Älykäs tuulettaminen on olennainen osa kosteushallintaa

Sense
Sense tarkkailee rakenteiden kosteutta.

Ehjä katto ja oikeanlainen tuuletus ovat tehokkaita tapoja estää kosteuden kertymistä kiinteistön rakenteisiin ja eristekerrokseen.

”Jos aamiaispöytään tippuu vettä, on nopea huomata vuotava katto ja korjata vauriot. Mutta jos jossain on pieni vuoto ja kosteutta pääsee kertymään rakenteisiin puolen vuoden ajan, sitä ei välttämättä huomata ennen kuin koko katto on märkä, VILPE Oy:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti”, toteaa.

Vääränlainen tuuletus pahentaa ongelmaa

Kosteuden kertymiseen vaikuttavat ilmankosteus, ilmavuodot ja tuuletusvälien koko. Mitä nopeammin piilevät vauriot havaitaan, sitä helpompaa ja edullisempaa niiden korjaaminen on.

”Pitkä syksy ja pienet lämpötilaerot kerryttävät rakenteisiin kosteutta. Kastepisteessä vesihöyry tiivistyy vedeksi, jota on vaikea poistaa rakenteista. Olemme keränneet paljon mittausdataa siitä, että jos tuuletetaan väärään aikaan, sisään imetään samalla kosteutta”, Lahti kertoo.

Vuodenaikojen ja sään vaihtelun aiheuttamiin haasteisiin vastataan älykkäällä tuuletuksella. Kosteustason noustessa VILPE Sense -järjestelmä lisää tuuletusta rakenteissa ja eristekerroksissa sekä parantaa painovoimaista, alipaineeseen perustuvaa ilmankiertoa rakenteissa.

Langattomien anturien havaitsema kosteustason nousu rakenteissa välittyy LoRaWAN-verkossa ohjausyksikölle. Se säätää kattorakenteen alipainetuulettimeen asennetun VILPE ECO -huippuimurin optimaaliselle puhallustasolle tuuletustarpeen sekä ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden perusteella. Esimerkiksi kun sateella tuuletukseen käytettävän ilman kosteustaso nousee liikaa, vähennetään ilmavirtausta. Kun ylimääräinen kosteus on poistettu, palaa huippuimuri taas normaalille puhallustasolle.

Älykatto pidentää rakennuksen elinkaarta

Veli-Pekka Lahti
VILPEn tutkimus- ja kehitysjohtaja Veli-Pekka Lahti kertoo, että rakennuksen elinkaari pitenee älykaton avulla.

Rakenteiden tuuletuksessa piileviä ongelmia on hankala havaita. Anturoinnin ja datan avulla pystytään puuttumaan poikkeamiin, löytämään piilevät viat ja ennakoimaan huoltoja. Rakenteiden kosteudenhallintajärjestelmä onkin osa vastuullista rakentamista ja kiinteistöhuoltoa.

VILPE Sense on markkinoiden ensimmäinen tuote, joka auttaa sekä havaitsemaan että ehkäisemään kosteusvaurioita mittaamalla rakenteiden suhteellista kosteutta ja lämpötilaa, esimerkiksi kattorakenteissa tai alapohjassa, sekä tuottaa korjauspäätösten tueksi puolueetonta, mitattavaa dataa. Järjestelmä mahdollistaa ylä- ja alapohjan kunnon tarkan ja systemaattisen seurannan.

Myös kiinteistön omistaja, taloyhtiön hallitus, isännöitsijä ja korjausrakentamisen yritys voivat hyödyntää kerättyä dataa, esimerkiksi silloin, kun rakennus myydään tai kunnossapito siirretään yritykseltä toiselle.

Lue lisää älykkäästä kosteusvaurioiden ehkäisystä: VILPE Sense -järjestelmä