Pitkää uraa kattomyynnin parissa luonut Tuula Liikanen löysi riittävästi haasteita tarjoavan ja omannäköisen työn VILPEltä

Tuula Liikanen on työskennellyt koko aikuisikänsä teknisen myyntityön parissa. Tradenomiksi valmistumisen jälkeen vuonna 2002, hän aloitti pitkän uransa kattomyynnin parissa. Hän opiskeli työn ohessa myös rakennustekniikkaa ja valmistui AMK rakennusmestariksi vuonna 2014. Halu kohdata uusia haasteita ja VILPEn laadukkaat sekä jo työnsä puolesta ennestään tutut tuotteet saivat Tuulan hakemaan VILPEllä auennutta työpaikkaa vuonna 2016.

”Onhan se aina kynnys vaihtaa työpaikkaa, kun jossain on pitkään ollut. Hakuprosessin oltua niin monivaiheinen, tuli itsellekin luottavainen mieli, kun kyllä nyt VILPEllä ollaan kuitenkin vakaasti harkittu, että kyllä minä pystyn tämän homman hoitamaan.”

Vuodesta 2017 lähtien Tuula on toiminut VILPEn Pohjois-Suomen alueen aluemyyntipäällikkönä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu VILPEn tuotteiden myynnin ja tunnettuuden edistäminen. Tuula työskentelee erilaisten asiakkaiden kanssa ja myytävien tuotteiden painopistealueet vaihtelevat näiden asiakasryhmien mukaan. Työn parhaina puolina hän pitää vuorovaikutusta alan ammattilaisten kanssa. Onnistuneet asiakassuhteet ja VILPEn uudet tuoteinnovaatiot motivoivat Tuulaa. Myös hyvä ryhmähenki ja työporukka innostavat.

”Joka päivä oppii jotain uutta. Työ on vapaamuotoista, kun saa itse kantaa työstään vastuun ja pitää huolen siitä, että hommat hoituvat. Työ on monipuolista ja on mukavaa, kun saa tehdä omannäköistä työtä.”

Tuula kuvailee VILPEä työnantajana työntekijälähtöiseksi organisaatioksi, joka ajattelee työntekijöidensä parasta ja pitää heitä voimavarana. Matala kynnys ottaa yhteyttä keneen tahansa organisaation sisällä on Tuulan mielestä mahtava asia. ”Ongelmatilanteiden sattuessa saa aina riittävästi tukea ja apua. VILPE pyrkii aina aktiivisesti kehittämään henkilöstöään, tarjoamalla esimerkiksi tukea vapaa-ajalla käytäviin kielikursseihin, sekä järjestämällä koulutuspäiviä”, sanoo Tuula.

Vapaa-ajalla Tuula liikkuu paljon, ja koira sekä luonto ovat myös lähellä sydäntä. Tuula elää hetkessä, mutta viiden vuoden päästä hän näkee työskentelevänsä VILPEllä uusia ja mullistavia tuoteratkaisuja myyden.