Tuotekehityksessä monien alojen osaaminen yhdistyy

Yksi VILPEn menestyksen kulmakivistä on innovatiivinen tuotekehitys, johon on panostettu yrityksen koko yli 45-vuotisen historian ajan. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti näkee, että tuotekehityksen tavoitteena on viedä rakennusalaa eteenpäin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Veli-Pekka Lahdella on yli 10 vuoden kokemus VILPEn tuotekehityksestä. Hän toteaa, että tuotekehitys on muuttunut vuosien varrella paljon, mutta edelleen ydintekeminen on ideointia. Sen sijaan toiminnot ideoinnin ympärillä ovat muuttuneet.

”Tekemisestä on tullut järjestelmällisempää ja sitä on kehitetty jatkuvasti. On otettu käyttöön erilaisia järjestelmiä, kuten laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. Koko ajan puhutaan strategisemmin, ja muita osastoja on sitoutettu tiukemmin tuotekehityksen kylkeen. Olemme menneet mielestäni positiivisempaan suuntaan, ja toki valmistakin on saatu”, Lahti kuvaa muutosta.

Tiimissä 12 eri alan ammattilaista

Tuotekehityshenki on näkynyt VILPEn toiminnassa yrityksen perustamisvuodesta 1975 saakka. Tuotekehitys aloitettiin käytännön kokemusten perusteella olemassa olevista tuotteista, joiden tilalle haluttiin kehittää parempia ratkaisuja. Ensimmäisiä VILPEn tuotteita olivat kiinnikkeet, tiivistyslaipat ja alipainetuulettimet tasakatoille.

Vuonna 1984 tuotekehitys sai lisää tuulta purjeisiin, kun yrityksen tehdas valmistui ja oma tuotanto käynnistyi. Vuosien varrella tuoterepertuaari on laajentunut tasakatoilta jyrkille katoille sekä seiniin.

Myös tiimi tuotekehityksen ympärillä on kasvanut. 90-luvun alusta 2000-luvun alkuun uusia ratkaisuja kehitettiin kahden ihmisen voimin. Nykyään tuotekehityksessä työskentelee täysipäiväisesti 12 monen eri alan ammattilaista.

”Haasteena on, kun toimimme rakennusalalla, vedeneristysalalla, katto- ja seinärakenteissa sekä ilmanvaihtoalalla – kaikki nämä vaativat erityyppisiä tekijöitä. Myös tuotteillemme on hyvin vaihtelevia tavoitteita ja haasteita. Pyrimmekin löytämään mahdollisimman paljon tietotaitoa: Tiimissämme on rakennusalan, sähköalan, LVI-puolen, teknisen tuotannon, muottivalmistuksen ja muovialan osaamista. Olemme yksi harvoista yrityksistä, joka pystyy näitä kaikkia yhdistämään. Meillä on hyvä ja idearikas porukka”, Veli-Pekka Lahti luonnehtii.

Keskiössä asiakkaiden tarpeet

VILPEn tuotekehitys perustuu ajatukseen, että jokin loppukäyttäjän haaste tai ongelma ratkaistaan uudella tuotteella. Siksi yhteistyö asiakkaiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta tuotteet vastaavat sitä, mitä on pyydetty. Tuotekehityksessä tarvitaan laaja-alaisesti myös asiakkaiden osaamista.

”Joskus tuotekehitys on sitä, että havaitsemme jonkin puutteen markkinoilla tai riskipaikan rakennuksessa. Silloin kehitämme kokonaan uuden tuotteen. Tästä esimerkkinä on VILPE Sense, joka on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen ja opettavainen projekti”, Veli-Pekka Lahti kertoo.

Vuosien varrella VILPE on tuonut markkinoille lukuisia uusia ratkaisuja, ja lisäksi olemassa oleviin tuotteisiin on tehty parannuksia. Lahden mieleen on jäänyt erityisesti VILPE FLOW, jonka myötä tuotannossa otettiin käyttöön uudenlaisia työkaluja ja valmistusmenetelmiä. Myös erilaiset asiakasprojektit ovat olleet hänen mielestään kiinnostavia: asiakasyhteistyön yksi tulos on esimerkiksi VILPE Scoop -ilmanvaihdon poisto, joka kehitettiin Keski-Euroopan markkinoille sopivaksi.

Lahden mukaan tuotekehitys on menossa yhä enemmän älykkäälle puolelle ja esimerkiksi seinätuotteisiin. Tulevaisuuden painopisteenä on erityisesti tuotekehityksen kehittäminen. Lahti myös toivoo, että jatkossa haasteita ratkaistaan entistä tiiviimmin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

”Asiakasprojektit ovat äärimmäisen hienoja ja palkitsevia. Siinä hyötyvät kaikki, kun sekä asiakas että me saamme jotain. Näin pystymme yhdessä viemään alaa eteenpäin”, Veli-Pekka Lahti sanoo.