5 vinkkiä työnhakijoille

Hanna
Hanna Vanhala on VILPEn HR-vastaava.
  1. Ennen hakemuksen laadintaa on hyvä pohtia, miksi olet hakemassa tätä työtä. Vastasivatko vaadittavat ominaisuudet osaamistasi vai oliko ehkä yritys huippukiinnostava? Aloita hakemuksesi kertomalla miksi.
  2. Ole tarkkana hakemuksen kanssa. Hyvässä hakemuksessa on perustellen kerrottu, miten työnhakija täyttää vaaditut ominaisuudet. Pyydämme usein vapaata hakemusta. Muotoseikkoja tärkeämpää on pohtia omaa työhistoriaansa ja miettiä, mitkä työtehtävät tai onnistumiset työhistoriasta olisivat hyödyllisiä kyseisessä tehtävässä. Tuo näitä asioita ilmi hakemuksessasi. Joskus kuvan liittäminen hakemukseen saattaa olla keino erottua, jäädä mieleen ja tuoda persoonaasi esiin.
  3. Tutustu muun muassa yrityksen nettisivuihin, sosiaalisen median kanaviin ja arvoihin. Osoita motivaatiosi sillä, että olet tutustunut yritykseen. Erityisesti tuotannon työntekijöillä työhistoriaakin tärkeämpää on osoittaa, että olet motivoitunut, omaat hyvät työyhteisötaidot ja olet nopea oppimaan.
  4. Mahdollisia puutteita kokemuksessa tai ominaisuuksissa ei kannata pelätä. Meillä kaikilla on omat kehityskohteemme ja suuremman vaikutuksen tekee se, että tunnistaa omat heikkoudet eikä piilottele tai vähättele niitä.
  5. Ole rohkeasti persoonallinen. Yritys palkkaa paitsi osaamisesi myös sinut. Tuo rohkeasti esille omaa luonnettasi ja persoonaasi.

Lue lisää: vilpe.com/fi/yritys/ura-vilpella/