Tarpeenmukainen tuuletus on osa ennakoivaa kattohuoltoa – tästä syystä sitä tarvitaan

Ennakoiva kattohuolto säästää kiinteistönomistajan kukkaroa

Katoille asennetaan taloteknisiä laitteita huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Lukuisat laitteet asettavat vesikatteen tiiveydelle uudenlaisia haasteita, mikä lisää kattojen suunnittelun ja huollon tarvetta. Riittävän ennakoinnin ansiosta vältetään tilanteet, joissa vesi jo valuu katolta sisätiloihin. Yksi keino tarkkailla rakenteita ja saada ajantasaisista tietoa niiden kunnosta on VILPE Sense -älykatto.

Taloteknisiä laitteita tarvitaan parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta. Jäähdyttimet, lämmönvaihtimet ja aurinkopaneelit ovat nykyisin tavallinen näky etenkin teollisuus- ja liikerakennusten katoilla. Laitteet kuitenkin asettavat kattojen rakentamiselle ja suunnittelulle uusia vaatimuksia.

– Katoille on suunniteltava kunnon kulkuyhteydet ja näin pidettävä huoli siitä, että laitteet ovat huollettavissa. Rakennusvaiheessa on varmistettava, että laitteet ovat kunnolla kiinni. Mikään laitteista ei saa aiheuttaa vaaraa vesikattorakenteelle, ilmanvaihto- ja erikoiskattotarvikkeita valmistavan VILPEn tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti sanoo.

Avainsana on oikea-aikainen huolto. On vanhanaikaista huoltaa kattoa vasta sitten, kun rakenteissa on jo havaittu vaurioita.

– Huollon pitää olla suunniteltua ja ennakoivaa. Näin estetään tilanne, jossa pienestä ja helposti korjattavasta vauriosta muodostuu katolla ajan myötä kallis ja vaikeasta korjattava ongelma, Lahti sanoo.

Teollisuus- ja liikerakennuksille sekä julkisille rakennuksille on yleensä laadittu huoltosuunnitelma, jota noudatetaan kiinteistön koko elinkaaren ajan. Ennakoiva huolto pitää vauriot katolla mahdollisimman pieninä.

Kattovaurioita ei aina huomaa päältä päin

Kattovuodon syy voi olla muukin kuin inhimillinen virhe asennuksessa. Muun muassa myrskyt, lumi ja jää voivat johtaa ennalta-arvaamattomiin vaurioihin. Vaurio voi syntyä jopa silloin, jos katolla kuljetaan väärässä paikassa. Vaikka vesikatto olisi asennuksen jälkeen täysin tiivis ja ehjä, se voi vaurioutua muiden rakennustöiden yhteydessä.

Lahti on myös kuullut vaurioista, joita on löydetty, vaikka katto on ollut päältä päin katsottuna hyvässä kunnossa. Eräässä kohteessa eristevillat olivat märät, vaikka katto oli ehjä. Eristeiden kastumisen syynä oli havaitsematta jäänyt pieni vuoto, joka oli ajan kuluessa kastellut rakenteet koko katon alueelta. Tällaiset ongelmat havaitaan vasta, jos katon rakenteet avataan kuntotarkastuksessa, siis usein liian myöhään.  

Kattorakenteita onkin syytä valvoa tarkasti. Valvominen ei kuitenkaan tarkoita jatkuvasti tehtäviä kuntotarkastuksia. Niiden sijaan rakenteiden tarkkailussa kannattaa hyödyntää älykästä teknologiaa.

Älykatto seuraa ja tuulettaa rakenteita fiksusti

Yksi keino tarkkailla rakenteita ja saada ajantasaisista tietoa niiden kunnosta on IoT- eli esineiden internet -teknologiaa hyödyntävä VILPE Sense -älykatto.

– VILPE Sense tuo katon kunnon valvontaan reaaliaikaisuutta. Sen ansiosta kohteessa tapahtuvien muutosten havaitseminen ei vaadi katolla paikan päällä tehtäviä tutkimuksia. Sense tekee kosteudenhallinnasta automaattista, Lahti sanoo.

Käytännössä älykatolla asennetaan yksi anturi rakenteisiin ja toinen ulkoilmaan. Langattomat anturit mittaavat kosteutta ja lämpötilaa sekä rakenteissa että ulkoilmassa. Kun anturi havaitsee rakenteiden kosteustason nousseen, tieto välittyy alipainetuulettimeen asennettuun huippuimuriin. Huippuimurin toiminta tehostuu automaattisesti, jolloin se poistaa kosteuden rakenteista. Kun rakenteiden kosteustaso on palannut normaaliksi, myös huippuimuri palaa normaaliin tuuletukseen.  

Älykaton ansiosta rakenteita ei tuuleteta esimerkiksi liian kostealla tai liian kylmällä säällä. Sense-älykatto myös hälyttää kiinteistön omistajaa tai huoltoyhtiötä automaattisesti, jos rakenteiden kosteustaso ylittää valitut raja-arvot.

Tarpeenmukainen tuuletus on tärkeää esimerkiksi viherkatoilla

Rakenteiden tuulettuminen on tärkeää rakennuksen energiatehokkuuden kannalta. Eristekerroksessa oleva kosteus huonontaa lämmöneristystä, mikä lisää energiankulutusta. Älykatolla kulloisenkin tarpeen mukainen tuuletus pitää eristekerroksen kuivana.

– Jos tuuletetaan silloinkin, kun siihen ei ole tarvetta, eristekerroksesta poistuu lämpöenergiaa ulos. Kun tuuletetaan tarpeen mukaan, siihen kuuluu vähemmän energiaa. Toisaalta eristekerroksen tuulettaminen kesähelteillä poistaa ylilämpöä ja viilentää rakennusta, Lahti kertoo.

Älykkäästä tuuletuksesta on hyötyä myös viherkatoilla, sillä niiden alla olevat eristekerrokset ovat alttiita kosteuden tiivistymiselle. Oikein suunniteltu ja toteutettu viherkatto on turvallinen ratkaisu. Erityisen tärkeää huolellinen suunnittelu on myös uimahalleissa, joissa kosteuskuorma kohdistuu kattoihin sekä päältä että alhaalta. Älykäs tuuletus havaitsee ja poistaa rakenteissa olevan ylimääräisen kosteuden myös tällaisissa tapauksissa.

Älykatto on järkevä investointi sekä kiinteistön omistajan että kattoasentajan kannalta.

– Kun katot huolletaan dataan perustuen ja oikeaan aikaan, yllättäviä tai isoja remontteja ei pääse syntymään. Älykatto ei edes vaadi suuria asennustöitä, vaan siihen tarvittavan huippuimurin ja anturit voi asentaa katon alipainetuulettimiin, Lahti sanoo.

Lue lisää älykatosta: vilpe.com/sense