VILPE Sense håller koll och varnar för omständigheter som gynnar mögeltillväxt i konstruktionerna

mögeltillväxt i konstruktionerna
Faktorer som påverkar mögeltillväxt är fukt, temperatur, byggmaterial och tid. VILPE Sense varnar när risken för mögeltillväxt ökar.

VILPE Sense är ett behovsstyrt och automatiskt fukthanteringssystem som hjälper att hålla isoleringen och konstruktionerna torra. Systemet grundar sig på den senaste IoT-tekniken och torkar konstruktionerna vid behov och varnar för eventuella läckor.  VILPE Sense håller också koll på omständigheter som gynnar mögeltillväxt i konstruktionerna och larmar när risken för mögeltillväxt ökar.

VILPE Sense består av en styrenhet och två givare. Den ena givaren mäter temperaturen och den relativa fukthalten i isoleringen medan den andra mäter desamma i luften. Systemets algoritm använder sedan informationen för att räkna ut mängden fukt i isoleringen, upptäcker eventuella läckor och torkar isoleringen vid behov.

Systemet räknar också ut ett mögelindex för fastigheten. Mögelindexet anger omfattningen av mögeltillväxt som man enligt data kan anta att finns på en yta. Indexet bygger på en modell där man beaktar omständigheterna som gynnar mögeltillväxt, dvs. fukthalt, temperatur, byggmaterial och tid när man uppskattar hur mycket mögel som växer på en yta. Skalan för mögelindexet är 0–6, där noll betyder ingen mögeltillväxt alls och 6 en mycket omfattande mögeltillväxt (100 % på en yta). Mögelindexet har utvecklats av Tammerfors universitet (TTY) i Finland och det finländska forskningscentret VTT.

Vill du veta hur kan du skydda ditt tak från mögeltillväxt i konstruktionerna och larmar när risken för mögeltillväxt ökar? VILPE Sense är ett smart system för fukthantering som upptäcks latenta skador genast de uppstår, så att reparationer av tak och övre bjälklaget blir enklare och billigare.

Källa: Tammerfors universitet (2020). Finnish mould growth model. https://research.tuni.fi/buildingphysics/finnish-mould-growth-model/

Läs mer: