Smart behovsstyrd ventilation av konstruktionerna en viktig del av fastighetens fukthantering

Sense

VILPE Sense hjälper dig att upptäcka om något är på tok med ditt tak. Systemet gör det lätt att planerna in underhåll och reparationer.

Ett helt och välfungerande tak och rätt ventilation förebygger fuktskador i takkonstruktionerna och isoleringen.

– Det är lätt att upptäcka takläckage och reparera skadan i tid om du märker att det droppar vatten rakt på middagsbordet. Men sällan är fuktskador så uppenbara. Också små läckor kan ta in större mängder fukt som börjar ansamlas i konstruktionerna. Då är det inte längre säkert att man upptäcker skadan förrän problemen har växt sig stora, konstaterar VILPEs forsknings- och utvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti.

Fel ventilation kan förvärra fuktproblem

Luftfuktighet, luftläckage och hur taket ventileras påverkar mängden fukt som kan ansamlas i konstruktionerna. Ju fortare man upptäcker dolda skador, desto enklare och billigare är det att reparera dem.

– Långvarigt och fuktigt höstväder och små temperaturskillnader gör att fukt kan tränga in i konstruktionerna. Vid daggpunkten ändrar fukten form från vattenånga till vatten, som kan vara mycket svår att få ut ur konstruktionerna. På VILPE har vi studerat det här noggrant och resultaten visar att om man ventilerar konstruktionerna vid fel tidpunkt, drar man bara in mer fukt och förvärrar situationen, säger Lahti.

Lösningen för att hantera de utmaningarna från skiftande årstider och växlande temperaturer för med sig är att ventilera konstruktionerna automatiskt och enligt behov. När fukthalten stiger, ökar också VILPE Sense-systemet ventilationen i konstruktionerna och isoleringen för att torka dem. Om det finns undertrycksavluftare kommer VILPE Sense att förbättra deras ventilationseffekt ytterligare.

VILPE Sense fungerar så att systemets trådlösa givare reagerar när fukthalten i konstruktionerna stiger och förmedlar informationen vidare till styrenheten. Den ställer i sin tur in takfläkten på en optimal ventilationseffekt enligt uteluftens temperatur och den relativa fukthalten. Till exempel minskar systemet ventilationen när luftens fukthalt stiger under regn. När överskottsfukten har avlägsnats ur konstruktionerna, ser systemet till att takfläkten går på normal effekt igen.

Det smarta taket förlänger fastighetens livslängd

Veli-Pekka Lahti
VILPEs forsknings- och utvecklingsdirektör Veli-Pekka Lahti berättar att VILPE Sense förlänger fastighetens livslängd.

Det är svårt att upptäcka dolda ventilationsproblem i konstruktionerna. Med VILPE Sense kan du upptäcka avvikelser i god tid, hitta dolda fel och planera in underhåll och reparationer i rätt tid. Ett välfungerande fukthanteringssystem för konstruktionerna är en viktig del av ansvarsfull fastighetsskötsel.  

VILPE Sense är den första produkten på marknaden som både upptäcker och förebygger fuktskador. Systemet mäter den relativa fukthalten och temperaturen i konstruktionen, till exempel i takkonstruktionerna eller grunden, och samlar in oberoende data för att du ska kunna fatta klokare beslut om reparation och underhåll. Systemet gör att du hela tiden kan ha koll på hur grunden och/eller taket mår.

Också fastighetsägare, husbolagets styrelse och företag som ansvarar för underhåll och reparationer kan dra nytta av VILPE Senses mätningar, till exempel när man vill sälja fastigheten eller när ansvaret för underhåll och reparationer byts från ett företag till ett annat.

Läs mer om det smarta fukthanteringssystemet VILPE Sense