strävar vi efter att bedriva vår verksamhet så ansvarsfullt och miljövänligt som möjligt. De här värderingarna är en central aspekt i företagets strategi. Energisnåla lösningar är ett viktigt mål i vår produktutveckling. Förutom miljövänligare produkter har vi även investerat i energisnåla lösningar i fabriken och huvudkontoret, till exempel solpaneler, LED-belysning, jordvärme och återanvändning av spillmaterial”, säger VILPEs verkställande direktör Tuomas Saikkonen.


På VILPE strävar vi efter att bedriva vår verksamhet så ansvarsfullt och miljövänligt som möjligt.

Framtidsutsikterna för byggbranschen som klimatsmart aktör

Vuorinen berättar att byggbranschen är på god väg att ställa om till lägre koldioxidutsläpp. Kunderna värdesätter energisnålare lösningar och miljövänligare energilösningar. Han betonar även att klimatförändringarna i sig måste beaktas när man planerar nya byggnader, eftersom ett varmare klimat ställer nya krav på konstruktionerna.

”När man bygger är man del av en aktörskedja. Därför måste det finnas en god förståelse för vad varje aktör kan göra och behöver göra för att branschen ska kunna sänka sina koldioxidutsläpp”, säger Pekka Vuorinen.

Av den orsaken måste alla aktörer inom byggbranschen jobba mot samma mål. När alla vidtar åtgärder och tar sitt ansvar kan vi också minska byggbranschens utsläpp.

Läs mer: