VILPE Sense -älyratkaisu havaitsee kosteuden rakenteissa ja hälyttää homekasvun riskistä TTY:n ja VTT:n laatiman homeindeksin mukaan

VILPE Sense mittaa rakennuksen lämpötiloja ja suhteellista kosteutta sekä ilmoittaa suomalaisen homemallin mukaan mahdollisesta homekasvun riskistä. VILPE Sense ei vain kerro rakennuksen olosuhteista, vaan hoitaa tarvittaessa myös itse ongelmaa.

TTY ja VTT ovat yhdessä kehittäneet Suomalaisen homemallin, jonka avulla voidaan laskea riskiä homekasvulle. Homemalli perustuu kosteustiedon keräämiseen eli siihen, miten home pystyy kehittymään ja kasvamaan tietyllä aikavälillä. Mallissa on otettu huomioon erilaiset kasvuolosuhteet ja materiaalit. Homehtumista kuvaavana vertailusuureena käytetään homeindeksiä, joka vaihtelee 0–6 välillä. Homeindeksi kuvaa homeen lisääntymistä sekä sen taantumista, joka tarkoittaa olosuhteiden heikentymistä homeen muodostumiselle.

VILPE Sense on rakenteiden kosteuden ja lämpötilan hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan säädellä rakennuksen ylä- tai alapohjan lämpö- ja kosteustasoa. Sensen mukana tulee huippuimuriin asennettava ohjausyksikkö ja kaksi anturia, jotka mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutta sekä viestivät näistä tuloksista ohjausyksikön kanssa. Toinen antureista asennetaan mittamaan ulkoilmaa ja toinen tuuletettavaa tilaa eli rakennuksen ylä- tai alapohjaa. Ohjausyksikössä on algoritmi, joka laskee antureista saadun tiedon perusteella, kuinka monta g/m³ ulko- ja sisätilassa on kosteutta. Niiden erotuksen perusteella ohjausyksikkö säätelee huippuimuria, joka tuulettaa tuuletettavaa tilaa niin, että rakenteissa olisi mahdollisimman optimaaliset olosuhteet. Antureista saatujen tietojen perusteella lasketaan lisäksi tuuletettavan tilan homeindeksi, joka perustuu TTY:n ja VTT:n laatimaan homemalliin. VILPE Sense ei vain siis kerää tietoa vaan myös ohjaa huippuimuria.

VILPE Sensen avulla voidaan rakennuksesta tehdä helposti älykkäämpi, joka havaitsee ja ennaltaehkäisee rakanteiden kosteusongelmia. Ohjausyksikkö kerää antureilta dataa VILPEn pilvipalveluun käyttäjän nähtäville, joka myös ilmoittaa homeindeksin käyttäjän omaan sähköpostiin, mikäli raja-arvoissa havaitaan ylityksiä. Rakennuksen tiedot ovat helposti nähtävissä nettisivulta, johon kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella. Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden hälytysrajat ovat itse käyttäjän säädettävissä, mutta homeindeksillä on jo valmiiksi määritelty hälytysraja (2,5), jolloin hälytysilmoitus lähetetään käyttäjän sähköpostiin. Automatisaatio helpottaa arkea, mikä näkyy lisääntyneenä vapaa-aikana ja vähempänä murheena.

Lue lisää VILPE Sensestä täällä.

Lähde: Tampereen yliopisto (2020). Suomalainen homemalli. https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/suomalainen-homemalli/