Näistä ominaisuuksista tunnistat laadukkaan korvausilmaventtiilin

Korvausilmaventtiilin tehtävä on tuoda asuntoon uutta raikasta ilmaa vanhan ja huonon sisäilman tilalle. Se takaa, että puhdas ilma virtaa asuntoon hallitusti.

Markkinoilla on tarjolla lukuisia korvausilmaventtiilejä ja oikean venttiilin valinta voi asiaan perehtymättömälle olla haastavaa. VILPE Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahdella on monen vuoden kokemus alalta, ja tämä ilmanvaihtokonkari listaakin kolme tärkeintä korvausilmaventtiilin ominaisuutta.

  1. Vedon tunteen ehkäiseminen
  2. Ulkonäkö ja asennettavuus
  3. Helppohoitoisuus

Ilmanvirran oikeanlainen suuntaus ehkäisee vedontunnetta

Korvausilmaventtiilin yleisin ongelma on vedontunne, ja erityisesti talvella huone voi tuntua kylmältä. Tästä syystä korvausilmaventtiilin tärkeimmäksi kriteeriksi kannattaa asettaa vedon tunteen ehkäiseminen. Asunnon käyttäjä tuntee vetoa, jos venttiilin kautta tuleva ilmavirta on suunnattu väärin. Syntyvä vedon tunne aiheuttaa riskin, että asukas sulkee korvausilmaventtiilin. Silloin ilmanvaihtojärjestelmä menee epätasapainoon ja esimerkiksi sisäilma alkaa tuntua tunkkaiselta.

Vedontunnetta ehkäisevissä venttiileissä ilmavirta ohjataan yläviistoon, huoneen kattoa kohti. Tällöin venttiilistä tuleva ulkoilma sekoittuu huoneessa jo olemassa olevaan ilmaan, eikä huone tunnu kylmältä.

Venttiilin ulkonäkö ja asennettavuus

Toinen tärkeä kriteeri on venttiilin ulkonäkö ja asennettavuus. Korvausilmaventtiili tulee näkyvälle kohdalle, joten sen on näytettävä hyvältä niin sisä- kuin ulkoseinällä. Tarkista, että tuotteen värit sopivat huoneeseen ja ulkoseinään. Valitse laadukas materiaali: esimerkiksi vähemmän laadukkaasta muovista valmistetut venttiilit kellastuvat rumasti UV-säteilyn takia. Jos venttiili ei näytä hyvältä seinällä, sen helposti piilottaa verhon taakse, eikä ilma pääse kunnolla virtaamaan asuntoon.

Korvausilmaventtiilin tulisi olla helposti asennettavissa, sillä virheellinen asentaminen voi aiheuttaa suuria vahinkoja rakennukselle. Varmista, että venttiilin valmistajalta saa teknistä tukea – muun muassa asennusvideoista on paljon hyötyä.

Helppohoitoisuus

Hyvän suodattimen tunnistaa helppohoitoisuudesta. Ainoastaan venttiilin suodatin on vaihdettava säännöllisesti. Laadukkaiden suodattamien vaihto on helppoa. Valitse korvausilmaventtiili, jonka suodattimen vaihto ei vaadi työkaluja. Mikäli suodattimen vaihto on vaivalloista, se jää helposti tekemättä.

Korvausilmasuodatin on vaihdettava riittävän usein, koska sen puhtaus vaikuttaa merkittävästi sisäilman raikkauteen. Likainen suodatin menettää tehokkuutensa. Suodatinta tulisi vaihtaa kuuden kuukauden välein ja useamminkin, jos asuu alueella, missä ilma on normaalia likaisempaa, esimerkiksi vilkkaan tien vieressä.

Korvausilmaventtiilin suodatin kannattaa valita kohteen mukaan. Esimerkiksi maaseudulla pienhiukkasten osuus on pieni, joten suodattimen tehokkuudelta ei tarvitse vaatia paljon. Suodattimen hiukkaserotteluaste on syytä tarkistaa vilkkaiden teiden varsilla ja alueilla, joissa on paljon pienhiukkasia. Suodatinvalmistajat ilmoittavat suodatinstandardeista. 

Tarkastele koko korvausilmaventtiilin painehäviötä

Korvausilmaventtiilin painehäviöllä on myös merkitystä. Painehäviöllä tarkoitetaan sitä, paljonko sisäilmassa pitää olla alipainetta ulkoilmaan nähden. Tavoitteena on pienin mahdollinen painehäviö, sillä liian suuri painehäviö voi johtaa korvausilman tuloon rakennusvuotojen kautta. Jotkin valmistajat ilmoittavat pelkän suodattimien painehäviön. On kuitenkin tärkeämpää tarkastella koko tuotteen painehäviötä eikä pelkästään suodattimen. Suunnitellulla ilmavirralla hyvä painehäviö on alle 10 Pa.